ˆ

Uchwały Rady Gminy 2010-2-14

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2014-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2010-2014
Tytuł aktu
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Nr aktu prawnego
XXVI/241/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2014-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2010-2014
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości gruntowej od Agencji Nieruchomości Rolnych na mienie komunalne Gminy
Nr aktu prawnego
XXVI/240/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2014-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2010-2014
Tytuł aktu
zmian w budżecie gminy na rok 2014
Nr aktu prawnego
XXVI/239/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2014-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2010-2014
Tytuł aktu
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2014-2022
Nr aktu prawnego
XXVI/238/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2014-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2010-2014
Tytuł aktu
rocznego programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2015
Nr aktu prawnego
XXVI/237/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2014-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2010-2014
Tytuł aktu
zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na rok 2015
Nr aktu prawnego
XXVI/236/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2014-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2010-2014
Tytuł aktu
obniżenia ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Lipinki Łużyckie
Nr aktu prawnego
XXVI/235/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2014-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2010-2014
Tytuł aktu
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
Nr aktu prawnego
XXVI/234/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2014-09-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2010-2014
Tytuł aktu
zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Lipinki Łużyckie a Miastem Żary w sprawie powierzenia Miastu Żary realizacji zadania publicznego Gminy Lipinki Łużyckie w zakresie pomocy społecznej, polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Lipinki Łużyckie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mieście Żary funkcjonującego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach
Nr aktu prawnego
XXV/233/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2014-09-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2010-2014
Tytuł aktu
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
Nr aktu prawnego
XXV/232/2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji