ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Postanowienie nr 78/2021 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 10 sierpnia 2021r. w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Lipinki Łużyckie w celu złożenia ślubowania przez Wójta, wybranego w przedterminowych wyborach przeprowadzonych w dniu 8 sierpnia 2021r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Dyjur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-11 10:53:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-11 10:56:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-11 10:56:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1110 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXV sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXV sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie - 24 czerwca 2021 r.  godz. 1000Sesja odbędzie się  w sali GOK w Lipinkach Łużyckich - I piętro.
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Przedstawienie przez pełniącą funkcję Wójta Gminy raportu o stanie Gminy Lipinki Łużyckie za 2020 r., debata nad raportem oraz  głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania Wójtowi Gminy Lipinki Łużyckie.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipinki Łużyckie za 2020 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipinki Łużyckie za 2021r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2033.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021.
11.Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
12.Wolne wnioski i informacje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-21 08:52:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-21 08:52:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-21 12:12:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1213 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXIV sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  z działalności Ośrodka oraz realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Lipinki Łużyckie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie  „Strategii Rozwiązywania  Problemów Społecznych Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2021- 2030”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za bezzasadną.
11. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz ENEA Oświetlenie z siedzibą w Szczecinie.
14. Podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze powiatów żarskiego i żagańskiego poprzez zwiększanie ilości połączeń kolejowych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok .
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021-2033.
17. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za 2020 rok.
18. Podjęcie  uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lipinki Łużyckie  do 2030 roku.
19. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Zakończenie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-06 08:26:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-06 08:26:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-06 13:06:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1178 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXIII sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O SESJI
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
 
Informuję, że XXIII sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2021 roku o godz. 15.00 na sali głównej w świetlicy wiejskiej w Lipinkach Łużyckich
 
Porządek obrad sesji
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej Gminy na lata  2021-2033.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach Łużyckich
9. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych
10. Wolne wnioski i informacje.
 
Przewodniczący  Rady Gminy
 
(-) Jarosław Bumbul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-12 11:52:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-12 11:52:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-12 11:52:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1033 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXII sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O SESJI
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
Informuję, że XXII sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie
 odbędzie się w dniu 24 lutego 2021 roku o godz. 12.00 na sali głównej w świetlicy wiejskiej w Lipinkach Łużyckich
 
Porządek obrad sesji
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej  na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy  w 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej Gminy na lata  2021-2033.
13. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
14. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych
15. Wolne wnioski i informacje.
 
Przewodniczący  Rady Gminy
(-) Jarosław Bumbul

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-23 11:06:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-23 11:07:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-23 11:07:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1058 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXI sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O SESJI
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
 
Informuję, że XXI sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie odbędzie się w dniu 21 stycznia 2021 roku o godz. 16.00 na sali głównej w świetlicy wiejskiej w Lipinkach Łużyckich
 
Porządek obrad sesji
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Suchleb.
8. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych
9. Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący  Rady Gminy
(-) Jarosław Bumbul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-13 09:26:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-13 09:26:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-13 09:26:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1058 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XX sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O SESJI
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
 
Informuję, że XX sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie
 odbędzie się w dniu 22 grudnia 2020 roku o godz. 830
na sali głównej w świetlicy wiejskiej w Lipinkach Łużyckich
 
Porządek obrad sesji
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych Gminy niewygasających z upływem roku budżetowego.
9. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
10. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
 
Przewodniczący  Rady Gminy
(-) Jarosław Bumbul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-21 09:01:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-21 09:01:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-21 09:01:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
951 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XIX sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O SESJI
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
 
Informuję, że XIX sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie odbędzie się w dniu 25 listopada 2020 roku o godz. 8.00 sali narad Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie
 
Porządek obrad sesji
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2033.
7. Uchwalenie budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku  na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Lipinki Łużyckie.
10. Uchwalenie podatku leśnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2021-2033.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2021-2033.
14. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Łużyckiego Związku Gmin w Żaganiu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XII/85/2020 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym.
17. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
18. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
19. Wolne wnioski i informacje.
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
(-) Jarosław Bumbul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-23 09:29:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-23 09:29:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-23 09:29:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1041 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XVIII sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

XVIII sesję  Rady Gminy  Lipinki  Łużyckie - 30 września  2020 r.  na  godz. 830
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
10. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-23 09:57:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-23 09:57:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-23 10:07:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1130 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XVII sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

XVII sesja  Rady Gminy  Lipinki  Łużyckie - 09 września  2020 r.  godz. 830  .
Sesja odbędzie się  w Urzędzie Gminy Lipinki Łużyckie  ( sala posiedzeń ).
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipinki Łużyckie za I półrocze 2020r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla mieszkańców podłączonych do gminnej sieci kanalizacyjnej w m. Lipinki Łużyckie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lipinki Łużyckie w roku szkolnym 2020/2021.
11. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-02 10:22:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-02 10:22:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-02 10:22:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1078 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji