ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 996

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje ogólne 27881
Charakterystyka ogólna 27688
Mapa Lipinki Łużyckie 9946
Herb i flaga gminy 9743
Historia i turystyka 27687
Aktualności 1846885
Komunikaty meteorologiczne 34161
Honorowi Obywatele 25315
Gmina 20694
Ogłoszenia 17011
Jednostki organizacyjne 32485
Ośrodek Pomocy Społecznej 55746
Wydarzenia/ Ogłoszenia 33136
Zespół Szkolno-Przedszkolny 4890
Gminna Biblioteka Publiczna 13831
Wydarzenia/ Ogłoszenia 2987
Jednostki pomocnicze 18171
Stowarzyszenia i związki międzygminne 16670
Obwieszczenia 194482
Inwestycje 56591
Oferty inwestycyjne 8122
Promocyjny film o Gminie Lipinki Łużyckie 7513
Akty prawne 374321
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 76986
Uchwały Rady Gminy 2010-2014 522756
Organy 16327
Wójt 17626
Raporty i sprawozdania 4587
Rada 18351
Kadencja 2018 - 2023 2080
Aktualności 26270
Rada Gminy 5384
Składy komisji 3103
Uchwały Rady Gminy 0
Imienne wykazy głosowań 113967
Protokoły z sesji 3230
Interpelacje i zapytania 2511
Wnioski komisji 895
Transmisja Obrad Sesji 0
Transmisja obrad - archiwum 639
Kadencja 2014 - 2018 14963
Kadencja 2010 - 2014 18039
Prawo lokalne 10875
Statut 10025
Uchwały do 20.06.2012 4413
Budżet 14160
Wieloletni Program Inwestycyjny 6681
Podatki lokalne 23100
Oświata, kultura, sport 13500
Gospodarka wodno-ściekowa 9991
Kadencja RG 2010-2014 120433
Strategia Rozwoju Gminy 11432
Plan zagospodarowania przestrzennego 8709
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipinki Łużyckie 7255
Inne 4412
Akty prawa miejscowego 0
Ogłoszenia 301262
Obwieszczenia 7724
Rodzina 500 34490
Dobry Start 300 6784
Emp@tia 9318
Gospodarka Odpadami 37543
ogłoszenia 53680
formularz deklaracji 18378
opłata 15001
harmonogram 75143
podmiot odbierający odpady komunalne 4447
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 3940
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 10486
poziomy recyklingu 16060
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 2712
zasady segregacji 11276
leki 6251
baterie 6168
żarówki, świetlówki 5664
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 6968
wielkogabaryty 12207
akty prawne 29749
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 6087
przydatne linki 9022
Analiza Systemu Gospodarki 11465
Ochrona środowiska 5905
Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła 6712
Regulamin 7975
Wniosek 6393
Wniosek o płatność 3928
Zgoda współwłaściciela 212
Azbest 5174
Program usuwania azbestu 3464
Wniosek 4248
Informacje dotyczące zadania 18520
Przydatne linki 4376
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 9217
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 194
Deklaracje 971
Udział społeczeństwa w ochronie środowiska 25
Ankieta w sprawie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym 192
Zawiadomienie o przystąpieniu do prac polegających na weryfikacji granic obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Bory Bogumiłowskie” oraz projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Bory Bogumiłowskie 81
Informacja Ministra Zdrowia w zakresie problematyki zdrowia środowiskowego 60
Dofinansowania udzielane przez WFOŚiGW 63
Przetargi 375451
Wykaz 60425
Informacja z otwarcia ofert 6315
Komunikaty 27795
Zamówienia publiczne 217178
Platforma Zakupowa Zamawiającego 1142
Aktualne 253532
W toku 173283
Wyniki 141382
Archiwalne 145391
Wyniki innych postępowań 135182
Wyniki postępowania w trybie z wolnej ręki 14727
Plan postępowania 13557
Gosp. wodno - ściekowa 5147
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 8168
Informacje o jakości wody 35868
Ogłoszenia 14665
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 8088
Wnioski, deklaracje 8378
Podatki 7131
Podatek od nieruchomości 431
Podatek od środków transportowych 301
Podatek rolny 412
Podatek leśny 357
Zamówienia do 130 000 82281
Regulamin 4231
Urząd Gminy 20077
Elektroniczna skrzynka podawcza 7966
Regulamin urzedu 19229
Struktura organizacyjna 46838
Prowadzone rejestry i ewidencje 7391
Podatki i opłaty lokalne 27099
Interpretacje indywidualne 6233
Kontrole 15234
Raport z badania poziomu satysfakcji klientów 22133
Planowanie przestrzenne 103291
Strategia Rozwoju Gminy 3689
System Informacji Przestrzennej 15
Co i jak załatwić 259494
Wydziały 207266
Organizacje Pozarządowe 163062
Wzory formularzy 61377
Wybory 10178
Przedterminowe wybory wójta gminy Lipinki Łużyckie 2021 5870
Wybory samorządowe 10086
Państwowa Komisja Wyborcza 26602
Obwody i okręgi wyborcze 17518
Gminna Komisja Wyborcza 31755
Obwodowa Komisja Wyborcza 21372
2014 5107
Obwody i okręgi wyborcze 9552
Gminna Komisja Wyborcza 9485
Obwodowa Komisja Wyborcza 8802
Wybory parlamentarne 42065
Wybory prezydenckie 55439
Wybory do parlamentu UE 8315
Klauzula informacyjna 2536
Państwowa Komisja Wyborcza 61
Informacje dla wyborców 11642
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 5188
Obwody głosowania i lokale wyborcze 7832
Komisje wyborcze 14199
2014 637
Informacje dla wyborców 3998
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 2421
Obwody głosowania i lokale wyborcze 2311
Komisje wyborcze 5249
Wybory sołtysów i rad sołeckich 1908
Wybory 2015 5271
Wybory 2019 2968
Wybory ławników 13657
Referendum 22909
Wybory uzupełniające 35112
Rejestry 4
Rejestr informacji o środowisku 3582
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 24082
Rejestr instytucji kultury 12815
Rejestr udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 6032
Oświadczenia majątkowe 713381
Sprawozdania finansowe 102659
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 44319
Stypendia Socjalne 11353
Przydatne linki 34751
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 7693
Orlik 20772
Aktualności 23644
Petycje 34707
Konsultacje społeczne 9385
Sprawy petentów 8144
Ogłoszenia o pracy 132027
Aktualne 42159
W toku 55626
Wyniki 242359
RODO 23997
Ogłoszenia o licytacji 8124
Powszechny Spis Rolny 2020 10611
Projekty realizowane z UE 1934
Koordynator ds spraw dostępności 1372
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 19811

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostępność 4319
Rejestr zmian 3654034
Redakcja biuletynu 8289
Mapa serwisu 8363
Statystyki 8480
Kontakt 138082
Kanały RSS 7163
« powrót do poprzedniej strony