ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

Informacja o IV sesji Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Informacja ogłoszona dnia 2019-01-28 12:18:53 przez Tomasz Paś

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 30.01.2019 r. o godz. 830 odbędzie się IV sesja  Rady Gminy  Lipinki  ŁużyckieSesja odbędzie się  w Urzędzie Gminy Lipinki Łużyckie  (sala posiedzeń).
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Lipinki Łużyckie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw.
8. Podjęcie  uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy w 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej  z budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na rok 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
16. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
17. Wolne wnioski i informacje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-28 12:18:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-28 12:18:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-29 09:50:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2034 raz(y)