ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 549

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje ogólne 21715
Charakterystyka ogólna 20120
Mapa Lipinki Łużyckie 8143
Herb i flaga gminy 7494
Historia i turystyka 20786
Aktualności 964076
Komunikaty meteorologiczne 20463
Honorowi Obywatele 19952
Gmina 16185
Ogłoszenia 12322
Jednostki organizacyjne 24487
Ośrodek Pomocy Społecznej 40074
Wydarzenia/ Ogłoszenia 24393
Zespół Szkolno-Przedszkolny 4237
Gminna Biblioteka Publiczna 10158
Wydarzenia/ Ogłoszenia 2497
Jednostki pomocnicze 12972
Stowarzyszenia i związki międzygminne 12043
Obwieszczenia 110057
Inwestycje 39919
Oferty inwestycyjne 6315
Promocyjny film o Gminie Lipinki Łużyckie 5426
Akty prawne 236635
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 55990
Uchwały Rady Gminy 2010-2014 368522
Organy 12718
Wójt 11923
Raporty i sprawozdania 728
Rada 16494
Kadencja 2018 - 2023 773
Aktualności 5808
Rada Gminy 1843
Składy komisji 1196
Uchwały Rady Gminy 0
Imienne wykazy głosowań 26998
Protokoły z sesji 1210
Interpelacje i zapytania 332
Wnioski komisji 321
Transmisja Obrad Sesji 0
Transmisja obrad - archiwum 2
Kadencja 2014 - 2018 9843
Kadencja 2010 - 2014 11628
Prawo lokalne 8838
Statut 7573
Uchwały do 20.06.2012 3576
Budżet 9547
Wieloletni Program Inwestycyjny 5041
Podatki lokalne 16887
Oświata, kultura, sport 10165
Gospodarka wodno-ściekowa 7568
Kadencja RG 2010-2014 79567
Strategia Rozwoju Gminy 8604
Plan zagospodarowania przestrzennego 6720
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipinki Łużyckie 5681
Inne 3571
Akty prawa miejscowego 0
Ogłoszenia 213313
Obwieszczenia 340
Rodzina 500 24570
Dobry Start 300 3235
Emp@tia 6686
Gospodarka Odpadami 31435
ogłoszenia 33073
formularz deklaracji 11621
opłata 9163
harmonogram 38792
podmiot odbierający odpady komunalne 2369
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 2183
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 6628
poziomy recyklingu 9083
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 2119
zasady segregacji 6541
leki 4251
baterie 4031
żarówki, świetlówki 4083
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 4377
wielkogabaryty 7696
akty prawne 17740
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 4452
przydatne linki 6095
Analiza Systemu Gospodarki 4485
Ochrona środowiska 3951
Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła 2539
Regulamin 3186
Wniosek 2613
Oświadczenie 1821
Wniosek o płatność 1351
Azbest 3406
Program usuwania azbestu 1875
Wniosek 2194
Informacje dotyczące zadania 7626
Przydatne linki 2373
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 5545
Przetargi 261216
Wykaz 32961
Informacja z otwarcia ofert 3839
Komunikaty 22363
Zamówienia publiczne 115837
Aktualne 165075
W toku 111528
Wyniki 75677
Archiwalne 79692
Wyniki innych postępowań 70590
Wyniki postępowania w trybie z wolnej ręki 7999
Plan postępowania 4819
Gosp. wodno - ściekowa 3228
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 4028
Informacje o jakości wody 15053
Ogłoszenia 6124
Ogólne warunki umów 2997
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 3749
Wnioski, deklaracje 3534
Podatki 1350
Zamówienia do 30 000 Euro 38715
Regulamin 1549
Urząd Gminy 15795
Elektroniczna skrzynka podawcza 5936
Regulamin urzedu 12495
Struktura organizacyjna 28217
Prowadzone rejestry i ewidencje 5549
Podatki i opłaty lokalne 17652
Interpretacje indywidualne 4711
Kontrole 10479
Raport z badania poziomu satysfakcji klientów 15252
Planowanie przestrzenne 51222
Co i jak załatwić 146574
Wydziały 118524
Organizacje Pozarządowe 100680
Wzory formularzy 46673
Wybory 7982
Wybory samorządowe 8284
Państwowa Komisja Wyborcza 12238
Obwody i okręgi wyborcze 12682
Gminna Komisja Wyborcza 18651
Obwodowa Komisja Wyborcza 13143
2014 2063
Obwody i okręgi wyborcze 4101
Gminna Komisja Wyborcza 3939
Obwodowa Komisja Wyborcza 3605
Wybory parlamentarne 21094
Wybory prezydenckie 26999
Wybory do parlamentu UE 6828
Klauzula informacyjna 798
Państwowa Komisja Wyborcza 38
Informacje dla wyborców 8051
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 4202
Obwody głosowania i lokale wyborcze 5090
Komisje wyborcze 8946
2014 188
Informacje dla wyborców 1478
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 852
Obwody głosowania i lokale wyborcze 803
Komisje wyborcze 1772
Wybory sołtysów i rad sołeckich 1416
Wybory 2015 3736
Wybory 2019 1114
Wybory ławników 8343
Referendum 14921
Wybory uzupełniające 21485
Rejestry 4
Rejestr informacji o środowisku 2877
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 17203
Rejestr instytucji kultury 6769
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 3018
Oświadczenia majątkowe 468525
Sprawozdania finansowe 63969
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 31535
Stypendia Socjalne 7744
Przydatne linki 25226
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 5141
Orlik 15611
Aktualności 15634
Petycje 16796
Konsultacje społeczne 4211
Sprawy petentów 6861
Ogłoszenia o pracy 75707
Aktualne 27238
W toku 33581
Wyniki 134740
RODO 10013
Ogłoszenia o licytacji 2200

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2243232
Redakcja biuletynu 6934
Mapa serwisu 6962
Statystyki 7100
Kanały RSS 5930
Kontakt 101020
« powrót do poprzedniej strony