ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 742

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje ogólne 24384
Charakterystyka ogólna 23851
Mapa Lipinki Łużyckie 9025
Herb i flaga gminy 8674
Historia i turystyka 24496
Aktualności 1418066
Komunikaty meteorologiczne 27418
Honorowi Obywatele 22448
Gmina 18053
Ogłoszenia 14475
Jednostki organizacyjne 28877
Ośrodek Pomocy Społecznej 48778
Wydarzenia/ Ogłoszenia 29286
Zespół Szkolno-Przedszkolny 4609
Gminna Biblioteka Publiczna 12065
Wydarzenia/ Ogłoszenia 2762
Jednostki pomocnicze 15593
Stowarzyszenia i związki międzygminne 14430
Obwieszczenia 151900
Inwestycje 48711
Oferty inwestycyjne 7255
Promocyjny film o Gminie Lipinki Łużyckie 6467
Akty prawne 315080
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 66713
Uchwały Rady Gminy 2010-2014 456176
Organy 14195
Wójt 14057
Raporty i sprawozdania 2239
Rada 17375
Kadencja 2018 - 2023 1345
Aktualności 14612
Rada Gminy 3474
Składy komisji 2194
Uchwały Rady Gminy 0
Imienne wykazy głosowań 66615
Protokoły z sesji 2310
Interpelacje i zapytania 1239
Wnioski komisji 603
Transmisja Obrad Sesji 0
Transmisja obrad - archiwum 16
Kadencja 2014 - 2018 12477
Kadencja 2010 - 2014 15081
Prawo lokalne 9854
Statut 8901
Uchwały do 20.06.2012 4027
Budżet 12168
Wieloletni Program Inwestycyjny 5966
Podatki lokalne 20354
Oświata, kultura, sport 12088
Gospodarka wodno-ściekowa 8947
Kadencja RG 2010-2014 103354
Strategia Rozwoju Gminy 10078
Plan zagospodarowania przestrzennego 7794
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipinki Łużyckie 6538
Inne 4015
Akty prawa miejscowego 0
Ogłoszenia 257916
Obwieszczenia 1399
Rodzina 500 29918
Dobry Start 300 4840
Emp@tia 7998
Gospodarka Odpadami 34719
ogłoszenia 43263
formularz deklaracji 15204
opłata 12097
harmonogram 56450
podmiot odbierający odpady komunalne 3528
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 3126
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 8600
poziomy recyklingu 12199
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 2441
zasady segregacji 8699
leki 5278
baterie 5096
żarówki, świetlówki 4907
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 5768
wielkogabaryty 10015
akty prawne 23328
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 5319
przydatne linki 7634
Analiza Systemu Gospodarki 7912
Ochrona środowiska 4856
Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła 4769
Regulamin 5622
Wniosek 4594
Wniosek o płatność 2542
Azbest 4417
Program usuwania azbestu 2743
Wniosek 3287
Informacje dotyczące zadania 13335
Przydatne linki 3491
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 7510
Przetargi 323362
Wykaz 46283
Informacja z otwarcia ofert 5157
Komunikaty 25076
Zamówienia publiczne 166778
Aktualne 209601
W toku 141961
Wyniki 108434
Archiwalne 112241
Wyniki innych postępowań 102738
Wyniki postępowania w trybie z wolnej ręki 11701
Plan postępowania 9256
Gosp. wodno - ściekowa 4161
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 6081
Informacje o jakości wody 25335
Ogłoszenia 10401
Ogólne warunki umów 4425
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 5863
Wnioski, deklaracje 5495
Podatki 3802
Zamówienia do 30 000 Euro 59396
Regulamin 3026
Urząd Gminy 17634
Elektroniczna skrzynka podawcza 7006
Regulamin urzedu 16037
Struktura organizacyjna 37021
Prowadzone rejestry i ewidencje 6526
Podatki i opłaty lokalne 22380
Interpretacje indywidualne 5505
Kontrole 13096
Raport z badania poziomu satysfakcji klientów 18957
Planowanie przestrzenne 75453
System Informacji Przestrzennej 0
Co i jak załatwić 204352
Wydziały 164109
Organizacje Pozarządowe 130060
Wzory formularzy 54940
Wybory 8703
Wybory samorządowe 9232
Państwowa Komisja Wyborcza 19929
Obwody i okręgi wyborcze 15484
Gminna Komisja Wyborcza 25921
Obwodowa Komisja Wyborcza 17634
2014 3705
Obwody i okręgi wyborcze 7034
Gminna Komisja Wyborcza 6879
Obwodowa Komisja Wyborcza 6388
Wybory parlamentarne 32414
Wybory prezydenckie 41393
Wybory do parlamentu UE 7790
Klauzula informacyjna 1745
Państwowa Komisja Wyborcza 45
Informacje dla wyborców 10039
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 4821
Obwody głosowania i lokale wyborcze 6625
Komisje wyborcze 11917
2014 420
Informacje dla wyborców 2848
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 1702
Obwody głosowania i lokale wyborcze 1654
Komisje wyborcze 3600
Wybory sołtysów i rad sołeckich 1657
Wybory 2015 4560
Wybory 2019 2137
Wybory ławników 11221
Referendum 19129
Wybory uzupełniające 28977
Rejestry 4
Rejestr informacji o środowisku 3260
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 20315
Rejestr instytucji kultury 9841
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 4337
Oświadczenia majątkowe 609420
Sprawozdania finansowe 82384
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 37742
Stypendia Socjalne 9498
Przydatne linki 30068
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 6445
Orlik 18076
Aktualności 19894
Petycje 25024
Konsultacje społeczne 6423
Sprawy petentów 7538
Ogłoszenia o pracy 100399
Aktualne 34871
W toku 43965
Wyniki 190551
RODO 16808
Ogłoszenia o licytacji 5409
Powszechny Spis Rolny 2020 3831
Projekty realizowane z UE 600
Koordynator ds spraw dostępności 280
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 359

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności cyfrowej 1061
Rejestr zmian 2996192
Redakcja biuletynu 7632
Mapa serwisu 7708
Statystyki 7759
Kontakt 121074
Kanały RSS 6573
« powrót do poprzedniej strony