ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-10-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:54:53 Edycja elementu informacja Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2024 Anna Kuczak
12:28:46 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2024 Anna Kuczak

Zmiany z dnia: 2023-10-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:03:42 Upublicznienie elementu informacja Informacja o planowanych terminach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Leśnik” Lipinki Łużyckie w sezonie 2023/2024 Anna Kuczak
07:10:58 Upublicznienie elementu informacja Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie obowiązku posiadania w gospodarstwie dokumentacji dot. leczenia utrzymywanych zwierząt gospodarskich. Anna Kuczak

Zmiany z dnia: 2023-10-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:39:52 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE Anna Kuczak
11:35:45 Deaktywacja elementu informacja OGŁOSZENIE Anna Kuczak
11:33:47 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE Anna Kuczak
11:26:32 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie 3/2023 Anna Kuczak

Zmiany z dnia: 2023-10-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:29:35 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023. Anna Kuczak

Zmiany z dnia: 2023-10-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:54:32 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Lipinki Łużyckie położonej na działce nr 13/15” Anna Kuczak

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony