ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-11-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:33:03 Upublicznienie elementu informacja Głosowanie imienne sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic na terenie Gminy Lipinki Łużyckie Tomasz Paś
09:31:51 Upublicznienie elementu informacja Głosowanie imienne w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2022 Tomasz Paś
09:30:48 Upublicznienie elementu informacja Głosowanie imienne w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Lipinki Łużyckie Tomasz Paś
09:29:36 Upublicznienie elementu informacja Głosowanie imienne w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie Tomasz Paś
09:28:38 Upublicznienie elementu informacja Głosowanie imienne w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku Tomasz Paś
09:27:36 Upublicznienie elementu informacja Głosowanie imienne w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 Tomasz Paś

Zmiany z dnia: 2021-11-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:24:40 Upublicznienie elementu informacja INFORMACJA Anna Kuczak
13:54:50 Upublicznienie elementu informacja Remont nawierzchni drogi w m. Piotrowice oraz dwóch odcinków drogi na ul. Osiedle Kolejowe w Lipinkach Łużyckich Anna Kuczak
10:04:16 Upublicznienie elementu informacja Plastik nie do pieca Anna Kuczak
10:03:51 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie - Nazwa elementu do którego przynależy: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lipinki Łużyckie Tomasz Paś

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony