ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-05 12:35:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

W terminie od 18.03.19r. do 29.03.19r. w Gminie Lipinki Łużyckie odbyły się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich.
Poniżej prezentujemy wybranych Sołtysów i członków Rad Sołeckich:
 
- sołectwo Grotów:
Sołtys: Paulina Plis,
Rada Sołecka:
Dominik Anklewicz,
Joanna Lechman,
Małgorzata Adamek-Kwiecińska,
Justyna Redestowicz,
Olga Grzybowska;
 
- sołectwo Boruszyn:
Sołtys: Irena Barszczuk,
Rada Sołecka:
Patajewicz Stanisława,
Olbryś Stanisław,
Kowalska Wanda;
 
- sołectwo Cisowa:
Sołtys: Henryk Sowa,
Rada Sołecka:
Stanisław Wałowy,
Waldemar Zembik,
Zofia Szymkiewicz;
 
- sołectwo Zajączek-Tyliczki:
Sołtys: Władysław Marcinkowski,
Rada Sołecka:
Stanisław Zembik,
Zbigniew Szajna,
Łukasz Ciszek;
 
- sołectwo Suchleb
Sołtys: Halina Dereń,
Rada Sołecka:
Gałęzowska Iwona,
Gdański Kazimierz,
Pietruczenia Mirosława;
 
- sołectwo Piotrowice:
Sołtys: Bożena Knappe,
Rada Sołecka:
Łukasz Koc,
Estera Marciniak,
Krzysztof Kunowski;
 
-sołectwo Pietrzyków:
Sołtys: Wojciech Biernat,
Rada Sołecka:
Roman Luszka,
Małgorzata Celmerowska,
Małgorzata Marciniak;
 
- sołectwo Brzostowa-Sieciejów:
Sołtys: Grażyna Wiśniewska,
Rada Sołecka:
Andrzej Tylek,
Krystyna Rutkowska,
Jacek Jaworski,
Mateusz Dzień,
Tadeusz Sokalski;
 
- sołectwo Górka:
Sołtys: Henryk Szymański,
Rada Sołecka:
Maciej Kondratiuk,
Justyna Dec,
Aleksandra Galuba,
Grzegorz Turkiewicz;
 
- sołectwo Lipinki Łużyckie:
Sołtys: Helena Rynkiewicz,
Rada Sołecka:
Franciszek Lechman,
Kazimiera Kostecka,
Krystyna Auguścik,
Łukasz Owczarczak,
Stanisław Anklewicz.
 
Dziękuje mieszkańcom za udział w zebraniach.
 
Wójt Gminy
 
Michał Morżak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Brzyśkiewicz Data wytworzenia informacji: 2019-04-05 12:19:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Brzyśkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2019-04-05 12:35:32
Wprowadził informację do BIP: Anna Kuczak Data udostępnienia informacji: 2019-04-05 12:41:48
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kuczak Data ostatniej zmiany: 2019-04-05 12:41:48
Artykuł był wyświetlony: 313 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-05 09:52:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Siwa Data wytworzenia informacji: 2019-04-05 09:48:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Siwa Data wprowadzenia do BIP 2019-04-05 09:52:04
Wprowadził informację do BIP: Anna Kuczak Data udostępnienia informacji: 2019-04-05 09:52:55
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kuczak Data ostatniej zmiany: 2019-04-05 09:52:55
Artykuł był wyświetlony: 312 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Warsztaty tworzenia ozdób metodą decoupage

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-02 09:22:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Brzyśkiewicz Data wytworzenia informacji: 2019-04-02 09:18:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Brzyśkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2019-04-02 09:22:34
Wprowadził informację do BIP: Anna Kuczak Data udostępnienia informacji: 2019-04-02 09:23:07
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kuczak Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 09:23:07
Artykuł był wyświetlony: 421 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kurs wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-02 09:15:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Brzyśkiewicz Data wytworzenia informacji: 2019-04-02 09:13:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Brzyśkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2019-04-02 09:15:30
Wprowadził informację do BIP: Anna Kuczak Data udostępnienia informacji: 2019-04-02 09:15:43
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kuczak Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 09:15:43
Artykuł był wyświetlony: 415 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konferencja inaugurująca projekt: „Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-02 09:10:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

W poniedziałek 25.03.2019 r. w sali konferencyjnej żarskiego ratusza odbyła się konferencja inaugurująca projekt: „Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów”.
Projekt przygotowany przez Miasto Żary i Szkołę Podstawową nr 5 w Żarach zajął drugie miejsce na liście rankingowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Realizowany będzie we wszystkich szkołach podstawowych Żar we współpracy ze szkołą naszej gminy i ze szkołami gminy Trzebiel. Głównym celem programu jest doskonalenie pracy nauczycieli poprzez stosowanie aktywnych metod i form pracy, narzędzi multimedialnych oraz przy wykorzystaniu nowoczesnych pomocy dydaktycznych.
Projekt, wartości 1 mln 8 tysięcy 396 złotych, w tym na funkcjonowanie szkoły ćwiczeń i pomoce dydaktyczne przeznaczonych jest 367 tysięcy złotych, w 100% finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i realizowany będzie w latach 2019-2020.
Zgromadzonych gości przywitała Danuta Madej-Burmistrz Miasta Żary. Wśród uczestniczących w konferencji znaleźli się przedstawiciele partnerów projektu, tj.: reprezentujący Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: prof. zw. dr hab. Hanna Gulińska, prof. zw. dr hab. Stanisław Dylak, prof. dr hab. Jerzy Szymański, dr Małgorzata Bartoszewicz, dr Anna Basińska, dr Edyta Juskowiak, dr Izabela Marciniak, dr Tomasz Piłka; Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. reprezentowała koordynator Terenowego Zespołu Wizytatorów Kuratorium Oświaty -Wioleta Markulak; Publiczną Bibliotekę Wojewódzką w Zielonej Górze- Dyrektor Marzena Szafińska-Chadała; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze - Dyrektor Lidia Bugiera oraz nauczyciel konsultant Ośrodka -Grażyna Uhman. Partnerskie gminy reprezentował Wójt naszej Gminy - inż. Michał Morżak oraz Tomasz Sokołowski-Wójt Gminy Trzebiel.
W spotkaniu inauguracyjnym uczestniczyła również Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego mgr Elżbieta Serwatka, Sekretarz Gminy – mgr Małgorzata Reszka, nauczyciel matematyki mgr Zdzisława Róg oraz nauczyciel języka angielskiego- mgr Anna Górska.
Szkoła ćwiczeń to element systemu kształcenia przyszłych oraz doskonalenia obecnych nauczycieli.
W ramach swoich działań:
● wykorzystuje podmiotowy model budowania relacji nauczyciel – uczeń – rodzic;
● wyróżnia się skutecznym wprowadzaniem innowacyjnych działań służących rozwojowi niezbędnych na rynku pracy kluczowych kompetencji uczniów;
● wypracowuje i upowszechnia oraz promuje przykłady dobrych praktyk w zakresie rozwiązań wychowawczych, dydaktycznych i organizacyjnych;
● wdraża różne koncepcje i teorie pedagogiczne oraz prowadzi działania w zakresie praktycznego ich zastosowania w bezpośredniej pracy z uczniem;
● współpracuje z placówkami wspomagania, tj. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami pedagogicznymi, realizując proces wspomagania – od diagnozy potrzeb do ewaluacji efektów, – który służy rozwojowi szkoły, jako organizacji uczącej się;
● działa w partnerstwie z uczelniami kształcącymi nauczycieli, prowadząc wspólne działania na rzecz przełamywania podziału teoria – praktyka, profesjonalnego przygotowania studentów do zawodu i ciągłej modernizacji procesu edukacyjnego, warsztatu pracy nauczycieli oraz wdrożenia systemu wspomagania, nowych teorii, trendów i kierunków pedagogicznych;
● jest wspierana i angażowana w rozwój lokalnej oświaty. W szkole ćwiczeń priorytetowo traktuje się samodzielne i odpowiedzialne uczenie się i działanie w oparciu o następujące przekonania:
● uczniowie są współodpowiedzialni za przebieg i wyniki nauki;
● między nauczycielem i uczniem istnieje wzajemne zaufanie;
● wszyscy nauczyciele, niezależnie od tego, jakiego przedmiotu nauczają, mogą i powinni ze sobą współpracować;
● wszyscy uczniowie i nauczyciele oraz rodzice mają wpływ na organizację życia szkoły;
● wszyscy traktują siebie z szacunkiem;
● w szkole panuje przyjazna, zachęcająca do nauki atmosfera.
Fundamentem szkoły ćwiczeń jest radość z odkrywania i kształtowania własnego otoczenia, otwartość na wszystko, co nowe i afirmacja życia. Jest tu miejsce na autentyczny, osobisty, intelektualny rozwój. Proces zdobywania wiedzy opiera się na doświadczeniach, własnych przeżyciach, interpretacjach i autentycznych kontaktach z innymi. Nadrzędnym celem projektu jest założenie, iż proces zdobywania wiedzy będzie efektywny i stabilny.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Brzyśkiewicz Data wytworzenia informacji: 2019-04-02 08:57:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Brzyśkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2019-04-02 09:10:17
Wprowadził informację do BIP: Anna Kuczak Data udostępnienia informacji: 2019-04-02 09:11:07
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kuczak Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 09:11:07
Artykuł był wyświetlony: 347 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

