ˆ

Organizacje Pozarządowe

Szczegóły informacji

Wynik konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2022rok.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-11-19 14:03:43 przez Anna Kuczak

Załączniki