ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 776

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje ogólne 24874
Charakterystyka ogólna 24427
Mapa Lipinki Łużyckie 9195
Herb i flaga gminy 8899
Historia i turystyka 25056
Aktualności 1485653
Komunikaty meteorologiczne 28530
Honorowi Obywatele 22902
Gmina 18450
Ogłoszenia 14873
Jednostki organizacyjne 29553
Ośrodek Pomocy Społecznej 49943
Wydarzenia/ Ogłoszenia 29872
Zespół Szkolno-Przedszkolny 4659
Gminna Biblioteka Publiczna 12400
Wydarzenia/ Ogłoszenia 2803
Jednostki pomocnicze 16036
Stowarzyszenia i związki międzygminne 14835
Obwieszczenia 158740
Inwestycje 49827
Oferty inwestycyjne 7385
Promocyjny film o Gminie Lipinki Łużyckie 6639
Akty prawne 325434
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 68214
Uchwały Rady Gminy 2010-2014 467222
Organy 14484
Wójt 14435
Raporty i sprawozdania 2532
Rada 17526
Kadencja 2018 - 2023 1450
Aktualności 16029
Rada Gminy 3706
Składy komisji 2328
Uchwały Rady Gminy 0
Imienne wykazy głosowań 72724
Protokoły z sesji 2462
Interpelacje i zapytania 1392
Wnioski komisji 649
Transmisja Obrad Sesji 0
Transmisja obrad - archiwum 70
Kadencja 2014 - 2018 12858
Kadencja 2010 - 2014 15538
Prawo lokalne 10024
Statut 9083
Uchwały do 20.06.2012 4103
Budżet 12502
Wieloletni Program Inwestycyjny 6088
Podatki lokalne 20810
Oświata, kultura, sport 12329
Gospodarka wodno-ściekowa 9130
Kadencja RG 2010-2014 106084
Strategia Rozwoju Gminy 10320
Plan zagospodarowania przestrzennego 7967
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipinki Łużyckie 6659
Inne 4088
Akty prawa miejscowego 0
Ogłoszenia 263975
Obwieszczenia 1554
Rodzina 500 30714
Dobry Start 300 5071
Emp@tia 8185
Gospodarka Odpadami 35258
ogłoszenia 44890
formularz deklaracji 15724
opłata 12600
harmonogram 59494
podmiot odbierający odpady komunalne 3690
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 3269
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 8860
poziomy recyklingu 12797
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 2497
zasady segregacji 9070
leki 5433
baterie 5290
żarówki, świetlówki 5038
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 5971
wielkogabaryty 10369
akty prawne 24321
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 5468
przydatne linki 7847
Analiza Systemu Gospodarki 8447
Ochrona środowiska 5098
Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła 5170
Regulamin 6050
Wniosek 4947
Wniosek o płatność 2810
Azbest 4565
Program usuwania azbestu 2865
Wniosek 3493
Informacje dotyczące zadania 14129
Przydatne linki 3638
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 7799
Przetargi 331924
Wykaz 48286
Informacja z otwarcia ofert 5381
Komunikaty 25511
Zamówienia publiczne 174158
Platforma Zakupowa Zamawiającego 103
Aktualne 217824
W toku 146458
Wyniki 113410
Archiwalne 117165
Wyniki innych postępowań 107620
Wyniki postępowania w trybie z wolnej ręki 12235
Plan postępowania 9869
Gosp. wodno - ściekowa 4338
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 6485
Informacje o jakości wody 26981
Ogłoszenia 11040
Ogólne warunki umów 4653
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 6218
Wnioski, deklaracje 5893
Podatki 4284
Zamówienia do 30 000 Euro 62520
Regulamin 3232
Urząd Gminy 17940
Elektroniczna skrzynka podawcza 7199
Regulamin urzedu 16577
Struktura organizacyjna 38333
Prowadzone rejestry i ewidencje 6660
Podatki i opłaty lokalne 23229
Interpretacje indywidualne 5620
Kontrole 13472
Raport z badania poziomu satysfakcji klientów 19459
Planowanie przestrzenne 79524
System Informacji Przestrzennej 4
Co i jak załatwić 212677
Wydziały 170297
Organizacje Pozarządowe 136093
Wzory formularzy 55938
Wybory 8789
Wybory samorządowe 9381
Państwowa Komisja Wyborcza 20943
Obwody i okręgi wyborcze 15810
Gminna Komisja Wyborcza 26892
Obwodowa Komisja Wyborcza 18283
2014 3963
Obwody i okręgi wyborcze 7475
Gminna Komisja Wyborcza 7352
Obwodowa Komisja Wyborcza 6784
Wybory parlamentarne 34011
Wybory prezydenckie 43581
Wybory do parlamentu UE 7883
Klauzula informacyjna 1893
Państwowa Komisja Wyborcza 46
Informacje dla wyborców 10318
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 4896
Obwody głosowania i lokale wyborcze 6835
Komisje wyborcze 12297
2014 461
Informacje dla wyborców 3050
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 1844
Obwody głosowania i lokale wyborcze 1780
Komisje wyborcze 3902
Wybory sołtysów i rad sołeckich 1696
Wybory 2015 4697
Wybory 2019 2286
Wybory ławników 11634
Referendum 19761
Wybory uzupełniające 29934
Rejestry 4
Rejestr informacji o środowisku 3324
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 20982
Rejestr instytucji kultury 10319
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 4621
Oświadczenia majątkowe 627677
Sprawozdania finansowe 85340
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 38767
Stypendia Socjalne 9723
Przydatne linki 30868
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 6665
Orlik 18505
Aktualności 20499
Petycje 26895
Konsultacje społeczne 6877
Sprawy petentów 7642
Ogłoszenia o pracy 104367
Aktualne 35891
W toku 45309
Wyniki 198215
RODO 17902
Ogłoszenia o licytacji 5884
Powszechny Spis Rolny 2020 4745
Projekty realizowane z UE 787
Koordynator ds spraw dostępności 395
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 1952

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności cyfrowej 1543
Rejestr zmian 3091952
Redakcja biuletynu 7739
Mapa serwisu 7811
Statystyki 7888
Kontakt 124094
Kanały RSS 6680
« powrót do poprzedniej strony