ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2014-12-02 Uchwały Rady Gminy - kadencja 2014-2018 stwierdzenia wyboru przewodniczącego rady gminy I/1/2014 Obowiązujący
2 2014-10-29 Uchwały Rady Gminy - kadencja 2010-2014 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego XXVI/241/2014 Obowiązujący
3 2014-10-29 Uchwały Rady Gminy - kadencja 2010-2014 wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości gruntowej od Agencji Nieruchomości Rolnych na mienie komunalne Gminy XXVI/240/2014 Obowiązujący
4 2014-10-29 Uchwały Rady Gminy - kadencja 2010-2014 zmian w budżecie gminy na rok 2014 XXVI/239/2014 Obowiązujący
5 2014-10-29 Uchwały Rady Gminy - kadencja 2010-2014 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2014-2022 XXVI/238/2014 Obowiązujący
6 2014-10-29 Uchwały Rady Gminy - kadencja 2010-2014 rocznego programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2015 XXVI/237/2014 Obowiązujący
7 2014-10-29 Uchwały Rady Gminy - kadencja 2010-2014 zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na rok 2015 XXVI/236/2014 Obowiązujący
8 2014-10-29 Uchwały Rady Gminy - kadencja 2010-2014 obniżenia ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Lipinki Łużyckie XXVI/235/2014 Obowiązujący
9 2014-10-29 Uchwały Rady Gminy - kadencja 2010-2014 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie XXVI/234/2014 Obowiązujący
10 2014-09-18 Uchwały Rady Gminy - kadencja 2010-2014 zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Lipinki Łużyckie a Miastem Żary w sprawie powierzenia Miastu Żary realizacji zadania publicznego Gminy Lipinki Łużyckie w zakresie pomocy społecznej, polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Lipinki Łużyckie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mieście Żary funkcjonującego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach XXV/233/2014 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie