ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 698

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje ogólne 23912
Charakterystyka ogólna 23259
Mapa Lipinki Łużyckie 8879
Herb i flaga gminy 8466
Historia i turystyka 23904
Aktualności 1347935
Komunikaty meteorologiczne 26242
Honorowi Obywatele 21962
Gmina 17720
Ogłoszenia 14093
Jednostki organizacyjne 28170
Ośrodek Pomocy Społecznej 47417
Wydarzenia/ Ogłoszenia 28552
Zespół Szkolno-Przedszkolny 4550
Gminna Biblioteka Publiczna 11756
Wydarzenia/ Ogłoszenia 2721
Jednostki pomocnicze 15130
Stowarzyszenia i związki międzygminne 14051
Obwieszczenia 145122
Inwestycje 47378
Oferty inwestycyjne 7102
Promocyjny film o Gminie Lipinki Łużyckie 6316
Akty prawne 304807
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 65004
Uchwały Rady Gminy 2010-2014 443642
Organy 13963
Wójt 13668
Raporty i sprawozdania 1982
Rada 17243
Kadencja 2018 - 2023 1249
Aktualności 12923
Rada Gminy 3218
Składy komisji 2065
Uchwały Rady Gminy 0
Imienne wykazy głosowań 59553
Protokoły z sesji 2134
Interpelacje i zapytania 1003
Wnioski komisji 545
Transmisja Obrad Sesji 0
Transmisja obrad - archiwum 12
Kadencja 2014 - 2018 12022
Kadencja 2010 - 2014 14525
Prawo lokalne 9637
Statut 8687
Uchwały do 20.06.2012 3947
Budżet 11745
Wieloletni Program Inwestycyjny 5820
Podatki lokalne 19840
Oświata, kultura, sport 11801
Gospodarka wodno-ściekowa 8739
Kadencja RG 2010-2014 99799
Strategia Rozwoju Gminy 9834
Plan zagospodarowania przestrzennego 7629
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipinki Łużyckie 6405
Inne 3924
Akty prawa miejscowego 0
Ogłoszenia 249451
Obwieszczenia 1260
Rodzina 500 29116
Dobry Start 300 4594
Emp@tia 7793
Gospodarka Odpadami 34021
ogłoszenia 41494
formularz deklaracji 14692
opłata 11593
harmonogram 53056
podmiot odbierający odpady komunalne 3350
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 2981
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 8288
poziomy recyklingu 11605
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 2394
zasady segregacji 8248
leki 5128
baterie 4917
żarówki, świetlówki 4769
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 5561
wielkogabaryty 9652
akty prawne 22246
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 5159
przydatne linki 7378
Analiza Systemu Gospodarki 7376
Ochrona środowiska 4690
Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła 4461
Regulamin 5275
Wniosek 4322
Wniosek o płatność 2338
Azbest 4271
Program usuwania azbestu 2606
Wniosek 3121
Informacje dotyczące zadania 12473
Przydatne linki 3329
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 7197
Przetargi 311812
Wykaz 43788
Informacja z otwarcia ofert 4933
Komunikaty 24614
Zamówienia publiczne 157459
Aktualne 200071
W toku 136681
Wyniki 102454
Archiwalne 106761
Wyniki innych postępowań 97593
Wyniki postępowania w trybie z wolnej ręki 11040
Plan postępowania 8413
Gosp. wodno - ściekowa 4003
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 5803
Informacje o jakości wody 23373
Ogłoszenia 9623
Ogólne warunki umów 4214
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 5484
Wnioski, deklaracje 5181
Podatki 3309
Zamówienia do 30 000 Euro 55468
Regulamin 2801
Urząd Gminy 17287
Elektroniczna skrzynka podawcza 6806
Regulamin urzedu 15509
Struktura organizacyjna 35644
Prowadzone rejestry i ewidencje 6376
Podatki i opłaty lokalne 21623
Interpretacje indywidualne 5387
Kontrole 12717
Raport z badania poziomu satysfakcji klientów 18382
Planowanie przestrzenne 71080
Co i jak załatwić 195796
Wydziały 157958
Organizacje Pozarządowe 124609
Wzory formularzy 53956
Wybory 8619
Wybory samorządowe 9066
Państwowa Komisja Wyborcza 18684
Obwody i okręgi wyborcze 15103
Gminna Komisja Wyborcza 24737
Obwodowa Komisja Wyborcza 16916
2014 3464
Obwody i okręgi wyborcze 6569
Gminna Komisja Wyborcza 6454
Obwodowa Komisja Wyborcza 5937
Wybory parlamentarne 30896
Wybory prezydenckie 38836
Wybory do parlamentu UE 7677
Klauzula informacyjna 1619
Państwowa Komisja Wyborcza 44
Informacje dla wyborców 9795
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 4758
Obwody głosowania i lokale wyborcze 6426
Komisje wyborcze 11529
2014 377
Informacje dla wyborców 2656
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 1580
Obwody głosowania i lokale wyborcze 1552
Komisje wyborcze 3304
Wybory sołtysów i rad sołeckich 1622
Wybory 2015 4428
Wybory 2019 1984
Wybory ławników 10801
Referendum 18488
Wybory uzupełniające 27798
Rejestry 4
Rejestr informacji o środowisku 3203
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 19680
Rejestr instytucji kultury 9364
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 4146
Oświadczenia majątkowe 588589
Sprawozdania finansowe 79070
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 36596
Stypendia Socjalne 9248
Przydatne linki 29249
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 6235
Orlik 17702
Aktualności 19243
Petycje 23584
Konsultacje społeczne 6075
Sprawy petentów 7443
Ogłoszenia o pracy 96409
Aktualne 33809
W toku 42460
Wyniki 183068
RODO 15698
Ogłoszenia o licytacji 4881
Powszechny Spis Rolny 2020 2585
Projekty realizowane z UE 346
Koordynator ds spraw dostępności 144

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności cyfrowej 646
Rejestr zmian 2892987
Redakcja biuletynu 7522
Mapa serwisu 7570
Statystyki 7652
Kontakt 117823
Kanały RSS 6464
« powrót do poprzedniej strony