ˆ

Konsultacje społeczne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Dyjur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-15 14:00:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kuczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-15 14:03:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kuczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-15 14:03:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
581 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Dyjur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-29 13:44:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kuczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-29 13:44:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kuczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-29 13:44:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1844 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Dyjur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-29 13:41:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kuczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-29 13:44:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kuczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-29 13:44:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1852 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do składania wniosków do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipinki Łużyckie.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy
 
W dniu 27.09.2017r. Rada Gminy Lipinki Łużyckie podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki Łużyckie, które jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną Gminy. Studium przewiduje kierunki rozwoju gminy na lata, w zawiązku z tym jest bardzo istotne z punktu widzenia mieszkańców gminy.
Uchwalone studium jest wiążące dla Wójta Gminy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i jest istotną wskazówką w kierunku rozwoju gminy.
Gmina otrzymała grantu z Fundacji Wspomagania Wsi z Warszawy w ramach projektu ,,Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” w kwocie 38.910,00 zł. na spotkania konsultacyjne, diagnozę społeczna i warsztaty planistyczne dla mieszkańców Gminy dotyczące opracowania studium.
Mieszkańcy i podmioty zainteresowane mogą składać wnioski do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipinki Łużyckie. Wnioski dotyczące Studium należy składać na piśmie na adres Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9, 68 – 213 Lipinki Łużyckie lub w wersji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem „wniosek do studium”, na adres: w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 do dnia 29 czerwca 2018 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Wnioski można składać również po zalogowaniu na stronie internetowej:
 
 
Formularz wniosku do pobrania:
 
 
Osoby do kontaktu z Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie:
 
Małgorzata Brzyśkiewicz, pok. nr 3 w Urzędzie Gminy Lipinki Łuż. tel. 683626235
 
Krzysztof Siera, pok. nr 5 w Urzędzie Gminy Lipinki Łuż. tel. 683626237

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Brzyśkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Brzyśkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-01 12:49:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-01 12:50:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-04 14:21:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4298 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy
 
W dniu 27.09.2017r. Rada Gminy Lipinki Łużyckie podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki Łużyckie, które jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną Gminy. Studium przewiduje kierunki rozwoju gminy na lata, w zawiązku z tym jest bardzo istotne z punktu widzenia mieszkańców gminy.
Uchwalone studium jest wiążące dla Wójta Gminy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i jest istotną wskazówką w kierunku rozwoju gminy.
W świetle złożonej oferty inwestycyjnej przez Spółkę z Wolina dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych: Tyliczki, Boruszyn, Zajączek odbędą się dwudniowe konsultacje społeczne z udziałem specjalistów w zakresie planowania przestrzennego, lotnictwa oraz przedstawiciela inwestora. Pragnę nadmienić, że wszystkie koszty związane z konsultacjami (opłata specjalistów, poczęstunek w trakcie spotkania, koszty związane z ogłoszeniami w prasie itd.) są pokrywane ze środków jakie Gmina otrzymała w postaci grantu z Fundacji Wspomagania Wsi z Warszawy w ramach projektu ,,Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” w kwocie 38.910,00 zł.
W dniu 23.05.2018r. (środa) o godz. 16:30 w GOK-u w Lipinkach Łużyckich odbędzie się spotkanie z mieszkańcami miejscowości Tyliczki, Zajączek i Boruszyn, natomiast 24.05.2018r. (czwartek) z mieszkańcami pozostałych miejscowości naszej Gminy.
W związku z powyższym proszę o niezawodne przybycie. Do udziału w spotkaniach konsultacyjnych zachęcam również młodzież, uczniów, studentów, których uwagi w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarczego naszej gminy będą bardzo cenne, a znajomość przez Was kierunków rozwoju gminy pozwoli na sprecyzowanie dalszych planów na przyszłość.
 
Serdecznie zapraszam
Wójt Gminy Lipinki Łużyckie
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Brzyśkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Brzyśkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-17 14:15:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-17 14:19:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-30 14:08:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4567 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »