ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

Informacja o VII sesji Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Informacja ogłoszona dnia 2019-09-16 14:44:06 przez Tomasz Paś

Akapit nr 1 - brak tytułu

VII sesję Rady Gminy Lipinki Łużyckie na dzień 19 września 2019 r.  na  godz. 830 . Sesja odbędzie się  w Urzędzie Gminy Lipinki Łużyckie  (sala posiedzeń).
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w spr. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów ped. oraz doradców  zawodowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli wychowawców i innych pracowników pedagogicznych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr IV/20/2019 z dnia 29 marca 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/21/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
11. Podjęcie uchwały w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2024.
12. Podjęcie uchwały w spr. zmian w budżecie Gminy na rok 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na mienie komunalne Gminy Lipinki Łużyckie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Zajączek od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
15. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na mienie komunalne Gminy Lipinki Łużyckie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Pietrzyków od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego Zarządzenia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o przekazanie informacji o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
18. Podjęcie uchwały w sprawie  zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników sądowych.
19. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipinki Łużyckie za I półrocze 2019r.
20. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
21. Wolne wnioski i informacje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-16 14:44:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-16 14:44:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-16 14:44:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1628 raz(y)