ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

XXII sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Informacja ogłoszona dnia 2021-02-23 11:07:00 przez Tomasz Paś

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O SESJI
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
Informuję, że XXII sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie
 odbędzie się w dniu 24 lutego 2021 roku o godz. 12.00 na sali głównej w świetlicy wiejskiej w Lipinkach Łużyckich
 
Porządek obrad sesji
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej  na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy  w 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej Gminy na lata  2021-2033.
13. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
14. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych
15. Wolne wnioski i informacje.
 
Przewodniczący  Rady Gminy
(-) Jarosław Bumbul

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-23 11:06:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-23 11:07:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-23 11:07:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
617 raz(y)