ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 430

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje ogólne 19224
Charakterystyka ogólna 16628
Mapa Lipinki Łużyckie 7089
Herb i flaga gminy 6487
Historia i turystyka 17303
Aktualności 591685
Komunikaty meteorologiczne 13565
Honorowi Obywatele 17407
Gmina 14717
Ogłoszenia 10816
Jednostki organizacyjne 20505
Ośrodek Pomocy Społecznej 30923
Wydarzenia/ Ogłoszenia 19616
Zespół Szkolno-Przedszkolny 3955
Gminna Biblioteka Publiczna 8341
Wydarzenia/ Ogłoszenia 2267
Jednostki pomocnicze 10324
Stowarzyszenia i związki międzygminne 9338
Obwieszczenia 72990
Inwestycje 29860
Oferty inwestycyjne 5395
Promocyjny film o Gminie Lipinki Łużyckie 4323
Akty prawne 159791
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 43562
Uchwały Rady Gminy 2010-2014 288703
Organy 11422
Wójt 9887
Rada 9826
Kadencja 2018 - 2023 329
Aktualności 917
Rada Gminy 370
Składy komisji 300
Uchwały Rady Gminy 0
Imienne wykazy głosowań 3337
Protokoły z sesji 350
Interpelacje i zapytania 97
Wnioski komisji 113
Transmisja Obrad Sesji 0
Kadencja 2014 - 2018 7166
Kadencja 2010 - 2014 8247
Prawo lokalne 8024
Statut 6293
Uchwały do 20.06.2012 3278
Budżet 7336
Wieloletni Program Inwestycyjny 4275
Podatki lokalne 13690
Oświata, kultura, sport 8356
Gospodarka wodno-ściekowa 6261
Kadencja RG 2010-2014 56717
Strategia Rozwoju Gminy 6951
Plan zagospodarowania przestrzennego 5797
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipinki Łużyckie 4917
Inne 3257
Akty prawa miejscowego 0
Ogłoszenia 172164
Obwieszczenia 0
Rodzina 500 17318
Dobry Start 300 1533
Emp@tia 5394
Gospodarka Odpadami 29102
ogłoszenia 23798
formularz deklaracji 8044
opłata 6578
harmonogram 24236
podmiot odbierający odpady komunalne 1441
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 1285
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 4665
poziomy recyklingu 6484
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 1868
zasady segregacji 4832
leki 3288
baterie 3080
żarówki, świetlówki 3335
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 2952
wielkogabaryty 5260
akty prawne 12519
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 3691
przydatne linki 4662
Analiza Systemu Gospodarki 1444
Ochrona środowiska 3083
Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła 658
Regulamin 818
Wniosek 837
Oświadczenie 725
Wniosek o płatność 606
Azbest 2420
Program usuwania azbestu 1059
Wniosek 1284
Informacje dotyczące zadania 2790
Przydatne linki 1361
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3643
Przetargi 202833
Wykaz 21514
Informacja z otwarcia ofert 2610
Komunikaty 19749
Zamówienia publiczne 76375
Aktualne 124352
W toku 80217
Wyniki 41740
Archiwalne 46527
Wyniki innych postępowań 37798
Wyniki postępowania w trybie z wolnej ręki 5509
Plan postępowania 2529
Gosp. wodno - ściekowa 2422
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 2242
Informacje o jakości wody 6583
Ogłoszenia 2865
Ogólne warunki umów 1513
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1622
Wnioski, deklaracje 1957
Zamówienia do 30 000 Euro 21766
Regulamin 311
Organizacje Pozarządowe 74376
Urząd Gminy 14234
Elektroniczna skrzynka podawcza 5125
Regulamin urzedu 9100
Struktura organizacyjna 18632
Prowadzone rejestry i ewidencje 4767
Podatki i opłaty lokalne 13011
Interpretacje indywidualne 3962
Kontrole 8099
Raport z badania poziomu satysfakcji klientów 11289
Planowanie przestrzenne 30210
Co i jak załatwić 85147
Wydziały 62573
Wzory formularzy 35153
Wybory 7151
Wybory samorządowe 7334
Państwowa Komisja Wyborcza 4262
Obwody i okręgi wyborcze 9554
Gminna Komisja Wyborcza 10983
Obwodowa Komisja Wyborcza 8645
2014 492
Obwody i okręgi wyborcze 746
Gminna Komisja Wyborcza 769
Obwodowa Komisja Wyborcza 564
Wybory parlamentarne 12271
Wybory prezydenckie 18437
Wybory do parlamentu UE 5744
Państwowa Komisja Wyborcza 33
Informacje dla wyborców 5877
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 3498
Obwody głosowania i lokale wyborcze 3503
Komisje wyborcze 5973
2014 16
Informacje dla wyborców 21
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 12
Obwody głosowania i lokale wyborcze 14
Komisje wyborcze 32
Wybory sołtysów i rad sołeckich 1185
Wybory 2015 2969
Wybory 2019 90
Wybory ławników 5324
Referendum 10549
Wybory uzupełniające 13815
Rejestry 4
Rejestr informacji o środowisku 2609
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 14106
Rejestr instytucji kultury 4025
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1693
Oświadczenia majątkowe 324366
Sprawozdania finansowe 48324
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 25599
Stypendia Socjalne 5573
Przydatne linki 20596
Sprawy petentów 6160
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 3882
Orlik 13061
Aktualności 11590
Petycje 8980
Konsultacje społeczne 1624
Ogłoszenia o pracy 53553
Aktualne 18686
W toku 23787
Wyniki 79828
RODO 3346
Ogłoszenia o licytacji 237

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1372318
Redakcja biuletynu 6229
Mapa serwisu 6344
Statystyki 6545
Kanały RSS 5409
Kontakt 85522
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu