ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-12-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:48:10 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wydanym zarządzeniu w sprawie wyznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Anna Kuczak

Zmiany z dnia: 2021-12-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:42:26 Deaktywacja elementu informacja Rejestr udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Anna Kuczak
10:10:43 Upublicznienie elementu informacja Rejestr udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Anna Kuczak

Zmiany z dnia: 2021-11-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:40:41 Upublicznienie elementu informacja Głosowanie imienne w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lipinki Łużyckie, w roku szkolnym 2021/2022 Tomasz Paś
09:39:42 Upublicznienie elementu informacja Głosowanie imienne w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tomasz Paś
09:38:38 Upublicznienie elementu informacja Głosowanie imienne w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Lipinki Łużyckie Tomasz Paś
09:37:16 Upublicznienie elementu informacja Głosowanie imienne w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie Tomasz Paś
09:36:12 Upublicznienie elementu informacja Głosowanie imienne w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021 Tomasz Paś
09:35:07 Upublicznienie elementu informacja Głosowanie imienne w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021-2033 Tomasz Paś
09:34:04 Upublicznienie elementu informacja Głosowanie imienne w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipinki Łużyckie Tomasz Paś

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony