ˆ

Informacje dotyczące zadania

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipinki Łużyckie" 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-13 14:10:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Siwa Data wytworzenia informacji: 2018-11-13 14:08:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Siwa Data wprowadzenia do BIP 2018-11-13 14:10:45
Wprowadził informację do BIP: Anna Kuczak Data udostępnienia informacji: 2018-11-13 14:11:28
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kuczak Data ostatniej zmiany: 2018-11-13 14:11:28
Artykuł był wyświetlony: 188 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o rezultatach zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipinki Łużyckie” oraz szkodliwości wyrobów zawierających azbest

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-13 13:17:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Lipinki Łużyckie informuje, że w sierpniu 2018 r. zakończono akcję usuwania oraz demontażu materiałów i wyrobów zawierających azbest. Wykonawcą prac była firma IMAK Krzysztof Szymczak ze Skierniewic.
W sumie firma zebrała z gminnych posesji 29,23 Mg szkodliwych dla środowiska materiałów. 21,865 Mg stanowiły materiały zdemontowane (głównie z dachów budynków mieszkalnych oraz gospodarczych), natomiast 7,365 Mg stanowiły materiały, które przez lata zalegały w zagrodach i na podwórzach. Łączny koszt zbiórki azbestu to 21 176,18 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych 18/100).
Realizacja ww. prac była możliwa dzięki otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 
SZKODLIWOŚĆ AZBESTU
 
Azbest jest nazwą handlową włóknistych minerałów, które występują naturalnie w przyrodzie. W Polsce azbest stosowano do produkcji:
 • wyrobów azbestowo-cementowych takie jak: płyty faliste, płyty elewacyjne, w których zawartość włókien azbestu wynosiła 10- 35 %
 • wyrobów izolacyjnych o dużej zawartości azbestu
 • wyrobów ciernych (okładziny, tarcze, taśmy hamulcowe),
 • ogniotrwałych wyrobów tekstylnych
Wyroby azbestowe są źródłem emisji włókien azbestowych do środowiska, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Włókna azbestu są praktycznie niezniszczalne, a stopniowa degradacja materiałów azbestowych powoduje uwalnianie włókien do powietrza. Ich wdychanie i kumulowanie się w płucach może powodować poważne choroby układu oddechowego, w tym zwykle po kilkunastu - kilkudziesięciu latach, pojawienie się nowotworów azbestozależnych.
Ze względu na szkodliwość wyrobów azbestowych dla zdrowia ich produkcja zakazana została w Polsce ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z którą do 28 września 1998 r. zakończono produkcję płyt azbestowo-cementowych, zaś od 28 marca 1999 obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami go zawierającymi.
Azbest zaliczany jest obecnie do grupy dziesięciu najbardziej szkodliwych substancji. Znajduje się w opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia wykazie substancji obejmujących substancje oudowodnionym działaniu rakotwórczym.
Wdychanie pyłu azbestowego może stać się przyczyną chorób układu oddechowego i krwionośnego:
 • pylicy azbestowej (azbestozy),
 • chorób opłucnej lub osierdzia,
 • nowotworów złośliwych: raka płuc, raka oskrzeli, międzybłonniaka opłucnej lub otrzewnej,
 • przewlekłego obturacyjnego zapalenia oskrzeli.
Zachorowania mogą dotyczyć osób narażonych na kontakt z pyłem azbestowym zawodowo, a także osób postronnych przebywających w zanieczyszczonym środowisku. Na występowanie i rodzaj zachorowania wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien i ich stężenie oraz czas trwania narażenia. Zgodnie z literaturą przedmiotu, przeprowadzenie jednorazowo prac rozbiórkowych polegających na usuwaniu płyt azbestowo-cementowych na wolnym powietrzu nie stanowi zagrożenia wystąpienia patologii azbestozależnych. Pomimo zakazu produkcji i stosowania wyrobów azbestowych, istnieje potrzeba dalszego podejmowania działań w celu minimalizowania ryzyka zdrowotnego dla ludności.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Siwa Data wytworzenia informacji: 2018-11-13 13:14:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Siwa Data wprowadzenia do BIP 2018-11-13 13:17:04
Wprowadził informację do BIP: Anna Kuczak Data udostępnienia informacji: 2018-11-13 13:21:11
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kuczak Data ostatniej zmiany: 2018-11-13 13:36:52
Artykuł był wyświetlony: 180 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o rezultatach zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipinki Łużyckie” oraz szkodliwości wyrobów zawierających azbest

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-08 08:16:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Lipinki Łużyckie informuje, że w sierpniu 2017 r. zakończono akcję usuwania oraz demontażu materiałów i wyrobów zawierających azbest. Wykonawcą prac była firma IMAK Krzysztof Szymczak ze Skierniewic.
W sumie firma zebrała z gminnych posesji 9,91 Mg szkodliwych dla środowiska materiałów. 8,395 Mg stanowiły materiały zdemontowane (głównie z dachów budynków mieszkalnych oraz gospodarczych), natomiast 1,515 Mg stanowiły materiały, które przez lata zalegały w zagrodach i na podwórzach. Łączny koszt zbiórki azbestu to 7 753,63 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote 63/100).
Realizacja ww. prac była możliwa dzięki otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (50%) oraz przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (50%).
 
SZKODLIWOŚĆ AZBESTU
 
Azbest jest nazwą handlową włóknistych minerałów, które występują naturalnie w przyrodzie. W Polsce azbest stosowano do produkcji:
 • wyrobów azbestowo-cementowych takie jak: płyty faliste, płyty elewacyjne, w których zawartość włókien azbestu wynosiła 10- 35 %
 • wyrobów izolacyjnych o dużej zawartości azbestu
 • wyrobów ciernych (okładziny, tarcze, taśmy hamulcowe),
 • ogniotrwałych wyrobów tekstylnych
Wyroby azbestowe są źródłem emisji włókien azbestowych do środowiska, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Włókna azbestu są praktycznie niezniszczalne, a stopniowa degradacja materiałów azbestowych powoduje uwalnianie włókien do powietrza. Ich wdychanie i kumulowanie się w płucach może powodować poważne choroby układu oddechowego, w tym zwykle po kilkunastu - kilkudziesięciu latach, pojawienie się nowotworów azbestozależnych.
Ze względu na szkodliwość wyrobów azbestowych dla zdrowia ich produkcja zakazana została w Polsce ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z którą do 28 września 1998 r. zakończono produkcję płyt azbestowo-cementowych, zaś od 28 marca 1999 obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami go zawierającymi.
Azbest zaliczany jest obecnie do grupy dziesięciu najbardziej szkodliwych substancji. Znajduje się w opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia wykazie substancji obejmujących substancje oudowodnionym działaniu rakotwórczym.
Wdychanie pyłu azbestowego może stać się przyczyną chorób układu oddechowego i krwionośnego:
 • pylicy azbestowej (azbestozy),
 • chorób opłucnej lub osierdzia,
 • nowotworów złośliwych: raka płuc, raka oskrzeli, międzybłonniaka opłucnej lub otrzewnej,
 • przewlekłego obturacyjnego zapalenia oskrzeli.
Zachorowania mogą dotyczyć osób narażonych na kontakt z pyłem azbestowym zawodowo, a także osób postronnych przebywających w zanieczyszczonym środowisku. Na występowanie i rodzaj zachorowania wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien i ich stężenie oraz czas trwania narażenia. Zgodnie z literaturą przedmiotu, przeprowadzenie jednorazowo prac rozbiórkowych polegających na usuwaniu płyt azbestowo-cementowych na wolnym powietrzu nie stanowi zagrożenia wystąpienia patologii azbestozależnych. Pomimo zakazu produkcji i stosowania wyrobów azbestowych, istnieje potrzeba dalszego podejmowania działań w celu minimalizowania ryzyka zdrowotnego dla ludności.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Siwa Data wytworzenia informacji: 2017-11-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Siwa Data wprowadzenia do BIP 2017-11-08 08:16:27
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-11-08 08:16:34
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-11-08 08:19:45
Artykuł był wyświetlony: 859 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipinki Łużyckie" 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-08 08:11:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Siwa Data wytworzenia informacji: 2017-11-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Siwa Data wprowadzenia do BIP 2017-11-08 08:11:51
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-11-08 08:11:54
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-11-08 08:11:54
Artykuł był wyświetlony: 748 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o rezultatach zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipinki Łużyckie"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-26 12:59:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Lipinki Łużyckie realizuje od 2014r. zadanie pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipinki Łużyckie". Zadanie jest dotowane  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Dotacja pokrywa w 100 % koszty kwalifikowalne zadnia do, których należą koszty dotyczące prac: demontażu wyrobów zawierających azbest, zbierania wyrobów zdemontowanych, oraz ich transportu i unieszkodliwiania.
Program realizowany jest od 2014 roku. W kolejnych latach pozyskano następujące kwoty dofinansowania:
 
- w 2014 r. usunięto z terenu nieruchomości łącznie 64,90 Mg wyrobów zawierających azbest za łączną kwotę 31 377,67 zł;
- w 2015 r. usunięto z terenu nieruchomości łącznie 38,84 Mg wyrobów zawierających azbest za łączną kwotę 20 841,62 zł;
- w 2016 r. usunięto z terenu nieruchomości łącznie 11,92 Mg wyrobów zawierających azbest za łączną kwotę 6 198,37 zł.
Azbest  popularnie zwany eternitem, to grupa nieorganicznych, metamorficznych minerałów o strukturze włóknistej, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami różnych metali (magnezu, wapnia, sodu, żelaza). Włókna gromadzą się i pozostają w tkance płucnej w ciągu całego życia powodując po wielu latach zmiany chorobowe tj.:
 • pylica azbestowa (azbestozy),
 • choroba opłucnej lub osierdzia,
 • nowotwór złośliwy: rak płuc, rak oskrzeli, międzybłonniak opłucnej lub otrzewnej.
Naturalne źródła emisji włókien azbestowych w praktyce mają mniejsze znaczenie niż źródła związane z działalnością człowieka. Obecnie po zaprzestaniu produkcji wyrobów zawierających azbest tymi źródłami są:
 • niewłaściwie składowane odpady azbestowe, w tym tzw. dzikie wysypiska, szczególnie w  lasach i odkrytych wyrobiskach,
 • użytkowanie wyrobów azbestowych co w konsekwencji prowadzi do zanieczyszczenia powietrza pyłem azbestowym w wyniku: korozji i mechanicznych uszkodzeń płyt azbestowo-cementowych, ścierania tarcz sprzęgłowych i hamulcowych,
 • niewłaściwe usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest,
 • urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacje zawierające azbest.
 
Pamiętaj - nikt nie może sam podjąć się usuwania azbestu, gdyż jest to bardzo niebezpieczne!!!

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Siwa Data wytworzenia informacji: 2016-10-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Siwa Data wprowadzenia do BIP 2016-10-26 12:59:24
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2016-10-26 13:03:40
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-10-18 10:09:38
Artykuł był wyświetlony: 1026 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipinki Łużyckie"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-26 13:02:35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Siwa Data wytworzenia informacji: 2016-10-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Siwa Data wprowadzenia do BIP 2016-10-26 13:02:35
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2016-10-26 13:03:40
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-10-18 10:09:26
Artykuł był wyświetlony: 1021 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu