ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Wyniki postępowania w trybie z wolnej ręki