ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy LipinDrukuj informację Przetarg numer: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lipin

Szczegóły informacji

Przetarg numer: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lipin

Ogłaszający: Wójt Gminy

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Działka nr 104/1 o pow. 0,1302 ha, Działka nr 104/2 o pow. 0,1376 ha

Ogłoszono dnia: 2023-03-09 00:00:00 przez

Data przetargu

2023-04-13 10:00:00

Miejsce

w Sali posiedzeń (pok. nr 12) Urzędu Gminy w Lipinkach Łużyckich

Księga wieczysta

ZG1R/00046084/4

Cena wywoławcza

Działka nr 104/1 - cena wywoławcza 37 060,00 zł godzina przetargu 10.00


Działka nr 104/2 - cena wywoławcza 39 130,00 zł godzina przetargu 11.00

Wadium

Działka nr 104/1 - wadium 3 706,00 zł

Działka nr 104/2 - wadium 3 913,00 zł

W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do dnia 11.04.2023 r. wpłacą wadium gotówką w kasie Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie lub przelewem na rachunek bankowy PKO BP O/Żary nr 63 1020 5460 0000 5802 0006 0582 z dopiskiem: „wadium na działkę nr …….., obręb Pietrzyków” (wpisując w brakujące miejsce nr właściwej działki). W przypadku dokonania płatności w formie przelewu bankowego, wpłata winna nastąpić odpowiednio wcześniej, aby została ujawniona na rachunku organizatora przetargu najpóźniej w dniu 11.04.2023 r.
Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu na podane przez nich konto bankowe. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

Opis

Niezabudowane nieruchomości gruntowe, w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, Posiadają dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 104/4 będącą drogą wewnętrzną. Nadto działki nr 104/1 i 104/2 posiadają bezpośredni dostęp do drogi gminnej. Nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie są przedmiotem zobowiązań.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej: - dowód wpłaty wadium oraz w przypadku: - osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), - pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz oryginał pełnomocnictwa notarialnego lub oryginał pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego zaświadczenia (oryginału) o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, - podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginału), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa, - małżonków - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginałem) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Jurczyszyn
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-09 14:53:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kuczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-09 14:59:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kuczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-09 14:59:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
97 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony