ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 449

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje ogólne 19675
Charakterystyka ogólna 17132
Mapa Lipinki Łużyckie 7258
Herb i flaga gminy 6629
Historia i turystyka 17733
Aktualności 638851
Komunikaty meteorologiczne 14478
Honorowi Obywatele 17726
Gmina 15003
Ogłoszenia 11034
Jednostki organizacyjne 21074
Ośrodek Pomocy Społecznej 32070
Wydarzenia/ Ogłoszenia 20196
Zespół Szkolno-Przedszkolny 4006
Gminna Biblioteka Publiczna 8577
Wydarzenia/ Ogłoszenia 2305
Jednostki pomocnicze 10669
Stowarzyszenia i związki międzygminne 9671
Obwieszczenia 77792
Inwestycje 30949
Oferty inwestycyjne 5523
Promocyjny film o Gminie Lipinki Łużyckie 4474
Akty prawne 172532
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 45343
Uchwały Rady Gminy 2010-2014 302410
Organy 11652
Wójt 10151
Rada 9972
Kadencja 2018 - 2023 429
Aktualności 1389
Rada Gminy 516
Składy komisji 423
Uchwały Rady Gminy 0
Imienne wykazy głosowań 5753
Protokoły z sesji 484
Interpelacje i zapytania 135
Wnioski komisji 150
Transmisja Obrad Sesji 0
Kadencja 2014 - 2018 7487
Kadencja 2010 - 2014 8676
Prawo lokalne 8141
Statut 6455
Uchwały do 20.06.2012 3324
Budżet 7621
Wieloletni Program Inwestycyjny 4374
Podatki lokalne 14154
Oświata, kultura, sport 8630
Gospodarka wodno-ściekowa 6443
Kadencja RG 2010-2014 59885
Strategia Rozwoju Gminy 7154
Plan zagospodarowania przestrzennego 5949
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipinki Łużyckie 5015
Inne 3304
Akty prawa miejscowego 0
Ogłoszenia 177605
Obwieszczenia 0
Rodzina 500 18143
Dobry Start 300 1731
Emp@tia 5565
Gospodarka Odpadami 29345
ogłoszenia 24893
formularz deklaracji 8456
opłata 6862
harmonogram 25964
podmiot odbierający odpady komunalne 1578
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 1421
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 4901
poziomy recyklingu 6786
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 1904
zasady segregacji 5041
leki 3416
baterie 3213
żarówki, świetlówki 3438
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 3116
wielkogabaryty 5554
akty prawne 13134
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 3787
przydatne linki 4849
Analiza Systemu Gospodarki 1843
Ochrona środowiska 3301
Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła 904
Regulamin 1080
Wniosek 1127
Oświadczenie 909
Wniosek o płatność 746
Azbest 2559
Program usuwania azbestu 1168
Wniosek 1439
Informacje dotyczące zadania 3333
Przydatne linki 1488
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3884
Przetargi 213062
Wykaz 23038
Informacja z otwarcia ofert 2786
Komunikaty 20091
Zamówienia publiczne 82626
Aktualne 130948
W toku 84932
Wyniki 47048
Archiwalne 51631
Wyniki innych postępowań 42761
Wyniki postępowania w trybie z wolnej ręki 5747
Plan postępowania 2773
Gosp. wodno - ściekowa 2586
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 2478
Informacje o jakości wody 7715
Ogłoszenia 3222
Ogólne warunki umów 1707
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1898
Wnioski, deklaracje 2174
Zamówienia do 30 000 Euro 23928
Regulamin 487
Organizacje Pozarządowe 77651
Urząd Gminy 14518
Elektroniczna skrzynka podawcza 5238
Regulamin urzedu 9520
Struktura organizacyjna 19576
Prowadzone rejestry i ewidencje 4882
Podatki i opłaty lokalne 13648
Interpretacje indywidualne 4057
Kontrole 8374
Raport z badania poziomu satysfakcji klientów 11797
Planowanie przestrzenne 32511
Co i jak załatwić 95355
Wydziały 71839
Wzory formularzy 36508
Wybory 7341
Wybory samorządowe 7465
Państwowa Komisja Wyborcza 5259
Obwody i okręgi wyborcze 9962
Gminna Komisja Wyborcza 11988
Obwodowa Komisja Wyborcza 9187
2014 683
Obwody i okręgi wyborcze 1148
Gminna Komisja Wyborcza 1161
Obwodowa Komisja Wyborcza 927
Wybory parlamentarne 13070
Wybory prezydenckie 19501
Wybory do parlamentu UE 5951
Klauzula informacyjna 33
Państwowa Komisja Wyborcza 34
Informacje dla wyborców 6138
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 3598
Obwody głosowania i lokale wyborcze 3702
Komisje wyborcze 6316
2014 46
Informacje dla wyborców 176
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 114
Obwody głosowania i lokale wyborcze 104
Komisje wyborcze 191
Wybory sołtysów i rad sołeckich 1243
Wybory 2015 3078
Wybory 2019 246
Wybory ławników 5559
Referendum 11112
Wybory uzupełniające 14661
Rejestry 4
Rejestr informacji o środowisku 2647
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 14441
Rejestr instytucji kultury 4286
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1858
Oświadczenia majątkowe 349257
Sprawozdania finansowe 50198
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 26347
Stypendia Socjalne 5854
Przydatne linki 21109
Sprawy petentów 6259
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 4056
Orlik 13365
Aktualności 12101
Petycje 9766
Konsultacje społeczne 1888
Ogłoszenia o pracy 57683
Aktualne 20183
W toku 25369
Wyniki 89088
RODO 4149
Ogłoszenia o licytacji 449

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1487962
Redakcja biuletynu 6325
Mapa serwisu 6435
Statystyki 6624
Kanały RSS 5483
Kontakt 88186
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu