ˆ

Aktualności

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XVII sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-09-02 10:22:36 przez Tomasz Paś

Akapit nr - brak tytułu

XVII sesja  Rady Gminy  Lipinki  Łużyckie - 09 września  2020 r.  godz. 830  .
Sesja odbędzie się  w Urzędzie Gminy Lipinki Łużyckie  ( sala posiedzeń ).
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipinki Łużyckie za I półrocze 2020r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla mieszkańców podłączonych do gminnej sieci kanalizacyjnej w m. Lipinki Łużyckie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lipinki Łużyckie w roku szkolnym 2020/2021.
11. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
« powrót do poprzedniej strony