ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 512

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje ogólne 21102
Charakterystyka ogólna 19061
Mapa Lipinki Łużyckie 7833
Herb i flaga gminy 7168
Historia i turystyka 19690
Aktualności 855512
Komunikaty meteorologiczne 18420
Honorowi Obywatele 19199
Gmina 15819
Ogłoszenia 11907
Jednostki organizacyjne 23439
Ośrodek Pomocy Społecznej 37598
Wydarzenia/ Ogłoszenia 22990
Zespół Szkolno-Przedszkolny 4151
Gminna Biblioteka Publiczna 9669
Wydarzenia/ Ogłoszenia 2424
Jednostki pomocnicze 12275
Stowarzyszenia i związki międzygminne 11234
Obwieszczenia 98890
Inwestycje 37085
Oferty inwestycyjne 6041
Promocyjny film o Gminie Lipinki Łużyckie 5116
Akty prawne 216593
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 51799
Uchwały Rady Gminy 2010-2014 348308
Organy 12403
Wójt 11378
Raporty i sprawozdania 499
Rada 16226
Kadencja 2018 - 2023 651
Aktualności 3985
Rada Gminy 1374
Składy komisji 908
Uchwały Rady Gminy 0
Imienne wykazy głosowań 18828
Protokoły z sesji 955
Interpelacje i zapytania 265
Wnioski komisji 260
Transmisja Obrad Sesji 0
Kadencja 2014 - 2018 9047
Kadencja 2010 - 2014 10657
Prawo lokalne 8613
Statut 7207
Uchwały do 20.06.2012 3488
Budżet 8912
Wieloletni Program Inwestycyjny 4813
Podatki lokalne 16011
Oświata, kultura, sport 9682
Gospodarka wodno-ściekowa 7207
Kadencja RG 2010-2014 73507
Strategia Rozwoju Gminy 8140
Plan zagospodarowania przestrzennego 6461
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipinki Łużyckie 5455
Inne 3478
Akty prawa miejscowego 0
Ogłoszenia 201847
Obwieszczenia 164
Rodzina 500 22873
Dobry Start 300 2808
Emp@tia 6327
Gospodarka Odpadami 30675
ogłoszenia 30451
formularz deklaracji 10655
opłata 8314
harmonogram 34173
podmiot odbierający odpady komunalne 2096
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 1938
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 6088
poziomy recyklingu 8225
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 2041
zasady segregacji 5996
leki 3961
baterie 3753
żarówki, świetlówki 3856
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 3980
wielkogabaryty 6969
akty prawne 16197
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 4212
przydatne linki 5668
Analiza Systemu Gospodarki 3671
Ochrona środowiska 3769
Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła 1990
Regulamin 2487
Wniosek 2136
Oświadczenie 1553
Wniosek o płatność 1164
Azbest 3139
Program usuwania azbestu 1630
Wniosek 1923
Informacje dotyczące zadania 6052
Przydatne linki 2065
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 5016
Przetargi 245765
Wykaz 29511
Informacja z otwarcia ofert 3463
Komunikaty 21611
Zamówienia publiczne 104751
Aktualne 154919
W toku 103660
Wyniki 67050
Archiwalne 71211
Wyniki innych postępowań 62315
Wyniki postępowania w trybie z wolnej ręki 7017
Plan postępowania 3829
Gosp. wodno - ściekowa 3040
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 3526
Informacje o jakości wody 12599
Ogłoszenia 5160
Ogólne warunki umów 2596
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 3166
Wnioski, deklaracje 3059
Podatki 767
Zamówienia do 30 000 Euro 33761
Regulamin 1207
Urząd Gminy 15418
Elektroniczna skrzynka podawcza 5707
Regulamin urzedu 11539
Struktura organizacyjna 25604
Prowadzone rejestry i ewidencje 5320
Podatki i opłaty lokalne 16318
Interpretacje indywidualne 4477
Kontrole 9793
Raport z badania poziomu satysfakcji klientów 14133
Planowanie przestrzenne 44474
Co i jak załatwić 130532
Wydziały 103713
Organizacje Pozarządowe 92730
Wzory formularzy 43803
Wybory 7813
Wybory samorządowe 8020
Państwowa Komisja Wyborcza 9971
Obwody i okręgi wyborcze 11822
Gminna Komisja Wyborcza 16530
Obwodowa Komisja Wyborcza 11867
2014 1626
Obwody i okręgi wyborcze 3144
Gminna Komisja Wyborcza 3017
Obwodowa Komisja Wyborcza 2722
Wybory parlamentarne 17653
Wybory prezydenckie 24624
Wybory do parlamentu UE 6577
Klauzula informacyjna 523
Państwowa Komisja Wyborcza 38
Informacje dla wyborców 7421
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 3996
Obwody głosowania i lokale wyborcze 4622
Komisje wyborcze 8109
2014 135
Informacje dla wyborców 1049
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 609
Obwody głosowania i lokale wyborcze 569
Komisje wyborcze 1243
Wybory sołtysów i rad sołeckich 1345
Wybory 2015 3515
Wybory 2019 833
Wybory ławników 7432
Referendum 13709
Wybory uzupełniające 19195
Rejestry 4
Rejestr informacji o środowisku 2792
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 16232
Rejestr instytucji kultury 5971
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2615
Oświadczenia majątkowe 432393
Sprawozdania finansowe 59410
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 29852
Stypendia Socjalne 7121
Przydatne linki 23872
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 4778
Orlik 14862
Aktualności 14462
Petycje 14562
Konsultacje społeczne 3563
Sprawy petentów 6698
Ogłoszenia o pracy 70749
Aktualne 25054
W toku 31036
Wyniki 121470
RODO 8074
Ogłoszenia o licytacji 1403

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2001047
Redakcja biuletynu 6726
Mapa serwisu 6783
Statystyki 6933
Kanały RSS 5764
Kontakt 96612
« powrót do poprzedniej strony