DRUŻYNOWE BIEGI PRZEŁAJOWE W LIPINKACH ŁUŻYCKICH O PUCHAR STAROSTY POWIATU ŻARSKIEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-02 08:54:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

DRUŻYNOWE BIEGI PRZEŁAJOWE W LIPINKACH ŁUŻYCKICH O PUCHAR STAROSTY POWIATU ŻARSKIEGO
Galeria zdjęć: Drużynowe biegi przełajowe

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Brzyśkiewicz Data wytworzenia informacji: 2019-04-02 08:47:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Brzyśkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2019-04-02 08:54:20
Wprowadził informację do BIP: Anna Kuczak Data udostępnienia informacji: 2019-04-02 08:57:18
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kuczak Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 08:57:18
Artykuł był wyświetlony: 307 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PRZEDSZKOLAKI PRZYNIOSŁY WIOSNĘ

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-22 14:39:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

PRZEDSZKOLAKI PRZYNIOSŁY WIOSNĘ
 
Pierwszy Dzień Wiosny w Lipinkach Łużyckich rozpoczął się od wizyty dzieci z Przedszkola w Urzędzie Gminy Lipinki Łużyckie. Przedszkolaki przekazły dla Pana Wójta piękny wiosenny gaik, złożyły wiosenne życzenia, a w podziękowaniu otrzymały słodkości. Kolorowymi strojami i przemarszem wesołym korowodem wygoniły zimę i przyniosły wiosnę.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Brzyśkiewicz Data wytworzenia informacji: 2019-03-22 14:35:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Brzyśkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2019-03-22 14:39:03
Wprowadził informację do BIP: Anna Kuczak Data udostępnienia informacji: 2019-03-22 14:40:12
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kuczak Data ostatniej zmiany: 2019-03-22 14:40:12
Artykuł był wyświetlony: 557 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-22 14:34:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Brzyśkiewicz Data wytworzenia informacji: 2019-03-22 14:32:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Brzyśkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2019-03-22 14:34:21
Wprowadził informację do BIP: Anna Kuczak Data udostępnienia informacji: 2019-03-22 14:34:34
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kuczak Data ostatniej zmiany: 2019-03-22 14:34:34
Artykuł był wyświetlony: 547 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” informuje o rezultatach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-21 13:46:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacje z "LGD - Grupa Łużycka"
 
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” informuje o rezultatach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
Wszystkie informacje w tym zakresie zawarte są w prezentacji.
 
Barbara Ciebla
Główny specjalista ds. administracyjno - aktywizujących
 
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka"
ul. Kopernika 19,
68-300 Lubsko 684576150

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Brzyśkiewicz Data wytworzenia informacji: 2019-03-21 13:43:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Brzyśkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2019-03-21 13:46:32
Wprowadził informację do BIP: Anna Kuczak Data udostępnienia informacji: 2019-03-21 13:51:35
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kuczak Data ostatniej zmiany: 2019-03-21 13:51:35
Artykuł był wyświetlony: 542 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGÓLNOPOLSKI KONKURS KULINARNY DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-21 10:26:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Brzyśkiewicz Data wytworzenia informacji: 2019-03-21 10:20:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Brzyśkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2019-03-21 10:26:56
Wprowadził informację do BIP: Anna Kuczak Data udostępnienia informacji: 2019-03-21 10:27:45
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kuczak Data ostatniej zmiany: 2019-03-21 10:27:45
Artykuł był wyświetlony: 538 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu