ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

XIV sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Informacja ogłoszona dnia 2020-05-11 11:08:58 przez Tomasz Paś

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O SESJI
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
Informuję, że XIV sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie
 odbędzie się w dniu 14 maja 2020 roku o godz. 1000
w sali narad Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Lipinki Łużyckie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Lipinki Łużyckie na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2020 – 2025 .
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 .
10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady w kompostownikach przydomowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela domku letniskowego lub właściciela innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
16. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
17. Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący  Rady Gminy
(-) Jarosław Bumbul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-11 11:08:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-11 11:08:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-11 12:30:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1277 raz(y)