ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-04-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:44:55 Upublicznienie elementu informacja INFORMACJA Anna Kuczak
10:17:45 Upublicznienie elementu informacja Głosowanie imienne w sprawie zwrotu na rzecz Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowej, działki numer 190/3 położonej obręb Grotów Tomasz Paś
10:16:48 Upublicznienie elementu informacja Głosowanie imienne w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach Łużyckich Tomasz Paś
10:15:44 Upublicznienie elementu informacja Głosowanie imienne w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok Tomasz Paś
10:14:40 Upublicznienie elementu informacja Głosowanie imienne w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021-2033 Tomasz Paś
10:03:20 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o pierwszej licytacji nieruchomości położonej w miejscowości Zajączek, nr działek 42/7 i 42/8 Anna Kuczak
08:46:55 Upublicznienie elementu informacja Informacja Anna Kuczak

Zmiany z dnia: 2021-04-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:07:15 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznej o mocy do 150 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewid. Nr 61/1, 72/1 obręb Cisowa oraz 13/8, 40/1, 9/8 obręb Boruszyn, gm. Lipinki Łużyckie” Anna Kuczak
10:15:16 Edycja elementu informacja INFORMACJA Anna Kuczak
10:13:20 Upublicznienie elementu informacja INFORMACJA Anna Kuczak

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony