ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-01-11 08:13:20 przez Anna Kuczak

Załączniki