ˆ

Przydatne linki

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Mikroporady

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Opalińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Opalińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-07 13:19:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-07 13:19:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-07 13:19:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6937 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zakres usług i pomocy świadczonej w celu złagodzenia skutków przestępstwa.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
                                                    
 
 
 
Gorzów Wlkp., 9 marca 2015 r.
PS-I.9452.11.2015.AObi
                                                                       Panie/Panowie
                                                                       Wójtowie/Burmistrzowie/Prezydenci Miast
                                                                       Starostowie
                                                                 wszyscy w województwie lubuskim
           
Na prośbę Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości uprzejmie informuję, że osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin stanowią kategorię klientów, do których adresowany jest szczególny zakres usług i pomocy świadczonej w celu złagodzenia skutków przestępstwa.
Także na terenie naszego województwa funkcjonują podmioty, które świadczą takim osobom bezpłatną pomoc specjalistyczną ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, m. in. poprzez:
  1. Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
  2. Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
  3. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa;
  4. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia oraz okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny;
  5. Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
  6. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych, kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
Na dzień dzisiejszy, podobnie jak w roku 2014, na terenie województwa lubuskiego pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin jest świadczona przez następujące organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp., Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze oraz Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar” w Żarach. Szczegółowa oferta tych podmiotów w załączeniu.
Uprzejmie proszę, aby powyższe informacje zostały przekazane ośrodkowi pomocy społecznej i zespołowi interdyscyplinarnemu oraz udostępnione na terenie Państwa Gminy/Powiatu w instytucjach użyteczności publicznej w miejscach dostępnych dla interesantów, jak również opublikowane na Państwa stronach internetowych. 
 
z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Katarzyna Jankowiak
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Reszka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-03-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Reszka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-03-18 11:50:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-03-18 11:51:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-18 11:53:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7626 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KARTA DUŻEJ RODZINY

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Gminy Lipinki Łużyckie
informuje, że od 16 czerwca 2014r. możne ubiegać się
KARTĘ DUŻEJ RODZINY
      Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia  o niepełnosprawności.
Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w urzędzie gminy. Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Informacje o zniżkach zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronach www.rodzina.gov.pl oraz www.empatia.mpips.gov.pl. Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.
Druki wniosków oraz informacje na temat niezbędnych dokumentów można uzyskać
w  Urzędzie Gminy Lipinki Łużyckie w pokoju nr 14  lub pod nr tel. 68 362 62 39

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magda Morżak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magda Morżak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-07-09 13:28:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-07-09 13:30:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-07-09 13:31:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8876 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Portal Informacji Turystycznej dotyczący obszaru Łużyc

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Reszka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-05-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Reszka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-05-29 12:01:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-05-29 12:01:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-05-29 12:01:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8696 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Edukacja ekologiczna

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Reszka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-05-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Reszka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-05-29 11:59:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-05-29 11:59:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-05-29 11:59:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8829 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Lubuska Karta Dużej Rodzinnej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Reszka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-05-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Reszka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-05-29 11:56:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-05-29 11:56:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-05-29 11:56:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8751 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »