ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1108

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje ogólne 30366
Charakterystyka ogólna 30280
Mapa Lipinki Łużyckie 10653
Herb i flaga gminy 10595
Historia i turystyka 29884
Aktualności 2199103
Komunikaty meteorologiczne 42879
Honorowi Obywatele 27437
Gmina 22481
Ogłoszenia 19038
Jednostki organizacyjne 35340
Ośrodek Pomocy Społecznej 60788
Wydarzenia/ Ogłoszenia 35950
Zespół Szkolno-Przedszkolny 5092
Gminna Biblioteka Publiczna 15155
Wydarzenia/ Ogłoszenia 3189
Jednostki pomocnicze 20400
Stowarzyszenia i związki międzygminne 18249
Obwieszczenia 226730
Inwestycje 63102
Oferty inwestycyjne 8872
Promocyjny film o Gminie Lipinki Łużyckie 8289
Akty prawne 416426
Uchwały Rady Gminy 2
Zarządzenia Wójta 84663
Uchwały Rady Gminy 2010-2014 569159
Organy 17781
Wójt 20352
Raporty i sprawozdania 6775
Rada 18981
Kadencja 2018 - 2023 2511
Aktualności 37994
Rada Gminy 6934
Składy komisji 3957
Uchwały Rady Gminy 2
Imienne wykazy głosowań 154862
Protokoły z sesji 3986
Interpelacje i zapytania 3640
Wnioski komisji 1200
Transmisja Obrad Sesji 2
Transmisja obrad - archiwum 1184
Kadencja 2014 - 2018 16822
Kadencja 2010 - 2014 20133
Prawo lokalne 11645
Statut 10775
Uchwały do 20.06.2012 4688
Budżet 15585
Wieloletni Program Inwestycyjny 7144
Podatki lokalne 24994
Oświata, kultura, sport 14557
Gospodarka wodno-ściekowa 10759
Kadencja RG 2010-2014 132153
Strategia Rozwoju Gminy 12472
Plan zagospodarowania przestrzennego 9338
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipinki Łużyckie 7858
Inne 4801
Akty prawa miejscowego 0
Ogłoszenia 333705
Obwieszczenia 20700
Rodzina 500 37429
Dobry Start 300 8527
Emp@tia 10373
Gospodarka Odpadami 39471
ogłoszenia 60224
formularz deklaracji 20048
opłata 18103
harmonogram 89452
podmiot odbierający odpady komunalne 5117
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 4501
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 11814
poziomy recyklingu 18858
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 2918
zasady segregacji 13086
leki 6837
baterie 6824
żarówki, świetlówki 6184
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 7781
wielkogabaryty 13498
akty prawne 34056
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 6721
przydatne linki 9958
Analiza Systemu Gospodarki 14532
Ochrona środowiska 6739
Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła 8334
Regulamin 9185
Wniosek 7495
Wniosek o płatność 4926
Zgoda współwłaściciela 667
Azbest 5565
Program usuwania azbestu 4013
Wniosek 5074
Informacje dotyczące zadania 21903
Przydatne linki 5066
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 10405
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 395
Deklaracje 1864
Udział społeczeństwa w ochronie środowiska 325
Ankieta w sprawie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym 594
Zawiadomienie o przystąpieniu do prac polegających na weryfikacji granic obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Bory Bogumiłowskie” oraz projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Bory Bogumiłowskie 463
Informacja Ministra Zdrowia w zakresie problematyki zdrowia środowiskowego 546
Zmiany dot. uchwały antysmogowej na obszarze w województwa lubuskiego z wyłączeniem miasta Zielona Góra oraz miasta Gorzów Wlkp. 419
Dofinansowania udzielane przez WFOŚiGW 532
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 739
Decyzje środowiskowe 672
Przetargi 409120
Wykaz 71540
Informacja z otwarcia ofert 7293
Komunikaty 29966
Zamówienia publiczne 265736
Zamówienia publiczne 2023 4162
Aktualne 289546
W toku 200311
Wyniki 169156
Archiwalne 176364
Wyniki innych postępowań 164471
Wyniki postępowania w trybie z wolnej ręki 18362
Plan postępowania 18864
Gosp. wodno - ściekowa 5986
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 9468
Informacje o jakości wody 43894
Ogłoszenia 17421
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 9261
Wnioski, deklaracje 10735
Podatki 9962
Podatek od nieruchomości 1414
Podatek od środków transportowych 993
Podatek rolny 1421
Podatek leśny 1007
Zamówienia do 130 000 101971
Regulamin 5179
Urząd Gminy 21760
Elektroniczna skrzynka podawcza 8578
Regulamin urzedu 21275
Struktura organizacyjna 55176
Prowadzone rejestry i ewidencje 8042
Podatki i opłaty lokalne 30080
Interpretacje indywidualne 6772
Kontrole 17129
Raport z badania poziomu satysfakcji klientów 24409
Planowanie przestrzenne 124289
Strategia Rozwoju Gminy 9288
System Informacji Przestrzennej 17
Co i jak załatwić 301211
Wydziały 236645
Organizacje Pozarządowe 187545
Wzory formularzy 64756
Wybory 10848
Wybory parlamentarne 50219
Referendum 25654
Przedterminowe wybory wójta gminy Lipinki Łużyckie 2021 10176
Wybory samorządowe 10543
Państwowa Komisja Wyborcza 30637
Obwody i okręgi wyborcze 18670
Gminna Komisja Wyborcza 35057
Obwodowa Komisja Wyborcza 23504
2014 6072
Obwody i okręgi wyborcze 11172
Gminna Komisja Wyborcza 11145
Obwodowa Komisja Wyborcza 10379
Wybory prezydenckie 65831
Wybory do parlamentu UE 8646
Klauzula informacyjna 3161
Państwowa Komisja Wyborcza 80
Informacje dla wyborców 12680
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 5422
Obwody głosowania i lokale wyborcze 8740
Komisje wyborcze 15582
2014 811
Informacje dla wyborców 4776
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 2879
Obwody głosowania i lokale wyborcze 2807
Komisje wyborcze 6297
Wybory sołtysów i rad sołeckich 2125
Wybory 2015 5839
Wybory 2019 3586
Wybory ławników 15482
Wybory uzupełniające 37759
Wybory do Izby Rolniczej 486
Rejestry 4
Rejestr informacji o środowisku 3872
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 26477
Rejestr instytucji kultury 14869
Rejestr udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 7282
Oświadczenia majątkowe 793778
Sprawozdania finansowe 119279
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 50245
Stypendia Socjalne 13107
Przydatne linki 38379
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 8764
Orlik 22726
Aktualności 26731
Petycje 42374
Konsultacje społeczne 11895
Sprawy petentów 8671
Ogłoszenia o pracy 153826
Aktualne 48648
W toku 67267
Wyniki 279211
RODO 28783
Ogłoszenia o licytacji 11681
Powszechny Spis Rolny 2020 16381
Projekty realizowane z UE 3414
Koordynator ds spraw dostępności 2656
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 38961

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostępność 7579
Rejestr zmian 4153301
Redakcja biuletynu 8898
Mapa serwisu 8964
Statystyki 9180
Kontakt 158838
Kanały RSS 7657
« powrót do poprzedniej strony