ˆ

RODO

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dot. wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-20 14:22:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW SESJI RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
INFORMUJEMY, IŻ
 
OBRADY SĄ TRANSMITOWANE I UTRWALANE ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH OBRAZ I DŹWIĘK. TRANSMISJA OBRAD JEST DOSTĘPNA W SIECI INTERNET, NATOMIAST NAGRANIA Z SESJI W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ I NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY ORAZ W INNY SPOSÓB ZWYCZAJOWO PRZYJĘTY.
 
UCZESTNICZĄC W SESJI RADY GMINY WYRAŻACIE PAŃSTWO ZGODĘ NA PRZETWARZANIE I UPUBLICZNIANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH
 
w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Lipinki Łużyckie jest Wójt Gminy Lipinki Łużyckie z siedzibą w Urzędzie Gminy Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9, 68-213 Lipinki Łużyckie;
3. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celu zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 1330 ze zm.);
4. Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lipinki Łużyckie, jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji zamieszczane są na kanale Urzędu Gminy w serwisie youtube.com: Gmina Lipinki Łużyckie oraz bip.lipinki-luzyckie.pl i stronie lipinki-luzyckie.pl bezterminowo. Transmisja odbywa się na żywo. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk;
5. Osoba objęta monitoringiem, która uczestnicząc w obradach sesji nie pełni funkcji publicznej, ma prawo do informacji o dokonywanej transmisji i istniejącym nagraniu, prawo dostępu do nagrań oraz prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach – o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają  Administratorowi realizacji tych praw.
6. Z uwagi na prowadzenie transmisji na żywo brak jest możliwości technicznych anonimizowania wizerunku, potencjalny uczestnik sesji Rady Gminy, nie będący osobą publiczną powinien być tego świadomy. Nagrania sesji Rady Gminy nie będą anonimizowane;
7. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych;
8. Podczas transmisji obrad sesji Rady Gminy oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyla informację: MR Data wytworzenia informacji: 2018-11-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: MR Data wprowadzenia do BIP 2018-11-20 14:22:48
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-11-20 14:22:58
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-11-20 14:22:58
Artykuł był wyświetlony: 192 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Inspektor Ochrony Danych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-24 13:50:11

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Reszka Data wytworzenia informacji: 2018-07-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Reszka Data wprowadzenia do BIP 2018-07-24 13:50:11
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-07-24 13:51:01
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-07-24 13:51:01
Artykuł był wyświetlony: 430 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - przesłanka zgoda

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-06 08:35:44

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Reszka Data wytworzenia informacji: 2018-06-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Reszka Data wprowadzenia do BIP 2018-06-06 08:35:44
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-06-06 08:36:24
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-06-19 12:37:33
Artykuł był wyświetlony: 512 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - przesłanka umowy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-06 08:33:17

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Reszka Data wytworzenia informacji: 2018-06-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Reszka Data wprowadzenia do BIP 2018-06-06 08:33:17
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-06-06 08:34:25
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-06-06 08:34:25
Artykuł był wyświetlony: 483 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - przepis prawa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-04 13:36:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Lipinki Łużyckie (ul. Główna 9, 68-213 Lipinki Łużyckie, telefon kontaktowy: 683626230)
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: .
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 - w wniesienie skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Reszka Data wytworzenia informacji: 2018-06-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Reszka Data wprowadzenia do BIP 2018-06-04 13:36:20
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-06-04 13:36:23
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-06-06 08:32:05
Artykuł był wyświetlony: 801 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu