ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2013-05-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:23:14 Upublicznienie elementu informacja Uchwała nr XVI/150/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 07 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tekst ujednolicony)
(widoczna od 2013-03-07 00:00:00)
Anna Dyjur
08:23:04 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała nr XVI/150/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 07 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tekst ujednolicony) Anna Dyjur
08:22:59 Edycja elementu załącznik do informacji Uchwała nr XVI/150/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 07 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tekst ujednolicony) Anna Dyjur
08:21:13 Deaktywacja elementu informacja Uchwała nr XVI/150/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 07 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tekst ujednolicony)
(widoczna od 2013-03-07 00:00:00)
Anna Dyjur

Zmiany z dnia: 2013-04-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:27:43 Upublicznienie elementu informacja Uchwała nr XVI/150/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 07 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tekst ujednolicony)
(widoczna od 2013-03-07 00:00:00)
Anna Dyjur
13:26:57 Edycja elementu załącznik do informacji Uchwała nr XVI/150/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 07 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tekst ujednolicony) Anna Dyjur
13:18:06 Edycja elementu informacja Uchwała nr XVI/150/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 07 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tekst ujednolicony)
(widoczna od 2013-03-07 00:00:00)
Anna Dyjur

Zmiany z dnia: 2013-03-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:30:10 Upublicznienie elementu informacja Uchwała nr XVI/150/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 07 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.: publikacja od 2013-03-07 00 Małgorzata Reszka
« powrót do poprzedniej strony