ˆ

Imienne wykazy głosowań

Szczegóły informacji

Głosowanie imienne w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osada Tyliczki I”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-09-28 09:19:23 przez Tomasz Paś

Załączniki