ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 1
Data ogłoszenia
2021-01-22 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-03-02 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lipinki Łużyckie położonych w m. Lipinki Łużyckie.
Cena wywoławcza
działka 13/56 - 5.380,00 zł działka 13/57 - 2.350,00 zł działka 13/58 - 4.300,00 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 353.9 KiB)
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 25 lutego 2021r. (PDF, 728.1 KiB)
 • Informacja (PDF, 182.1 KiB)
 • Informacja (PDF, 185.6 KiB)
Lp: 2
Data ogłoszenia
2019-12-13 09:07:00
Data i godzina przetargu
2020-02-20 10:00:00
Dotyczy
I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lipinki Łużyckie położonych w m. Lipinki Łużyckie.
Cena wywoławcza
1. Działka 15/14 - 973 530,00 zł netto 2. Działka 374/1 - 14 000,00 zł netto
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 234.5 KiB)
 • Informacja o odwołaniu przetargu (PDF, 327.4 KiB)
 • zarządzenie (PDF, 795.7 KiB)
Lp: 3
Data ogłoszenia
2019-10-18 11:45:00
Data i godzina przetargu
2019-11-08 10:00:00
Dotyczy
Sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Star 266
Cena wywoławcza
Cena wywoławcza samochodu wynosi 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 111.5 KiB)
 • Oferta zakupu (PDF, 114.8 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 74.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu przetargu (PDF, 288.8 KiB)
Lp: 4
Data ogłoszenia
2015-08-21 09:10:00
Data i godzina przetargu
2015-09-22 10:00:00
Dotyczy
I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sieciejów
Cena wywoławcza
działka 7/1, obręb Sieciejów pow. 0,5568 ha - 8000,00 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 223.8 KiB)
 • Informacja o odwołaniu przetagru (PDF, 426 KiB)