ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 664

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje ogólne 23467
Charakterystyka ogólna 22580
Mapa Lipinki Łużyckie 8724
Herb i flaga gminy 8252
Historia i turystyka 23271
Aktualności 1273159
Komunikaty meteorologiczne 25073
Honorowi Obywatele 21567
Gmina 17398
Ogłoszenia 13727
Jednostki organizacyjne 27444
Ośrodek Pomocy Społecznej 46033
Wydarzenia/ Ogłoszenia 27747
Zespół Szkolno-Przedszkolny 4494
Gminna Biblioteka Publiczna 11419
Wydarzenia/ Ogłoszenia 2679
Jednostki pomocnicze 14628
Stowarzyszenia i związki międzygminne 13680
Obwieszczenia 137386
Inwestycje 46031
Oferty inwestycyjne 6951
Promocyjny film o Gminie Lipinki Łużyckie 6147
Akty prawne 291717
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 63435
Uchwały Rady Gminy 2010-2014 428959
Organy 13716
Wójt 13287
Raporty i sprawozdania 1667
Rada 17113
Kadencja 2018 - 2023 1167
Aktualności 11397
Rada Gminy 2971
Składy komisji 1911
Uchwały Rady Gminy 0
Imienne wykazy głosowań 52184
Protokoły z sesji 1961
Interpelacje i zapytania 820
Wnioski komisji 492
Transmisja Obrad Sesji 0
Transmisja obrad - archiwum 8
Kadencja 2014 - 2018 11587
Kadencja 2010 - 2014 13970
Prawo lokalne 9476
Statut 8474
Uchwały do 20.06.2012 3890
Budżet 11309
Wieloletni Program Inwestycyjny 5682
Podatki lokalne 19279
Oświata, kultura, sport 11490
Gospodarka wodno-ściekowa 8510
Kadencja RG 2010-2014 95861
Strategia Rozwoju Gminy 9579
Plan zagospodarowania przestrzennego 7444
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipinki Łużyckie 6290
Inne 3854
Akty prawa miejscowego 0
Ogłoszenia 241388
Obwieszczenia 1057
Rodzina 500 28336
Dobry Start 300 4351
Emp@tia 7624
Gospodarka Odpadami 33453
ogłoszenia 39679
formularz deklaracji 14126
opłata 11116
harmonogram 50321
podmiot odbierający odpady komunalne 3186
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 2830
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 7944
poziomy recyklingu 11088
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 2338
zasady segregacji 7854
leki 4977
baterie 4723
żarówki, świetlówki 4641
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 5323
wielkogabaryty 9234
akty prawne 21199
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 5036
przydatne linki 7137
Analiza Systemu Gospodarki 6775
Ochrona środowiska 4554
Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła 4106
Regulamin 4920
Wniosek 4011
Wniosek o płatność 2146
Azbest 4101
Program usuwania azbestu 2476
Wniosek 2951
Informacje dotyczące zadania 11545
Przydatne linki 3153
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 6905
Przetargi 301683
Wykaz 41443
Informacja z otwarcia ofert 4709
Komunikaty 24198
Zamówienia publiczne 147703
Aktualne 192023
W toku 131359
Wyniki 96627
Archiwalne 101082
Wyniki innych postępowań 92024
Wyniki postępowania w trybie z wolnej ręki 10379
Plan postępowania 7692
Gosp. wodno - ściekowa 3877
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 5450
Informacje o jakości wody 21482
Ogłoszenia 8914
Ogólne warunki umów 3974
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 5149
Wnioski, deklaracje 4829
Podatki 2929
Zamówienia do 30 000 Euro 51524
Regulamin 2582
Urząd Gminy 16976
Elektroniczna skrzynka podawcza 6663
Regulamin urzedu 14900
Struktura organizacyjna 34271
Prowadzone rejestry i ewidencje 6236
Podatki i opłaty lokalne 20757
Interpretacje indywidualne 5257
Kontrole 12321
Raport z badania poziomu satysfakcji klientów 17808
Planowanie przestrzenne 66765
Co i jak załatwić 185786
Wydziały 150039
Organizacje Pozarządowe 119621
Wzory formularzy 52730
Wybory 8526
Wybory samorządowe 8920
Państwowa Komisja Wyborcza 17417
Obwody i okręgi wyborcze 14650
Gminna Komisja Wyborcza 23557
Obwodowa Komisja Wyborcza 16176
2014 3205
Obwody i okręgi wyborcze 6094
Gminna Komisja Wyborcza 5959
Obwodowa Komisja Wyborcza 5524
Wybory parlamentarne 29072
Wybory prezydenckie 36163
Wybory do parlamentu UE 7553
Klauzula informacyjna 1471
Państwowa Komisja Wyborcza 44
Informacje dla wyborców 9494
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 4680
Obwody głosowania i lokale wyborcze 6214
Komisje wyborcze 11105
2014 345
Informacje dla wyborców 2442
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 1434
Obwody głosowania i lokale wyborcze 1414
Komisje wyborcze 2991
Wybory sołtysów i rad sołeckich 1590
Wybory 2015 4295
Wybory 2019 1833
Wybory ławników 10312
Referendum 17768
Wybory uzupełniające 26569
Rejestry 4
Rejestr informacji o środowisku 3145
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 19179
Rejestr instytucji kultury 8826
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 3937
Oświadczenia majątkowe 563659
Sprawozdania finansowe 75821
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 35425
Stypendia Socjalne 8992
Przydatne linki 28328
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 6030
Orlik 17347
Aktualności 18528
Petycje 22338
Konsultacje społeczne 5699
Sprawy petentów 7351
Ogłoszenia o pracy 91955
Aktualne 32452
W toku 40719
Wyniki 173888
RODO 14609
Ogłoszenia o licytacji 4289
Powszechny Spis Rolny 2020 1421
Projekty realizowane z UE 110

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności cyfrowej 190
Rejestr zmian 2780034
Redakcja biuletynu 7435
Mapa serwisu 7482
Statystyki 7539
Kontakt 114725
Kanały RSS 6373
« powrót do poprzedniej strony