ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 391

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje ogólne 18058
Charakterystyka ogólna 15610
Mapa Lipinki Łużyckie 6770
Herb i flaga gminy 6196
Historia i turystyka 16406
Aktualności 517023
Komunikaty meteorologiczne 11490
Honorowi Obywatele 16630
Gmina 13949
Ogłoszenia 10326
Jednostki organizacyjne 19462
Ośrodek Pomocy Społecznej 29077
Wydarzenia/ Ogłoszenia 18636
Zespół Szkolno-Przedszkolny 3839
Gminna Biblioteka Publiczna 7944
Wydarzenia/ Ogłoszenia 2181
Jednostki pomocnicze 9741
Stowarzyszenia i związki międzygminne 8821
Obwieszczenia 65468
Inwestycje 27753
Oferty inwestycyjne 5129
Promocyjny film o Gminie Lipinki Łużyckie 4022
Akty prawne 137298
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 37866
Uchwały Rady Gminy 2010-2014 263315
Organy 10747
Wójt 9242
Rada 9420
Kadencja 2018 - 2023 29
Aktualności 9
Składy komisji 8
Uchwały Rady Gminy 0
Protokoły z sesji 7
Wnioski komisji 7
Interpelacje i zapytania 4
Transmisja Obrad Sesji 0
Kadencja 2014 - 2018 6517
Kadencja 2010 - 2014 7519
Prawo lokalne 7616
Statut 5973
Uchwały do 20.06.2012 3173
Budżet 6832
Wieloletni Program Inwestycyjny 4079
Podatki lokalne 12947
Oświata, kultura, sport 7903
Gospodarka wodno-ściekowa 5940
Kadencja RG 2010-2014 52556
Strategia Rozwoju Gminy 6571
Plan zagospodarowania przestrzennego 5529
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipinki Łużyckie 4730
Inne 3140
Akty prawa miejscowego 0
Ogłoszenia 160354
Rodzina 500 14887
Dobry Start 300 872
Emp@tia 4893
Gospodarka Odpadami 28260
ogłoszenia 21806
formularz deklaracji 7338
opłata 6000
harmonogram 21105
podmiot odbierający odpady komunalne 1157
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 1018
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 4255
poziomy recyklingu 5967
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 1765
zasady segregacji 4445
leki 3067
baterie 2847
żarówki, świetlówki 3117
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 2642
wielkogabaryty 4809
akty prawne 11370
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 3483
przydatne linki 4320
Analiza Systemu Gospodarki 847
Gosp. wodno - ściekowa 1972
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 1788
Informacje o jakości wody 5074
Ogłoszenia 2288
Ogólne warunki umów 1227
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1324
Wnioski, deklaracje 1627
Ochrona środowiska 2687
Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła 427
Regulamin 514
Wniosek 533
Oświadczenie 459
Wniosek o płatność 354
Azbest 2180
Program usuwania azbestu 895
Wniosek 1028
Informacje dotyczące zadania 2023
Przydatne linki 1130
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3183
Komunikaty 18830
Przetargi 185346
Wykaz 19054
Informacja z otwarcia ofert 2268
Zamówienia publiczne 67116
Aktualne 114355
W toku 74167
Wyniki 35580
Archiwalne 40077
Wyniki innych postępowań 31835
Wyniki postępowania w trybie z wolnej ręki 5015
Plan postępowania 2034
Planowanie przestrzenne 27165
Organizacje Pozarządowe 68065
Zamówienia do 30 000 Euro 18482
Urząd Gminy 13465
Elektroniczna skrzynka podawcza 4928
Regulamin urzedu 8384
Struktura organizacyjna 17202
Prowadzone rejestry i ewidencje 4540
Podatki i opłaty lokalne 11880
Interpretacje indywidualne 3781
Kontrole 7660
Raport z badania poziomu satysfakcji klientów 10505
Co i jak załatwić 71823
Wydziały 50286
Wybory 6779
Wybory samorządowe 7097
Państwowa Komisja Wyborcza 2670
Obwody i okręgi wyborcze 8874
Gminna Komisja Wyborcza 9343
Obwodowa Komisja Wyborcza 7704
2014 211
Obwody i okręgi wyborcze 293
Gminna Komisja Wyborcza 376
Obwodowa Komisja Wyborcza 209
Wybory parlamentarne 10969
Wybory prezydenckie 16718
Wybory do parlamentu UE 5393
Państwowa Komisja Wyborcza 33
Informacje dla wyborców 5521
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 3347
Obwody głosowania i lokale wyborcze 3327
Komisje wyborcze 5635
Wybory sołtysów i rad sołeckich 1084
Wybory 2015 2731
Wybory ławników 4877
Referendum 9523
Wybory uzupełniające 12476
Wzory formularzy 32614
Rejestry 4
Rejestr informacji o środowisku 2524
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 13496
Rejestr instytucji kultury 3562
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1399
Sprawy petentów 5824
Oświadczenia majątkowe 284330
Sprawozdania finansowe 45110
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 23178
Stypendia Socjalne 4931
Przydatne linki 18980
Ogłoszenia o pracy 48128
Aktualne 16458
W toku 21119
Wyniki 67982
Petycje 7588
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 3438
Orlik 12367
Aktualności 10737
Konsultacje społeczne 1022
RODO 1644

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1196104
Redakcja biuletynu 5861
Mapa serwisu 5996
Statystyki 6242
Kanały RSS 5128
Kontakt 79174
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu