ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XVI sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

XVI sesja  Rady Gminy  Lipinki  Łużyckie - 20 lipca 2020 r.  godz. 1530. Sesja odbędzie się  w Urzędzie Gminy Lipinki Łużyckie  ( sala posiedzeń ).
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020.
7. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-20 08:42:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-20 08:43:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-20 08:43:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1359 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XIV sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O SESJI
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
Informuję, że XIV sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie
 odbędzie się w dniu 14 maja 2020 roku o godz. 1000
w sali narad Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Lipinki Łużyckie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Lipinki Łużyckie na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2020 – 2025 .
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 .
10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady w kompostownikach przydomowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela domku letniskowego lub właściciela innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
16. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
17. Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący  Rady Gminy
(-) Jarosław Bumbul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-11 11:08:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-11 11:08:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-11 12:30:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1469 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XI sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
INFORMACJA O SESJI
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
 
Informuję, że XI sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie odbędzie się
w dniu 22 stycznia 2020 roku o godz. 1515
w sali narad Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie
 
Przewidziany porządek obrad sesji:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Żary o statusie miejskim.
6. Wolne wnioski i informacje.
 
 
Przewodniczący  Rady Gminy
(-) Jarosław Bumbul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-20 10:51:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-20 10:51:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-20 10:52:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1828 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

X sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O SESJI
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
Informuję, że X sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie odbędzie się
w dniu 18 grudnia 2019 roku o godz. 1230
w sali narad Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie
 
Przewidziany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lipinki Łużyckie w roku szkolnym 2019/2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2025.
9. Uchwalenie budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na 2020 rok.
10.Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
11. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
(-) Jarosław Bumbul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-18 08:38:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-18 08:38:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-18 08:38:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1800 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o VIII sesji Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O SESJI
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
 
Informuję, że VIII sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie odbędzie się
w dniu 24 października 2019 roku o godz. 8.30 w sali narad Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie
 
Porządek obrad sesji:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lipinki Łużyckie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz  zwolnień z tego podatku  na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
9. Uchwalenie podatku rolnego.
10. Uchwalenie podatku leśnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na mienie komunalne Gminy Lipinki Łużyckie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Zajączek od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Żarach na kadencję 2020-2023.
13. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
14. Wolne wnioski i informacje.
 
Przewodniczący  Rady Gminy
(-) Jarosław Bumbul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-23 08:27:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-23 08:28:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-23 08:28:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1914 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o VII sesji Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

VII sesję Rady Gminy Lipinki Łużyckie na dzień 19 września 2019 r.  na  godz. 830 . Sesja odbędzie się  w Urzędzie Gminy Lipinki Łużyckie  (sala posiedzeń).
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w spr. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów ped. oraz doradców  zawodowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli wychowawców i innych pracowników pedagogicznych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr IV/20/2019 z dnia 29 marca 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/21/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
11. Podjęcie uchwały w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2024.
12. Podjęcie uchwały w spr. zmian w budżecie Gminy na rok 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na mienie komunalne Gminy Lipinki Łużyckie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Zajączek od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
15. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na mienie komunalne Gminy Lipinki Łużyckie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Pietrzyków od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego Zarządzenia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o przekazanie informacji o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
18. Podjęcie uchwały w sprawie  zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników sądowych.
19. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipinki Łużyckie za I półrocze 2019r.
20. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
21. Wolne wnioski i informacje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-16 14:44:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-16 14:44:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-16 14:44:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1770 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o Sesji Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informuję, że VI sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie odbędzie się
w dniu 26 czerwca 2019 roku o godz. 8.30
w sali narad Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie
 
Porządek obrad sesji:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Przedstawienie przez Wójta Gminy raportu o stanie Gminy Lipinki Łużyckie za 2018r., debata nad raportem oraz  głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania Wójtowi Gminy Lipinki Łużyckie.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipinki Łużyckie za 2018r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipinki Łużyckie za 2018r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipinki Łużyckie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Lipinki Łużyckie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
15. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
17. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za 2018r.
18. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
19. Wolne wnioski i informacje.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Jarosław Bumbul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-25 07:54:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-25 07:55:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-25 07:55:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2033 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o sesji Rady Gminy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Dyjur
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Dyjur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-15 09:48:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-15 09:50:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-15 13:08:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1990 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o IV sesji Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 30.01.2019 r. o godz. 830 odbędzie się IV sesja  Rady Gminy  Lipinki  ŁużyckieSesja odbędzie się  w Urzędzie Gminy Lipinki Łużyckie  (sala posiedzeń).
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Lipinki Łużyckie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw.
8. Podjęcie  uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy w 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej  z budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na rok 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
16. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
17. Wolne wnioski i informacje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-28 12:18:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-28 12:18:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-29 09:50:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2176 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o sesji Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Dyjur
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Dyjur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-19 10:20:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-19 10:23:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-21 10:01:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2381 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji