ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XXXV sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXXV sesja  Rady Gminy  Lipinki  Łużyckie - 15 września 2022 r.  godz. 1400.
Sesja Rady Gminy  odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Lipinkach Łużyckich, ul. Główna 21 (sala główna).
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipinki Łużyckie, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żarskiemu na dofinansowanie zadania organizacji zbiorowego transportu publicznego na obszarze powiatu żarskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2033
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022.
10. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-14 12:07:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-14 12:07:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-14 12:07:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
827 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXIV sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXXIV sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie na  dzień  29 czerwca  2022 r.  na  godz. 1300 . Sesja odbędzie się  w Urzędzie Gminy Lipinki Łużyckie  (sala posiedzeń).
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w spr.  przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lipinki Łużyckie do 2030r.
7. Przedstawienie przez Wójta Gminy raportu o stanie Gminy Lipinki Łużyckie za 2021 r., debata nad raportem oraz  głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania Wójtowi Gminy.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipinki Łużyckie za 2021r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipinki Łużyckie za 2021r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2033 .
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022.
12. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-23 11:19:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-23 11:19:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-23 11:19:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
929 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXIII sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXXIII sesja  Rady  Gminy  Lipinki  Łużyckie - 20 maja 2022 roku, godz. 9.30. Sesja odbędzie się  w sali narad Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie.
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych Pietrzyków i Piotrowice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2022-2033.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka”.
10. Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  z działalności Ośrodka oraz realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Lipinki Łużyckie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
13. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za 2021 rok.
14. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
15. Wolne wnioski i informacje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-18 08:27:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-18 08:27:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-18 08:48:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
936 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXII sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXXII sesja  Rady  Gminy  Lipinki  Łużyckie - 23 marca 2022 roku  na  godz. 14.00. Sesja odbędzie się  w budynku GOK w Lipinkach Łużyckich (sala główna).
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych Pietrzyków i Piotrowice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w 2022 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na ograniczenie niskiej emisji, poprzez wymianę istniejącego źródła ogrzewania na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
9. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku przy ul. Osiedle Kolejowe 6 w Lipinkach Łużyckich wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym oraz udział w gruncie na rzecz najemcy z zastosowaniem bonifikaty.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne Gminy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność KOWR.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach Łużyckich za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/37/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2022-2033.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
16. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023.
17. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
18. Wolne wnioski i informacje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-22 10:58:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-22 10:58:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-22 10:58:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
955 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXI sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXXI sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie odbędzie się 13 stycznia 2022 roku o godz. 14.30 w budynku GOK w Lipinkach Łużyckich (sala główna).
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/138/2021 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/169/2021 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2022-2033.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
10. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-10 10:45:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-10 10:45:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-10 10:45:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1074 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXX sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXX sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie - 29 grudnia  2021 roku  godz. 14oo . Sesja odbędzie się  w budynku GOK w Lipinkach Łużyckich (sala główna).
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2021-2033.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych Gminy niewygasających z upływem roku budżetowego.
9. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  na lata 2022-2033.
10. Uchwalenie budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na rok 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela domku letniskowego lub właściciela innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
14. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży w Lipinkach Łużyckich.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
17. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zakończenie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-20 13:56:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-21 07:43:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-21 07:43:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1116 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXIX sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXIX sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 roku o godz. 14.00 na sali głównej w świetlicy wiejskiej w Lipinkach Łużyckich
 
Program sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz  zwolnień z tego podatku  na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku  rolnego na obszarze Gminy Lipinki Łużyckie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipinki Łużyckie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej Gminy na lata  2021-2033 .
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lipinki Łużyckie, w roku szkolnym 2021/2022.
19. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
20. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
21. Wolne wnioski i informacje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-18 13:24:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-18 13:24:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-18 13:24:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1119 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o sesji Rady Gminy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Dyjur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-24 09:06:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Dyjur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-24 09:08:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Dyjur
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-24 09:08:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1110 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Postanowienie nr 78/2021 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 10 sierpnia 2021r. w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Lipinki Łużyckie w celu złożenia ślubowania przez Wójta, wybranego w przedterminowych wyborach przeprowadzonych w dniu 8 sierpnia 2021r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Dyjur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-11 10:53:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-11 10:56:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-11 10:56:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1282 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXV sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXV sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie - 24 czerwca 2021 r.  godz. 1000Sesja odbędzie się  w sali GOK w Lipinkach Łużyckich - I piętro.
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Przedstawienie przez pełniącą funkcję Wójta Gminy raportu o stanie Gminy Lipinki Łużyckie za 2020 r., debata nad raportem oraz  głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania Wójtowi Gminy Lipinki Łużyckie.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipinki Łużyckie za 2020 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipinki Łużyckie za 2021r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2033.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021.
11.Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
12.Wolne wnioski i informacje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-21 08:52:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-21 08:52:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-21 12:12:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1421 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji