ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 905

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje ogólne 26783
Charakterystyka ogólna 26390
Mapa Lipinki Łużyckie 9626
Herb i flaga gminy 9394
Historia i turystyka 26565
Aktualności 1704973
Komunikaty meteorologiczne 31791
Honorowi Obywatele 24336
Gmina 19890
Ogłoszenia 16133
Jednostki organizacyjne 31334
Ośrodek Pomocy Społecznej 53462
Wydarzenia/ Ogłoszenia 31885
Zespół Szkolno-Przedszkolny 4797
Gminna Biblioteka Publiczna 13250
Wydarzenia/ Ogłoszenia 2914
Jednostki pomocnicze 17232
Stowarzyszenia i związki międzygminne 15884
Obwieszczenia 180332
Inwestycje 53510
Oferty inwestycyjne 7811
Promocyjny film o Gminie Lipinki Łużyckie 7151
Akty prawne 354354
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 73577
Uchwały Rady Gminy 2010-2014 500209
Organy 15757
Wójt 16234
Raporty i sprawozdania 3645
Rada 18097
Kadencja 2018 - 2023 1878
Aktualności 22070
Rada Gminy 4727
Składy komisji 2773
Uchwały Rady Gminy 0
Imienne wykazy głosowań 97387
Protokoły z sesji 2908
Interpelacje i zapytania 2004
Wnioski komisji 778
Transmisja Obrad Sesji 0
Transmisja obrad - archiwum 427
Kadencja 2014 - 2018 14040
Kadencja 2010 - 2014 16980
Prawo lokalne 10562
Statut 9612
Uchwały do 20.06.2012 4286
Budżet 13496
Wieloletni Program Inwestycyjny 6453
Podatki lokalne 22144
Oświata, kultura, sport 13026
Gospodarka wodno-ściekowa 9636
Kadencja RG 2010-2014 114574
Strategia Rozwoju Gminy 10977
Plan zagospodarowania przestrzennego 8425
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipinki Łużyckie 6994
Inne 4285
Akty prawa miejscowego 0
Ogłoszenia 286212
Obwieszczenia 3987
Rodzina 500 33061
Dobry Start 300 6032
Emp@tia 8851
Gospodarka Odpadami 36580
ogłoszenia 50242
formularz deklaracji 17374
opłata 13924
harmonogram 68447
podmiot odbierający odpady komunalne 4151
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 3668
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 9808
poziomy recyklingu 14575
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 2627
zasady segregacji 10302
leki 5901
baterie 5820
żarówki, świetlówki 5405
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 6532
wielkogabaryty 11490
akty prawne 27516
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 5841
przydatne linki 8537
Analiza Systemu Gospodarki 10125
Ochrona środowiska 5514
Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła 5865
Regulamin 7205
Wniosek 5782
Wniosek o płatność 3408
Azbest 4948
Program usuwania azbestu 3249
Wniosek 3918
Informacje dotyczące zadania 16779
Przydatne linki 4083
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 8660
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 91
Deklaracje 499
Przetargi 358738
Wykaz 55333
Informacja z otwarcia ofert 5955
Komunikaty 26796
Zamówienia publiczne 197905
Platforma Zakupowa Zamawiającego 696
Aktualne 240508
W toku 162020
Wyniki 129434
Archiwalne 133482
Wyniki innych postępowań 123449
Wyniki postępowania w trybie z wolnej ręki 13780
Plan postępowania 11945
Gosp. wodno - ściekowa 4816
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 7364
Informacje o jakości wody 32274
Ogłoszenia 13162
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 7432
Wnioski, deklaracje 7161
Podatki 5837
Podatek od nieruchomości 77
Podatek od środków transportowych 45
Podatek rolny 73
Podatek leśny 46
Zamówienia do 130 000 74474
Regulamin 3840
Urząd Gminy 19347
Elektroniczna skrzynka podawcza 7656
Regulamin urzedu 18102
Struktura organizacyjna 43233
Prowadzone rejestry i ewidencje 7100
Podatki i opłaty lokalne 25418
Interpretacje indywidualne 5983
Kontrole 14538
Raport z badania poziomu satysfakcji klientów 21003
Planowanie przestrzenne 93506
Strategia Rozwoju Gminy 1656
System Informacji Przestrzennej 15
Co i jak załatwić 239259
Wydziały 190687
Organizacje Pozarządowe 151900
Wzory formularzy 59183
Wybory 9902
Przedterminowe wybory wójta gminy Lipinki Łużyckie 2021 4094
Wybory samorządowe 9821
Państwowa Komisja Wyborcza 24425
Obwody i okręgi wyborcze 16882
Gminna Komisja Wyborcza 29825
Obwodowa Komisja Wyborcza 20094
2014 4645
Obwody i okręgi wyborcze 8739
Gminna Komisja Wyborcza 8654
Obwodowa Komisja Wyborcza 7971
Wybory parlamentarne 38757
Wybory prezydenckie 50697
Wybory do parlamentu UE 8148
Klauzula informacyjna 2278
Państwowa Komisja Wyborcza 55
Informacje dla wyborców 11100
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 5073
Obwody głosowania i lokale wyborcze 7386
Komisje wyborcze 13440
2014 556
Informacje dla wyborców 3605
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 2191
Obwody głosowania i lokale wyborcze 2086
Komisje wyborcze 4694
Wybory sołtysów i rad sołeckich 1807
Wybory 2015 5054
Wybory 2019 2686
Wybory ławników 12806
Referendum 21590
Wybory uzupełniające 33429
Rejestry 4
Rejestr informacji o środowisku 3480
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 22854
Rejestr instytucji kultury 11664
Rejestr udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 5417
Oświadczenia majątkowe 679573
Sprawozdania finansowe 95411
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 42118
Stypendia Socjalne 10694
Przydatne linki 33172
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 7244
Orlik 19839
Aktualności 22335
Petycje 31519
Konsultacje społeczne 8394
Sprawy petentów 7926
Ogłoszenia o pracy 121606
Aktualne 39741
W toku 51649
Wyniki 225123
RODO 21585
Ogłoszenia o licytacji 7262
Powszechny Spis Rolny 2020 8090
Projekty realizowane z UE 1403
Koordynator ds spraw dostępności 889
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 12365

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostępność 2976
Rejestr zmian 3430273
Redakcja biuletynu 8045
Mapa serwisu 8122
Statystyki 8213
Kontakt 132174
Kanały RSS 6963
« powrót do poprzedniej strony