ˆ

Aktualności

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XXXIV sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-06-23 11:19:38 przez Tomasz Paś

Akapit nr - brak tytułu

XXXIV sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie na  dzień  29 czerwca  2022 r.  na  godz. 1300 . Sesja odbędzie się  w Urzędzie Gminy Lipinki Łużyckie  (sala posiedzeń).
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w spr.  przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lipinki Łużyckie do 2030r.
7. Przedstawienie przez Wójta Gminy raportu o stanie Gminy Lipinki Łużyckie za 2021 r., debata nad raportem oraz  głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania Wójtowi Gminy.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipinki Łużyckie za 2021r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipinki Łużyckie za 2021r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2033 .
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022.
12. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.
« powrót do poprzedniej strony