ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 479

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje ogólne 20109
Charakterystyka ogólna 17682
Mapa Lipinki Łużyckie 7434
Herb i flaga gminy 6789
Historia i turystyka 18278
Aktualności 697376
Komunikaty meteorologiczne 15598
Honorowi Obywatele 18095
Gmina 15249
Ogłoszenia 11331
Jednostki organizacyjne 21714
Ośrodek Pomocy Społecznej 33510
Wydarzenia/ Ogłoszenia 20945
Zespół Szkolno-Przedszkolny 4051
Gminna Biblioteka Publiczna 8902
Wydarzenia/ Ogłoszenia 2341
Jednostki pomocnicze 11114
Stowarzyszenia i związki międzygminne 10080
Obwieszczenia 83232
Inwestycje 32352
Oferty inwestycyjne 5666
Promocyjny film o Gminie Lipinki Łużyckie 4651
Akty prawne 186134
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 47960
Uchwały Rady Gminy 2010-2014 317131
Organy 11897
Wójt 10488
Raporty i sprawozdania 178
Rada 15904
Kadencja 2018 - 2023 526
Aktualności 2034
Rada Gminy 741
Składy komisji 556
Uchwały Rady Gminy 0
Imienne wykazy głosowań 8807
Protokoły z sesji 629
Interpelacje i zapytania 193
Wnioski komisji 192
Transmisja Obrad Sesji 0
Kadencja 2014 - 2018 7899
Kadencja 2010 - 2014 9207
Prawo lokalne 8288
Statut 6664
Uchwały do 20.06.2012 3375
Budżet 7948
Wieloletni Program Inwestycyjny 4493
Podatki lokalne 14689
Oświata, kultura, sport 8953
Gospodarka wodno-ściekowa 6655
Kadencja RG 2010-2014 63425
Strategia Rozwoju Gminy 7410
Plan zagospodarowania przestrzennego 6107
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipinki Łużyckie 5134
Inne 3363
Akty prawa miejscowego 0
Ogłoszenia 184472
Obwieszczenia 28
Rodzina 500 19602
Dobry Start 300 2034
Emp@tia 5793
Gospodarka Odpadami 29839
ogłoszenia 26363
formularz deklaracji 9011
opłata 7254
harmonogram 28188
podmiot odbierający odpady komunalne 1740
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 1584
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 5208
poziomy recyklingu 7156
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 1940
zasady segregacji 5300
leki 3579
baterie 3374
żarówki, świetlówki 3552
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 3343
wielkogabaryty 5876
akty prawne 13924
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 3909
przydatne linki 5073
Analiza Systemu Gospodarki 2342
Ochrona środowiska 3455
Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła 1194
Regulamin 1408
Wniosek 1415
Oświadczenie 1084
Wniosek o płatność 861
Azbest 2729
Program usuwania azbestu 1286
Wniosek 1595
Informacje dotyczące zadania 4048
Przydatne linki 1634
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 4204
Przetargi 223080
Wykaz 24862
Informacja z otwarcia ofert 2986
Komunikaty 20541
Zamówienia publiczne 89036
Aktualne 138261
W toku 90266
Wyniki 52593
Archiwalne 57197
Wyniki innych postępowań 48270
Wyniki postępowania w trybie z wolnej ręki 6082
Plan postępowania 3086
Gosp. wodno - ściekowa 2722
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 2775
Informacje o jakości wody 9059
Ogłoszenia 3764
Ogólne warunki umów 1957
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2220
Wnioski, deklaracje 2423
Podatki 48
Zamówienia do 30 000 Euro 26468
Regulamin 651
Urząd Gminy 14786
Elektroniczna skrzynka podawcza 5390
Regulamin urzedu 10044
Struktura organizacyjna 20980
Prowadzone rejestry i ewidencje 5018
Podatki i opłaty lokalne 14386
Interpretacje indywidualne 4171
Kontrole 8780
Raport z badania poziomu satysfakcji klientów 12385
Planowanie przestrzenne 35385
Co i jak załatwić 105813
Wydziały 81623
Organizacje Pozarządowe 81797
Wzory formularzy 38438
Wybory 7516
Wybory samorządowe 7637
Państwowa Komisja Wyborcza 6516
Obwody i okręgi wyborcze 10467
Gminna Komisja Wyborcza 13227
Obwodowa Komisja Wyborcza 9909
2014 932
Obwody i okręgi wyborcze 1640
Gminna Komisja Wyborcza 1664
Obwodowa Komisja Wyborcza 1389
Wybory parlamentarne 14073
Wybory prezydenckie 20881
Wybory do parlamentu UE 6176
Klauzula informacyjna 182
Państwowa Komisja Wyborcza 37
Informacje dla wyborców 6493
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 3705
Obwody głosowania i lokale wyborcze 4000
Komisje wyborcze 6860
2014 75
Informacje dla wyborców 373
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 262
Obwody głosowania i lokale wyborcze 216
Komisje wyborcze 440
Wybory sołtysów i rad sołeckich 1281
Wybory 2015 3203
Wybory 2019 437
Wybory ławników 6032
Referendum 11787
Wybory uzupełniające 15819
Rejestry 4
Rejestr informacji o środowisku 2690
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 14933
Rejestr instytucji kultury 4666
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2050
Oświadczenia majątkowe 375177
Sprawozdania finansowe 52573
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 27364
Stypendia Socjalne 6193
Przydatne linki 21818
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 4266
Orlik 13769
Aktualności 12730
Petycje 10805
Konsultacje społeczne 2256
Sprawy petentów 6393
Ogłoszenia o pracy 61986
Aktualne 21783
W toku 27093
Wyniki 99436
RODO 5093
Ogłoszenia o licytacji 709

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1626180
Redakcja biuletynu 6441
Mapa serwisu 6539
Statystyki 6709
Kanały RSS 5561
Kontakt 90586
« powrót do poprzedniej strony