ˆ

Imienne wykazy głosowań

Szczegóły informacji

Głosowanie imienne w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Lipinki Łużyckie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-11-30 09:30:48 przez Tomasz Paś

Załączniki