ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XXIV sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  z działalności Ośrodka oraz realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Lipinki Łużyckie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie  „Strategii Rozwiązywania  Problemów Społecznych Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2021- 2030”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za bezzasadną.
11. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz ENEA Oświetlenie z siedzibą w Szczecinie.
14. Podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze powiatów żarskiego i żagańskiego poprzez zwiększanie ilości połączeń kolejowych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok .
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021-2033.
17. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za 2020 rok.
18. Podjęcie  uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lipinki Łużyckie  do 2030 roku.
19. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Zakończenie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-06 08:26:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-06 08:26:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-06 13:06:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1360 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXIII sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O SESJI
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
 
Informuję, że XXIII sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2021 roku o godz. 15.00 na sali głównej w świetlicy wiejskiej w Lipinkach Łużyckich
 
Porządek obrad sesji
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej Gminy na lata  2021-2033.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach Łużyckich
9. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych
10. Wolne wnioski i informacje.
 
Przewodniczący  Rady Gminy
 
(-) Jarosław Bumbul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-12 11:52:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-12 11:52:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-12 11:52:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1220 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXII sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O SESJI
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
Informuję, że XXII sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie
 odbędzie się w dniu 24 lutego 2021 roku o godz. 12.00 na sali głównej w świetlicy wiejskiej w Lipinkach Łużyckich
 
Porządek obrad sesji
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej  na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy  w 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej Gminy na lata  2021-2033.
13. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
14. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych
15. Wolne wnioski i informacje.
 
Przewodniczący  Rady Gminy
(-) Jarosław Bumbul

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-23 11:06:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-23 11:07:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-23 11:07:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1244 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXI sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O SESJI
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
 
Informuję, że XXI sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie odbędzie się w dniu 21 stycznia 2021 roku o godz. 16.00 na sali głównej w świetlicy wiejskiej w Lipinkach Łużyckich
 
Porządek obrad sesji
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Suchleb.
8. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych
9. Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący  Rady Gminy
(-) Jarosław Bumbul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-13 09:26:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-13 09:26:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-13 09:26:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1267 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XX sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O SESJI
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
 
Informuję, że XX sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie
 odbędzie się w dniu 22 grudnia 2020 roku o godz. 830
na sali głównej w świetlicy wiejskiej w Lipinkach Łużyckich
 
Porządek obrad sesji
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych Gminy niewygasających z upływem roku budżetowego.
9. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
10. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
 
Przewodniczący  Rady Gminy
(-) Jarosław Bumbul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-21 09:01:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-21 09:01:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-21 09:01:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1131 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XIX sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O SESJI
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
 
Informuję, że XIX sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie odbędzie się w dniu 25 listopada 2020 roku o godz. 8.00 sali narad Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie
 
Porządek obrad sesji
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2033.
7. Uchwalenie budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku  na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Lipinki Łużyckie.
10. Uchwalenie podatku leśnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2021-2033.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2021-2033.
14. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Łużyckiego Związku Gmin w Żaganiu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XII/85/2020 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym.
17. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
18. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
19. Wolne wnioski i informacje.
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
(-) Jarosław Bumbul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-23 09:29:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-23 09:29:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-23 09:29:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1221 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XVIII sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

XVIII sesję  Rady Gminy  Lipinki  Łużyckie - 30 września  2020 r.  na  godz. 830
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
10. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-23 09:57:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-23 09:57:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-23 10:07:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1302 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XVII sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

XVII sesja  Rady Gminy  Lipinki  Łużyckie - 09 września  2020 r.  godz. 830  .
Sesja odbędzie się  w Urzędzie Gminy Lipinki Łużyckie  ( sala posiedzeń ).
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipinki Łużyckie za I półrocze 2020r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla mieszkańców podłączonych do gminnej sieci kanalizacyjnej w m. Lipinki Łużyckie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lipinki Łużyckie w roku szkolnym 2020/2021.
11. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-02 10:22:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-02 10:22:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-02 10:22:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1244 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XVI sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

XVI sesja  Rady Gminy  Lipinki  Łużyckie - 20 lipca 2020 r.  godz. 1530. Sesja odbędzie się  w Urzędzie Gminy Lipinki Łużyckie  ( sala posiedzeń ).
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020.
7. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-20 08:42:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-20 08:43:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-20 08:43:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1316 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XIV sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O SESJI
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
Informuję, że XIV sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie
 odbędzie się w dniu 14 maja 2020 roku o godz. 1000
w sali narad Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Lipinki Łużyckie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Lipinki Łużyckie na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2020 – 2025 .
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 .
10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady w kompostownikach przydomowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela domku letniskowego lub właściciela innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
16. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
17. Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący  Rady Gminy
(-) Jarosław Bumbul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-11 11:08:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-11 11:08:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-11 12:30:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1436 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji