ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o sesji Rady Gminy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Dyjur
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Dyjur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-15 09:48:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Dyjur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-15 09:50:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-15 13:08:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1844 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o IV sesji Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 30.01.2019 r. o godz. 830 odbędzie się IV sesja  Rady Gminy  Lipinki  ŁużyckieSesja odbędzie się  w Urzędzie Gminy Lipinki Łużyckie  (sala posiedzeń).
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Lipinki Łużyckie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw.
8. Podjęcie  uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy w 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej  z budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na rok 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
16. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
17. Wolne wnioski i informacje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-28 12:18:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-28 12:18:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-29 09:50:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2039 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o sesji Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Dyjur
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Dyjur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-19 10:20:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Dyjur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-19 10:23:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-21 10:01:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2237 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie wspólne Komisji stałych Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
Informuję, że w dniu 26 listopada 2018 roku o godz. 16.00 w sali narad
Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie odbędzie się
posiedzenie wspólne Komisji stałych Rady Gminy Lipinki Łużyckie
 
Tematyka posiedzenia:
 
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym  podatku.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  obniżenia ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego  na obszarze Gminy Lipinki Łużyckie
3. Zaopiniowanie stawek podatku leśnego.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2024.
5. Zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
6. Zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lipinki Łużycki  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2019.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawach dotyczących  pomocy w zakresie dożywiania.
8. Sprawy różne.
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
Jarosław Bumbul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-25 15:35:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-25 15:35:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-25 15:35:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1933 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o sesji Rady Gminy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Dyjur
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Dyjur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-23 11:57:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Dyjur
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-23 11:59:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-23 13:29:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1883 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji