ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

XIX sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Informacja ogłoszona dnia 2020-11-23 09:29:33 przez Tomasz Paś

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O SESJI
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
 
Informuję, że XIX sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie odbędzie się w dniu 25 listopada 2020 roku o godz. 8.00 sali narad Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie
 
Porządek obrad sesji
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2033.
7. Uchwalenie budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku  na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Lipinki Łużyckie.
10. Uchwalenie podatku leśnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2021-2033.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2021-2033.
14. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Łużyckiego Związku Gmin w Żaganiu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XII/85/2020 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym.
17. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
18. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
19. Wolne wnioski i informacje.
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
(-) Jarosław Bumbul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-23 09:29:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-23 09:29:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-23 09:29:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
828 raz(y)