ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja dotycząca dezynfekcji pojemników na zmieszane odpady komunalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Mazańska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-09-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Mazańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-09-03 10:50:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Opalińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-09-03 10:50:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Opalińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-09-03 10:50:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4425 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Odbiór odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Gminy Lipinki Łużyckie zawiadamia mieszkańców, że w dniach od 2 listopada br. Odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego sprzed nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie naszej gminy.
Szczegółowe informacje zostaną udostępnione w późniejszym terminie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Mazańska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-09-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Mazańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-09-03 10:36:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Opalińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-09-03 10:37:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Opalińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-09-03 10:37:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4190 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Gminy Lipinki Łużyckie informuje, że na zorganizowany przetarg nieograniczony na wykonanie zadania p.n.
"Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lipinki Łużyckie"
wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Komunalne
"PEKOM" S.A. w Żarach
ul. św. Brata Alberta 8
68-200 Żary
 
które zaoferowało wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową brutto: 13.208,14 zł miesięcznie.
W dniu 2.06.2015r. podpisano umowę z ww. firmą.  Okres obowiązywania umowy to 2 lata, tj. od 01.07.2015 r. do 30.06.2017 r. Wynagrodzenie brutto za cały okres obowiązywania umowy wynosi: 316.995,36 zł.
W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zaoferował przeprowadzenie dwóch zbiórek odpadów wielkogabarytowych.
Pierwsza zbiórka odpadów wielkogabarytowych w ramach nowej umowy planowana jest w pod koniec września 2015r. O dokładnym terminie mieszkańcy zostaną powiadomieni w formie ogłoszenia.
 
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na drugie półrocze 2015 roku zostaną dostarczone do mieszkańców naszej Gminy w drugiej połowie bieżącego miesiąca. Także wtedy będą one ogólnie dostępne do pobrania przy okienku kasowym w tutejszym urzędzie oraz na stronie internetowej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Mazańska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Mazańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-03 14:30:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Dyjur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-03 14:30:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Dyjur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-06-03 14:33:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4522 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Mazańska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Mazańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-31 11:21:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Reszka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-31 11:21:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Reszka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-31 11:21:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4599 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Mazańska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-09-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Mazańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-16 08:53:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Reszka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-16 09:00:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Reszka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-09-16 09:00:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4444 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Prezentacja dot. rozliczenia gospodarki odpadami za okres 1 lipca - 31 grudnia 2013r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Mazańska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-03-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Mazańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-03-10 14:38:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Reszka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-03-10 14:39:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-07-02 08:19:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4542 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Lipinki Łużyckie w 2013r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do przekazywania zebranych od mieszkańców odpadów zmieszanych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Gmina Lipinki Łużyckie wg Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi należy do regionu zachodniego.Odpady odebrane z terenu Gminy Lipinki Łużyckie do momentu uruchomienia RIPOK w Marszowie kierowane są na składowisko odpadów, ul. Żurawiej w  Żarach / Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. Żary/, które funkcjonuje jako instalacja zastępcza natomiast selektywnie zebrane bioodpady przekazywane są na kompostownie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla rejonu wschodniego w Kartowicach, 67-300 Szprotawa. Od 1 stycznia 2015 roku uruchomiona zostanie Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Marszowie, która zgodnie z zapisami w Planie Gospodarki Odpadami dla Wojwództwa Lubuskiego będzie jedyna instalacją uprawnioną do przetwarzania odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców z terenu „Rejonu Zachodniego”.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Mazańska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-07-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Mazańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-07-18 14:33:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Reszka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-07-18 14:34:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Reszka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-07-18 14:34:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3428 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o przedsiębiorcy odbierającym odpady z terenów zamieszkałych w Gminie Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Odpady komunalne z terenów nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lipinki Łużyckie w okresie od 1 lipca 2013r. do 30 czerwca.2015r.  odbiera Spółka PEKOM S. A. 
z siedzibą w Żarach, która wygrała przetarg nieograniczony zorganizowany przez Gminę Lipinki Łużyckie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Mazańska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-03-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Mazańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-03-10 14:27:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Reszka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-03-10 14:30:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Reszka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-03-10 14:30:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3582 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

NOWE ZASADY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD MIESZKAŃCÓW GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Wyposażenie w pojemniki/worki
 
Właściciel nieruchomości, który zadeklarował segregowanie odpadów otrzymuje w ramach „opłaty śmieciowej” worki na odpady zbierane selektywnie oraz pojemnik na odpady zmieszane (czyli wszystkie inne odpady, które nie są objęte segregacją). Właściciel, który nie deklaruje selektywnego zbierania odpadów otrzymuje tylko pojemnik na odpady zmieszane.
 
Termin odbioru odpadów
 
Odbiór odpadów odbywać się będzie w terminach wynikających z harmonogramu odbioru (harmonogram będzie opublikowany na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej www.bip.wrota.lubuskie.pl/uglipinkiluzyckie ).
W dniu wyznaczonym harmonogramem pojemniki/worki należy wystawić przed ogrodzeniem posesji.
Pracownicy firmy odbierającej odpady zobowiązani są do kontroli zawartości pojemników i worków w celu określenia prawidłowości posegregowania odpadów.
 
Odpady wielkogabarytowe
 
W ramach „opłaty śmieciowej” raz w roku będą odbierane w formie wystawek przed nieruchomością odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki
w ilości do 250 kg od jednego właściciela nieruchomości. Termin odbioru będzie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy www.bip.wrota.lubuskie.pl/uglipinkiluzyckie.
 
Płatność
 
Płatności należy dokonać do 15-tego każdego miesiąca, począwszy
od 15 lipca 2013r. na konto bankowe nr 33 1020 5402 0000 0402 0293 1095  lub w kasie Urzędu Gminy.
Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat za wywóz odpadów komunalnych, co zapewni właściwe funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami.
Dla ułatwienia dostarczamy książeczki z blankietami płatności.
 
Inne informacje
 
Wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość opłaty, w tym dotyczące liczby osób zamieszkujących nieruchomość – należy zgłaszać do Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie w terminie do 14 dni od wystąpienia zmiany.
Informacje na temat gospodarki odpadami na terenie Gminy Lipinki Łużyckie można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipinki Łużyckie,
ul. Główna 9 (pokój numer 1, tel. 68 362 62 30 wew. 42 ) lub na stronie internetowej – www.bip.wrota.lubuskie.pl/uglipinkiluzyckie
w zakładce „Gospodarka odpadami”.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Reszka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Reszka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-04 11:59:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Reszka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-05 07:39:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-06-05 07:46:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6974 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dla mieszkańców z dnia 01.03.2013r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krystyna Gromnicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krystyna Gromnicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-03-06 08:09:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Reszka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-03-06 08:19:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Reszka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-06 08:19:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5756 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji