ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XLI sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

XLI sesja  Rady  Gminy  Lipinki  Łużyckie - 16 stycznia  2023 roku,  godz. 930 . Sesja odbędzie się  w świetlicy wiejskiej Lipinkach Łużyckich (sala główna).
 
Porządek obrad sesji :
 
1.  Otwarcie sesji.
2.  Sprawdzenie obecności.
3.  Ustalenie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.  Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  nr XXXVIII/243/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/10/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim  programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/11/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności  dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019-2023.
12. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-11 07:56:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-11 07:56:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-11 07:56:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
97 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XL sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

XL sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie - 30 grudnia  2022 roku, godz. 12oo . Sesja odbędzie się  w świetlicy wiejskiej Lipinkach Łużyckich (sala na I piętrze).
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2022-2033.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych Gminy niewygasających z upływem roku budżetowego.
9. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  na lata 2023-2033.
10. Uchwalenie budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na rok 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych Pietrzyków i Piotrowice.
14. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
15. Wolne wnioski i informacje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-19 11:23:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-19 11:23:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-19 12:21:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
126 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXIX sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXXIX sesja  Rady Gminy  Lipinki  Łużyckie - 16 grudnia 2022 r.,    godz. 11.30.
Sesja Rady Gminy  odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Lipinkach Łużyckich ul. Główna 21 ( sala główna).
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022.
7. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-13 08:33:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-13 08:33:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-13 08:33:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
137 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXVIII sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXXVIII sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie - 29  listopada 2022 r.,  godz. 11.00
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz  zwolnień z tego podatku  na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku  rolnego na obszarze Gminy Lipinki Łużyckie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej Gminy na lata  2022-2033 .
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu mienia komunalnego Gminy Lipinki Łużyckie, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
14. Podjęcie uchwały w sprawie  w sprawie zmiany uchwały Nr IX/69/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipinki Łużyckie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, pedagogów specjalnych oraz doradców zawodowych.
16. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
17. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
18. Wolne wnioski i informacje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-23 09:02:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-23 09:02:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-23 09:02:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
202 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXVII sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXXVII sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie - 21 listopada 2022 r.  godz. 830.
Sesja Rady Gminy odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Lipinkach Łużyckich, ul. Główna 21 (sala główna).
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022.
7. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-14 13:01:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-14 13:01:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-14 13:01:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
195 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXV sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXXV sesja  Rady Gminy  Lipinki  Łużyckie - 15 września 2022 r.  godz. 1400.
Sesja Rady Gminy  odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Lipinkach Łużyckich, ul. Główna 21 (sala główna).
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipinki Łużyckie, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żarskiemu na dofinansowanie zadania organizacji zbiorowego transportu publicznego na obszarze powiatu żarskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2033
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022.
10. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-14 12:07:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-14 12:07:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-14 12:07:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
365 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXIV sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXXIV sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie na  dzień  29 czerwca  2022 r.  na  godz. 1300 . Sesja odbędzie się  w Urzędzie Gminy Lipinki Łużyckie  (sala posiedzeń).
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w spr.  przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lipinki Łużyckie do 2030r.
7. Przedstawienie przez Wójta Gminy raportu o stanie Gminy Lipinki Łużyckie za 2021 r., debata nad raportem oraz  głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania Wójtowi Gminy.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipinki Łużyckie za 2021r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipinki Łużyckie za 2021r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2033 .
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022.
12. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-23 11:19:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-23 11:19:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-23 11:19:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
548 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXIII sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXXIII sesja  Rady  Gminy  Lipinki  Łużyckie - 20 maja 2022 roku, godz. 9.30. Sesja odbędzie się  w sali narad Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie.
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych Pietrzyków i Piotrowice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2022-2033.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka”.
10. Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  z działalności Ośrodka oraz realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Lipinki Łużyckie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
13. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za 2021 rok.
14. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
15. Wolne wnioski i informacje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-18 08:27:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-18 08:27:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-18 08:48:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
654 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXII sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXXII sesja  Rady  Gminy  Lipinki  Łużyckie - 23 marca 2022 roku  na  godz. 14.00. Sesja odbędzie się  w budynku GOK w Lipinkach Łużyckich (sala główna).
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych Pietrzyków i Piotrowice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w 2022 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na ograniczenie niskiej emisji, poprzez wymianę istniejącego źródła ogrzewania na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
9. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku przy ul. Osiedle Kolejowe 6 w Lipinkach Łużyckich wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym oraz udział w gruncie na rzecz najemcy z zastosowaniem bonifikaty.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne Gminy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność KOWR.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach Łużyckich za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/37/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2022-2033.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
16. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023.
17. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
18. Wolne wnioski i informacje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-22 10:58:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-22 10:58:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-22 10:58:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
737 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXI sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXXI sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie odbędzie się 13 stycznia 2022 roku o godz. 14.30 w budynku GOK w Lipinkach Łużyckich (sala główna).
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/138/2021 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/169/2021 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2022-2033.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
10. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-10 10:45:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-10 10:45:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-10 10:45:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
894 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji