ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1061

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje ogólne 28821
Charakterystyka ogólna 28851
Mapa Lipinki Łużyckie 10259
Herb i flaga gminy 10089
Historia i turystyka 28617
Aktualności 1985500
Komunikaty meteorologiczne 36580
Honorowi Obywatele 26271
Gmina 21335
Ogłoszenia 17940
Jednostki organizacyjne 33520
Ośrodek Pomocy Społecznej 57912
Wydarzenia/ Ogłoszenia 34338
Zespół Szkolno-Przedszkolny 4970
Gminna Biblioteka Publiczna 14346
Wydarzenia/ Ogłoszenia 3072
Jednostki pomocnicze 19067
Stowarzyszenia i związki międzygminne 17398
Obwieszczenia 207622
Inwestycje 59569
Oferty inwestycyjne 8482
Promocyjny film o Gminie Lipinki Łużyckie 7842
Akty prawne 392543
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 81249
Uchwały Rady Gminy 2010-2014 543191
Organy 16874
Wójt 18826
Raporty i sprawozdania 5445
Rada 18626
Kadencja 2018 - 2023 2250
Aktualności 30319
Rada Gminy 5990
Składy komisji 3430
Uchwały Rady Gminy 0
Imienne wykazy głosowań 129036
Protokoły z sesji 3527
Interpelacje i zapytania 2958
Wnioski komisji 1012
Transmisja Obrad Sesji 0
Transmisja obrad - archiwum 850
Kadencja 2014 - 2018 15825
Kadencja 2010 - 2014 19025
Prawo lokalne 11150
Statut 10343
Uchwały do 20.06.2012 4509
Budżet 14756
Wieloletni Program Inwestycyjny 6875
Podatki lokalne 23860
Oświata, kultura, sport 13910
Gospodarka wodno-ściekowa 10282
Kadencja RG 2010-2014 125277
Strategia Rozwoju Gminy 11856
Plan zagospodarowania przestrzennego 8979
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipinki Łużyckie 7500
Inne 4544
Akty prawa miejscowego 0
Ogłoszenia 315548
Obwieszczenia 12060
Rodzina 500 35867
Dobry Start 300 7544
Emp@tia 9779
Gospodarka Odpadami 38277
ogłoszenia 56443
formularz deklaracji 19257
opłata 15933
harmonogram 80629
podmiot odbierający odpady komunalne 4730
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 4150
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 11056
poziomy recyklingu 17214
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 2810
zasady segregacji 12049
leki 6509
baterie 6476
żarówki, świetlówki 5892
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 7329
wielkogabaryty 12891
akty prawne 31608
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 6352
przydatne linki 9449
Analiza Systemu Gospodarki 12668
Ochrona środowiska 6248
Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła 7460
Regulamin 8556
Wniosek 6969
Wniosek o płatność 4437
Zgoda współwłaściciela 384
Azbest 5404
Program usuwania azbestu 3723
Wniosek 4632
Informacje dotyczące zadania 19783
Przydatne linki 4700
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 9751
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 273
Deklaracje 1383
Udział społeczeństwa w ochronie środowiska 53
Ankieta w sprawie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym 339
Zawiadomienie o przystąpieniu do prac polegających na weryfikacji granic obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Bory Bogumiłowskie” oraz projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Bory Bogumiłowskie 219
Informacja Ministra Zdrowia w zakresie problematyki zdrowia środowiskowego 277
Zmiany dot. uchwały antysmogowej na obszarze w województwa lubuskiego z wyłączeniem miasta Zielona Góra oraz miasta Gorzów Wlkp. 130
Dofinansowania udzielane przez WFOŚiGW 265
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 377
Przetargi 388984
Wykaz 64887
Informacja z otwarcia ofert 6778
Komunikaty 28696
Zamówienia publiczne 236804
Platforma Zakupowa Zamawiającego 1497
Aktualne 268260
W toku 183599
Wyniki 152683
Archiwalne 157484
Wyniki innych postępowań 146550
Wyniki postępowania w trybie z wolnej ręki 16191
Plan postępowania 15590
Gosp. wodno - ściekowa 5428
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 8738
Informacje o jakości wody 38973
Ogłoszenia 15946
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 8617
Wnioski, deklaracje 9397
Podatki 8232
Podatek od nieruchomości 702
Podatek od środków transportowych 515
Podatek rolny 733
Podatek leśny 588
Zamówienia do 130 000 89406
Regulamin 4649
Urząd Gminy 20691
Elektroniczna skrzynka podawcza 8250
Regulamin urzedu 20185
Struktura organizacyjna 50317
Prowadzone rejestry i ewidencje 7705
Podatki i opłaty lokalne 28323
Interpretacje indywidualne 6480
Kontrole 16059
Raport z badania poziomu satysfakcji klientów 23029
Planowanie przestrzenne 111375
Strategia Rozwoju Gminy 6116
System Informacji Przestrzennej 15
Co i jak załatwić 277884
Wydziały 221294
Organizacje Pozarządowe 172947
Wzory formularzy 63040
Wybory 10397
Przedterminowe wybory wójta gminy Lipinki Łużyckie 2021 7487
Wybory samorządowe 10307
Państwowa Komisja Wyborcza 28366
Obwody i okręgi wyborcze 18043
Gminna Komisja Wyborcza 33108
Obwodowa Komisja Wyborcza 22283
2014 5547
Obwody i okręgi wyborcze 10260
Gminna Komisja Wyborcza 10186
Obwodowa Komisja Wyborcza 9516
Wybory parlamentarne 45334
Wybory prezydenckie 60034
Wybory do parlamentu UE 8458
Klauzula informacyjna 2778
Państwowa Komisja Wyborcza 64
Informacje dla wyborców 12103
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 5285
Obwody głosowania i lokale wyborcze 8227
Komisje wyborcze 14835
2014 711
Informacje dla wyborców 4331
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 2614
Obwody głosowania i lokale wyborcze 2505
Komisje wyborcze 5691
Wybory sołtysów i rad sołeckich 1989
Wybory 2015 5519
Wybory 2019 3224
Wybory ławników 14558
Referendum 24029
Wybory uzupełniające 36416
Rejestry 4
Rejestr informacji o środowisku 3696
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 25098
Rejestr instytucji kultury 13808
Rejestr udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 6622
Oświadczenia majątkowe 747274
Sprawozdania finansowe 109665
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 46735
Stypendia Socjalne 12062
Przydatne linki 36326
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 8141
Orlik 21675
Aktualności 25142
Petycje 38417
Konsultacje społeczne 10329
Sprawy petentów 8326
Ogłoszenia o pracy 140779
Aktualne 44818
W toku 59985
Wyniki 259280
RODO 26020
Ogłoszenia o licytacji 9422
Powszechny Spis Rolny 2020 12870
Projekty realizowane z UE 2456
Koordynator ds spraw dostępności 1895
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 27463

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostępność 5544
Rejestr zmian 3863477
Redakcja biuletynu 8514
Mapa serwisu 8632
Statystyki 8823
Kontakt 144901
Kanały RSS 7357
« powrót do poprzedniej strony