ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 562

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje ogólne 21970
Charakterystyka ogólna 20503
Mapa Lipinki Łużyckie 8240
Herb i flaga gminy 7607
Historia i turystyka 21148
Aktualności 1010050
Komunikaty meteorologiczne 21250
Honorowi Obywatele 20245
Gmina 16327
Ogłoszenia 12492
Jednostki organizacyjne 24980
Ośrodek Pomocy Społecznej 41012
Wydarzenia/ Ogłoszenia 24992
Zespół Szkolno-Przedszkolny 4266
Gminna Biblioteka Publiczna 10340
Wydarzenia/ Ogłoszenia 2520
Jednostki pomocnicze 13281
Stowarzyszenia i związki międzygminne 12380
Obwieszczenia 113591
Inwestycje 40931
Oferty inwestycyjne 6424
Promocyjny film o Gminie Lipinki Łużyckie 5525
Akty prawne 244166
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 57526
Uchwały Rady Gminy 2010-2014 376037
Organy 12830
Wójt 12154
Raporty i sprawozdania 803
Rada 16567
Kadencja 2018 - 2023 803
Aktualności 6536
Rada Gminy 2017
Składy komisji 1297
Uchwały Rady Gminy 0
Imienne wykazy głosowań 30054
Protokoły z sesji 1295
Interpelacje i zapytania 354
Wnioski komisji 344
Transmisja Obrad Sesji 0
Transmisja obrad - archiwum 2
Kadencja 2014 - 2018 10165
Kadencja 2010 - 2014 12083
Prawo lokalne 8915
Statut 7735
Uchwały do 20.06.2012 3615
Budżet 9784
Wieloletni Program Inwestycyjny 5104
Podatki lokalne 17191
Oświata, kultura, sport 10342
Gospodarka wodno-ściekowa 7699
Kadencja RG 2010-2014 81825
Strategia Rozwoju Gminy 8769
Plan zagospodarowania przestrzennego 6812
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipinki Łużyckie 5761
Inne 3602
Akty prawa miejscowego 0
Ogłoszenia 217419
Obwieszczenia 394
Rodzina 500 25248
Dobry Start 300 3379
Emp@tia 6819
Gospodarka Odpadami 31669
ogłoszenia 34107
formularz deklaracji 12086
opłata 9464
harmonogram 40590
podmiot odbierający odpady komunalne 2487
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 2272
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 6882
poziomy recyklingu 9409
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 2146
zasady segregacji 6740
leki 4356
baterie 4126
żarówki, świetlówki 4166
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 4532
wielkogabaryty 7995
akty prawne 18234
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 4538
przydatne linki 6250
Analiza Systemu Gospodarki 4769
Ochrona środowiska 4018
Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła 2724
Regulamin 3449
Wniosek 2776
Oświadczenie 1922
Wniosek o płatność 1393
Azbest 3490
Program usuwania azbestu 1956
Wniosek 2282
Informacje dotyczące zadania 8214
Przydatne linki 2485
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 5775
Przetargi 269079
Wykaz 34301
Informacja z otwarcia ofert 3992
Komunikaty 22642
Zamówienia publiczne 121176
Aktualne 169763
W toku 115005
Wyniki 79316
Archiwalne 83210
Wyniki innych postępowań 74499
Wyniki postępowania w trybie z wolnej ręki 8409
Plan postępowania 5365
Gosp. wodno - ściekowa 3279
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 4222
Informacje o jakości wody 15933
Ogłoszenia 6508
Ogólne warunki umów 3159
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 4009
Wnioski, deklaracje 3718
Podatki 1580
Zamówienia do 30 000 Euro 40532
Regulamin 1701
Urząd Gminy 15930
Elektroniczna skrzynka podawcza 6023
Regulamin urzedu 12853
Struktura organizacyjna 29447
Prowadzone rejestry i ewidencje 5645
Podatki i opłaty lokalne 18026
Interpretacje indywidualne 4779
Kontrole 10750
Raport z badania poziomu satysfakcji klientów 15621
Planowanie przestrzenne 53478
Co i jak załatwić 154386
Wydziały 125241
Organizacje Pozarządowe 103580
Wzory formularzy 47804
Wybory 8051
Wybory samorządowe 8386
Państwowa Komisja Wyborcza 12919
Obwody i okręgi wyborcze 12975
Gminna Komisja Wyborcza 19339
Obwodowa Komisja Wyborcza 13603
2014 2235
Obwody i okręgi wyborcze 4361
Gminna Komisja Wyborcza 4201
Obwodowa Komisja Wyborcza 3884
Wybory parlamentarne 22259
Wybory prezydenckie 28016
Wybory do parlamentu UE 6920
Klauzula informacyjna 882
Państwowa Komisja Wyborcza 39
Informacje dla wyborców 8219
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 4254
Obwody głosowania i lokale wyborcze 5228
Komisje wyborcze 9243
2014 203
Informacje dla wyborców 1606
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 912
Obwody głosowania i lokale wyborcze 864
Komisje wyborcze 1945
Wybory sołtysów i rad sołeckich 1433
Wybory 2015 3838
Wybory 2019 1214
Wybory ławników 8679
Referendum 15377
Wybory uzupełniające 22244
Rejestry 4
Rejestr informacji o środowisku 2902
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 17546
Rejestr instytucji kultury 7136
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 3177
Oświadczenia majątkowe 482989
Sprawozdania finansowe 65815
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 32224
Stypendia Socjalne 7920
Przydatne linki 25737
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 5290
Orlik 15931
Aktualności 16068
Petycje 17788
Konsultacje społeczne 4417
Sprawy petentów 6920
Ogłoszenia o pracy 78113
Aktualne 28026
W toku 35026
Wyniki 141309
RODO 10792
Ogłoszenia o licytacji 2548

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2348705
Redakcja biuletynu 6997
Mapa serwisu 7037
Statystyki 7157
Kanały RSS 5997
Kontakt 102520
« powrót do poprzedniej strony