ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 452

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje ogólne 19706
Charakterystyka ogólna 17157
Mapa Lipinki Łużyckie 7266
Herb i flaga gminy 6636
Historia i turystyka 17767
Aktualności 641646
Komunikaty meteorologiczne 14521
Honorowi Obywatele 17743
Gmina 15022
Ogłoszenia 11042
Jednostki organizacyjne 21092
Ośrodek Pomocy Społecznej 32116
Wydarzenia/ Ogłoszenia 20220
Zespół Szkolno-Przedszkolny 4007
Gminna Biblioteka Publiczna 8591
Wydarzenia/ Ogłoszenia 2306
Jednostki pomocnicze 10685
Stowarzyszenia i związki międzygminne 9682
Obwieszczenia 78080
Inwestycje 31009
Oferty inwestycyjne 5531
Promocyjny film o Gminie Lipinki Łużyckie 4486
Akty prawne 173165
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 45455
Uchwały Rady Gminy 2010-2014 303200
Organy 11664
Wójt 10172
Rada 9978
Kadencja 2018 - 2023 442
Aktualności 1412
Rada Gminy 525
Składy komisji 426
Uchwały Rady Gminy 0
Imienne wykazy głosowań 5847
Protokoły z sesji 489
Interpelacje i zapytania 139
Wnioski komisji 150
Transmisja Obrad Sesji 0
Kadencja 2014 - 2018 7506
Kadencja 2010 - 2014 8702
Prawo lokalne 8150
Statut 6462
Uchwały do 20.06.2012 3330
Budżet 7647
Wieloletni Program Inwestycyjny 4383
Podatki lokalne 14182
Oświata, kultura, sport 8649
Gospodarka wodno-ściekowa 6458
Kadencja RG 2010-2014 60048
Strategia Rozwoju Gminy 7166
Plan zagospodarowania przestrzennego 5953
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipinki Łużyckie 5020
Inne 3310
Akty prawa miejscowego 0
Ogłoszenia 177886
Obwieszczenia 0
Rodzina 500 18203
Dobry Start 300 1745
Emp@tia 5575
Gospodarka Odpadami 29355
ogłoszenia 24967
formularz deklaracji 8467
opłata 6880
harmonogram 26044
podmiot odbierający odpady komunalne 1587
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 1429
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 4913
poziomy recyklingu 6800
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 1905
zasady segregacji 5049
leki 3424
baterie 3220
żarówki, świetlówki 3442
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 3129
wielkogabaryty 5564
akty prawne 13176
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 3792
przydatne linki 4856
Analiza Systemu Gospodarki 1858
Ochrona środowiska 3314
Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła 913
Regulamin 1090
Wniosek 1137
Oświadczenie 916
Wniosek o płatność 753
Azbest 2566
Program usuwania azbestu 1177
Wniosek 1440
Informacje dotyczące zadania 3370
Przydatne linki 1497
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3899
Przetargi 213553
Wykaz 23110
Informacja z otwarcia ofert 2792
Komunikaty 20118
Zamówienia publiczne 82954
Aktualne 131373
W toku 85235
Wyniki 47310
Archiwalne 51933
Wyniki innych postępowań 42983
Wyniki postępowania w trybie z wolnej ręki 5767
Plan postępowania 2787
Gosp. wodno - ściekowa 2594
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 2486
Informacje o jakości wody 7762
Ogłoszenia 3236
Ogólne warunki umów 1726
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1905
Wnioski, deklaracje 2179
Zamówienia do 30 000 Euro 24046
Regulamin 490
Organizacje Pozarządowe 77820
Urząd Gminy 14531
Elektroniczna skrzynka podawcza 5245
Regulamin urzedu 9553
Struktura organizacyjna 19615
Prowadzone rejestry i ewidencje 4891
Podatki i opłaty lokalne 13681
Interpretacje indywidualne 4061
Kontrole 8385
Raport z badania poziomu satysfakcji klientów 11823
Planowanie przestrzenne 32619
Co i jak załatwić 95815
Wydziały 72241
Wzory formularzy 36570
Wybory 7355
Wybory samorządowe 7473
Państwowa Komisja Wyborcza 5310
Obwody i okręgi wyborcze 9985
Gminna Komisja Wyborcza 12038
Obwodowa Komisja Wyborcza 9228
2014 694
Obwody i okręgi wyborcze 1163
Gminna Komisja Wyborcza 1178
Obwodowa Komisja Wyborcza 944
Wybory parlamentarne 13114
Wybory prezydenckie 19554
Wybory do parlamentu UE 5961
Klauzula informacyjna 46
Państwowa Komisja Wyborcza 34
Informacje dla wyborców 6159
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 3601
Obwody głosowania i lokale wyborcze 3724
Komisje wyborcze 6358
2014 46
Informacje dla wyborców 183
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 121
Obwody głosowania i lokale wyborcze 111
Komisje wyborcze 195
Wybory sołtysów i rad sołeckich 1246
Wybory 2015 3084
Wybory 2019 266
Wybory ławników 5575
Referendum 11142
Wybory uzupełniające 14709
Rejestry 4
Rejestr informacji o środowisku 2652
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 14465
Rejestr instytucji kultury 4303
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1861
Oświadczenia majątkowe 350434
Sprawozdania finansowe 50288
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 26395
Stypendia Socjalne 5869
Przydatne linki 21138
Sprawy petentów 6266
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 4066
Orlik 13381
Aktualności 12132
Petycje 9797
Konsultacje społeczne 1898
Ogłoszenia o pracy 57849
Aktualne 20272
W toku 25450
Wyniki 89468
RODO 4183
Ogłoszenia o licytacji 459

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1494564
Redakcja biuletynu 6330
Mapa serwisu 6441
Statystyki 6628
Kanały RSS 5487
Kontakt 88351
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu