ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 503

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje ogólne 20654
Charakterystyka ogólna 18516
Mapa Lipinki Łużyckie 7656
Herb i flaga gminy 7006
Historia i turystyka 19053
Aktualności 792628
Komunikaty meteorologiczne 17159
Honorowi Obywatele 18726
Gmina 15548
Ogłoszenia 11660
Jednostki organizacyjne 22813
Ośrodek Pomocy Społecznej 35963
Wydarzenia/ Ogłoszenia 22194
Zespół Szkolno-Przedszkolny 4106
Gminna Biblioteka Publiczna 9362
Wydarzenia/ Ogłoszenia 2389
Jednostki pomocnicze 11797
Stowarzyszenia i związki międzygminne 10763
Obwieszczenia 92501
Inwestycje 35100
Oferty inwestycyjne 5881
Promocyjny film o Gminie Lipinki Łużyckie 4922
Akty prawne 206106
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 51148
Uchwały Rady Gminy 2010-2014 338096
Organy 12198
Wójt 11018
Raporty i sprawozdania 350
Rada 16132
Kadencja 2018 - 2023 607
Aktualności 3081
Rada Gminy 1115
Składy komisji 746
Uchwały Rady Gminy 0
Imienne wykazy głosowań 14442
Protokoły z sesji 803
Interpelacje i zapytania 231
Wnioski komisji 228
Transmisja Obrad Sesji 0
Kadencja 2014 - 2018 8588
Kadencja 2010 - 2014 10105
Prawo lokalne 8474
Statut 6976
Uchwały do 20.06.2012 3437
Budżet 8510
Wieloletni Program Inwestycyjny 4673
Podatki lokalne 15495
Oświata, kultura, sport 9394
Gospodarka wodno-ściekowa 6982
Kadencja RG 2010-2014 69679
Strategia Rozwoju Gminy 7836
Plan zagospodarowania przestrzennego 6311
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipinki Łużyckie 5315
Inne 3425
Akty prawa miejscowego 0
Ogłoszenia 194590
Obwieszczenia 109
Rodzina 500 21533
Dobry Start 300 2494
Emp@tia 6085
Gospodarka Odpadami 30278
ogłoszenia 28836
formularz deklaracji 10008
opłata 7831
harmonogram 31743
podmiot odbierający odpady komunalne 1951
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 1800
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 5738
poziomy recyklingu 7762
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 1992
zasady segregacji 5671
leki 3801
baterie 3598
żarówki, świetlówki 3724
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 3719
wielkogabaryty 6532
akty prawne 15257
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 4078
przydatne linki 5406
Analiza Systemu Gospodarki 3096
Ochrona środowiska 3638
Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła 1650
Regulamin 2054
Wniosek 1833
Oświadczenie 1367
Wniosek o płatność 1034
Azbest 2969
Program usuwania azbestu 1480
Wniosek 1784
Informacje dotyczące zadania 5225
Przydatne linki 1887
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4671
Przetargi 237185
Wykaz 27513
Informacja z otwarcia ofert 3259
Komunikaty 21159
Zamówienia publiczne 98875
Aktualne 148645
W toku 98643
Wyniki 61690
Archiwalne 66133
Wyniki innych postępowań 56896
Wyniki postępowania w trybie z wolnej ręki 6624
Plan postępowania 3521
Gosp. wodno - ściekowa 2902
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 3225
Informacje o jakości wody 11167
Ogłoszenia 4611
Ogólne warunki umów 2344
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2809
Wnioski, deklaracje 2794
Podatki 447
Zamówienia do 30 000 Euro 30601
Regulamin 955
Urząd Gminy 15114
Elektroniczna skrzynka podawcza 5557
Regulamin urzedu 10930
Struktura organizacyjna 23841
Prowadzone rejestry i ewidencje 5186
Podatki i opłaty lokalne 15577
Interpretacje indywidualne 4338
Kontrole 9374
Raport z badania poziomu satysfakcji klientów 13333
Planowanie przestrzenne 40475
Co i jak załatwić 121717
Wydziały 96243
Organizacje Pozarządowe 88321
Wzory formularzy 41409
Wybory 7686
Wybory samorządowe 7861
Państwowa Komisja Wyborcza 8452
Obwody i okręgi wyborcze 11260
Gminna Komisja Wyborcza 15186
Obwodowa Komisja Wyborcza 11075
2014 1284
Obwody i okręgi wyborcze 2531
Gminna Komisja Wyborcza 2443
Obwodowa Komisja Wyborcza 2122
Wybory parlamentarne 15629
Wybory prezydenckie 23122
Wybory do parlamentu UE 6431
Klauzula informacyjna 378
Państwowa Komisja Wyborcza 38
Informacje dla wyborców 7028
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 3876
Obwody głosowania i lokale wyborcze 4343
Komisje wyborcze 7574
2014 106
Informacje dla wyborców 771
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 463
Obwody głosowania i lokale wyborcze 412
Komisje wyborcze 900
Wybory sołtysów i rad sołeckich 1317
Wybory 2015 3390
Wybory 2019 647
Wybory ławników 6859
Referendum 12897
Wybory uzupełniające 17897
Rejestry 4
Rejestr informacji o środowisku 2742
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 15670
Rejestr instytucji kultury 5465
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2387
Oświadczenia majątkowe 411999
Sprawozdania finansowe 56445
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 28792
Stypendia Socjalne 6737
Przydatne linki 22926
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 4551
Orlik 14359
Aktualności 13729
Petycje 13102
Konsultacje społeczne 2844
Sprawy petentów 6574
Ogłoszenia o pracy 67222
Aktualne 23898
W toku 29555
Wyniki 113372
RODO 6672
Ogłoszenia o licytacji 1100

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1856019
Redakcja biuletynu 6596
Mapa serwisu 6673
Statystyki 6830
Kanały RSS 5676
Kontakt 94110
« powrót do poprzedniej strony