ˆ

Przydatne linki

Szczegóły informacji

Zakres usług i pomocy świadczonej w celu złagodzenia skutków przestępstwa.

Informacja ogłoszona dnia 2015-03-18 11:51:45 przez Tomasz Paś

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
                                                    
 
 
 
Gorzów Wlkp., 9 marca 2015 r.
PS-I.9452.11.2015.AObi
                                                                       Panie/Panowie
                                                                       Wójtowie/Burmistrzowie/Prezydenci Miast
                                                                       Starostowie
                                                                 wszyscy w województwie lubuskim
           
Na prośbę Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości uprzejmie informuję, że osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin stanowią kategorię klientów, do których adresowany jest szczególny zakres usług i pomocy świadczonej w celu złagodzenia skutków przestępstwa.
Także na terenie naszego województwa funkcjonują podmioty, które świadczą takim osobom bezpłatną pomoc specjalistyczną ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, m. in. poprzez:
  1. Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
  2. Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
  3. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa;
  4. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia oraz okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny;
  5. Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
  6. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych, kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
Na dzień dzisiejszy, podobnie jak w roku 2014, na terenie województwa lubuskiego pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin jest świadczona przez następujące organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp., Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze oraz Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar” w Żarach. Szczegółowa oferta tych podmiotów w załączeniu.
Uprzejmie proszę, aby powyższe informacje zostały przekazane ośrodkowi pomocy społecznej i zespołowi interdyscyplinarnemu oraz udostępnione na terenie Państwa Gminy/Powiatu w instytucjach użyteczności publicznej w miejscach dostępnych dla interesantów, jak również opublikowane na Państwa stronach internetowych. 
 
z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Katarzyna Jankowiak
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Reszka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-03-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Reszka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-03-18 11:50:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-03-18 11:51:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-18 11:53:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5967 raz(y)