ˆ

Zamówienia do 30 000 Euro

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-10-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:47:17 Upublicznienie elementu załącznik do informacji INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Nazwa elementu do którego przynależy: Zaproszenie do składania ofert na zadanie pod nazwą Anna Kuczak
13:46:37 Edycja elementu informacja Zaproszenie do składania ofert na zadanie pod nazwą: „Budowa wewnętrznej drogi gminnej usytuowanej na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 745; 758; 707; 763 w miejscowości Lipinki Łużyckie na dwóch odcinkach A-B od km 0+000 do km 0+076,79 i C-D od km 0+000 do km 0+093,73 na ulicy Osiedle Kolejowe” Anna Kuczak
13:18:46 Deaktywacja elementu załącznik do informacji INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Nazwa elementu do którego przynależy: Zaproszenie do składania ofert na zadanie pod nazwą Anna Kuczak
13:18:16 Edycja elementu informacja Zaproszenie do składania ofert na zadanie pod nazwą: „Budowa wewnętrznej drogi gminnej usytuowanej na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 745; 758; 707; 763 w miejscowości Lipinki Łużyckie na dwóch odcinkach A-B od km 0+000 do km 0+076,79 i C-D od km 0+000 do km 0+093,73 na ulicy Osiedle Kolejowe” Anna Kuczak
13:08:54 Upublicznienie elementu załącznik do informacji INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Nazwa elementu do którego przynależy: Zaproszenie do składania ofert na zadanie pod nazwą Anna Kuczak
13:07:54 Edycja elementu informacja Zaproszenie do składania ofert na zadanie pod nazwą: „Budowa wewnętrznej drogi gminnej usytuowanej na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 745; 758; 707; 763 w miejscowości Lipinki Łużyckie na dwóch odcinkach A-B od km 0+000 do km 0+076,79 i C-D od km 0+000 do km 0+093,73 na ulicy Osiedle Kolejowe” Anna Kuczak

Zmiany z dnia: 2021-09-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:17:41 Edycja elementu informacja Zaproszenie do składania ofert na zadanie pod nazwą: „Budowa wewnętrznej drogi gminnej usytuowanej na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 745; 758; 707; 763 w miejscowości Lipinki Łużyckie na dwóch odcinkach A-B od km 0+000 do km 0+076,79 i C-D od km 0+000 do km 0+093,73 na ulicy Osiedle Kolejowe” Anna Kuczak
07:17:16 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Przedmiar - Nazwa elementu do którego przynależy: Zaproszenie do składania ofert na zadanie pod nazwą Anna Kuczak
07:16:13 Edycja elementu informacja Zaproszenie do składania ofert na zadanie pod nazwą: „Budowa wewnętrznej drogi gminnej usytuowanej na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 745; 758; 707; 763 w miejscowości Lipinki Łużyckie na dwóch odcinkach A-B od km 0+000 do km 0+076,79 i C-D od km 0+000 do km 0+093,73 na ulicy Osiedle Kolejowe” Anna Kuczak

Zmiany z dnia: 2021-09-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:54:27 Upublicznienie elementu informacja Zaproszenie do składania ofert na zadanie pod nazwą: „Budowa wewnętrznej drogi gminnej usytuowanej na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 745; 758; 707; 763 w miejscowości Lipinki Łużyckie na dwóch odcinkach A-B od km 0+000 do km 0+076,79 i C-D od km 0+000 do km 0+093,73 na ulicy Osiedle Kolejowe” Anna Kuczak
« powrót do poprzedniej strony