ˆ

Aktualności

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XXV sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-06-21 08:52:53 przez Tomasz Paś

Akapit nr - brak tytułu

XXV sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie - 24 czerwca 2021 r.  godz. 1000Sesja odbędzie się  w sali GOK w Lipinkach Łużyckich - I piętro.
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Przedstawienie przez pełniącą funkcję Wójta Gminy raportu o stanie Gminy Lipinki Łużyckie za 2020 r., debata nad raportem oraz  głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania Wójtowi Gminy Lipinki Łużyckie.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipinki Łużyckie za 2020 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipinki Łużyckie za 2021r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2033.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021.
11.Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
12.Wolne wnioski i informacje.
« powrót do poprzedniej strony