ˆ

Dostępność

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności cyfrowej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-09-02 11:34:44 przez Tomasz Paś

Deklaracja dostępności cyfrowej

Oświadczenie w sprawie dostępności
Urząd Gminy Lipinki Łużyckie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej bip.lipinki-luzyckie.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
 
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.lipinki-luzyckie.pl.
 • Status pod względem zgodności
Strona internetowa bip.lipinki-luzyckie.pl jest częściowo zgodna, pod względem technicznym, z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858).
Powód niezgodności:
- brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
- część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR)
- brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów
- kolor czcionek w pewnych miejscach jest nie wystarczająco kontrastowy
Korzystający z Biuletynu Informacji Publicznej mogą zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu lub skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
 • Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-02. Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Urząd Gminy Lipinki Łużyckie. Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/, z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2020-09-02
 • Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe
  1. Publikacja strony bip.lipinki-luzyckie.pl – 2010-08-07
  2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.
  3. Dostępna w serwisie bip.lipinki-luzyckie.pl skróty klawiaturowe (accesskey):
   • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
   • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
   • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
   • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
   • [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe
Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:
 • Google Chrome v 80.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Mozilla Firefox v 74.X à lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Internet Explorer v 11.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Opera 67.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB
 1. Poniżej dostępne są:
 2. Pod adresem https://bip.lipinki-luzyckie.pl/kontakt/0/ dostępny jest formularz kontaktowy, który umożliwia po wybraniu w polu Adresat: Tomasz Paś, przesłanie zgłoszenia w zakresie braku dostępności cyfrowej.
 3. Urząd Gminy Lipinki Łużyckie dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej bip.lipinki-luzyckie.pl była na poziomie WCAG 2.1.

Załączniki