ˆ

Aktualności

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XXXV sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-09-14 12:07:48 przez Tomasz Paś

Akapit nr - brak tytułu

XXXV sesja  Rady Gminy  Lipinki  Łużyckie - 15 września 2022 r.  godz. 1400.
Sesja Rady Gminy  odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Lipinkach Łużyckich, ul. Główna 21 (sala główna).
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipinki Łużyckie, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żarskiemu na dofinansowanie zadania organizacji zbiorowego transportu publicznego na obszarze powiatu żarskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2033
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022.
10. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
« powrót do poprzedniej strony