ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 3/2022

Ogłaszający: Wójt Gminy

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lipinki Łużyckie

Ogłoszono dnia: 2022-12-29 00:00:00 przez

Data przetargu

2023-02-08 10:00:00

Miejsce

Sala posiedzeń (pok. nr 12) Urzędu Gminy w Lipinkach Łużyckich

Księga wieczysta

ZG1R/00062057/4

Cena wywoławcza

działka nr 90/3 o pow. 0,5310 ha cena wywoławcza wynosi - 182 400,00 zł

Wadium

18 240,00 zł

W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do dnia 03.02.2023 r. wpłacą wadium gotówką w kasie Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie lub przelewem na rachunek bankowy PKO BP O/Żary nr 63 1020 5460 0000 5802 0006 0582 z dopiskiem: „wadium na działkę nr 90/3, obręb Suchleb”. W przypadku dokonania płatności w formie przelewu bankowego, wpłata winna nastąpić odpowiednio wcześniej, aby została ujawniona na rachunku organizatora przetargu najpóźniej w dniu 03.02.2023 r. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu na podane przez nich konto bankowe. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

Opis

Nieruchomość gruntowa, w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi kształtem zbliżona do trapezu w przeważającej części zakrzaczona i zadrzewiona. Na działce znajdują się ruiny budynku mieszkalnego oraz fundamenty po rozebranych budynkach gospodarczych. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Informacje dodatkowe

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Ogłoszenie o przetargu zostaje wywieszone w siedzibie tutejszego urzędu (tablicy ogłoszeń) oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.lipinki-luzyckie.pl. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie. Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać: na stronie internetowej www.bip.lipinki-luzyckie.pl, w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie lub pod numerem telefonu (068) 362 62 30 wew.43.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Jurczyszyn
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-30 09:29:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kuczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-30 09:36:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kuczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-16 08:18:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
225 raz(y)