ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 863

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje ogólne 26170
Charakterystyka ogólna 25675
Mapa Lipinki Łużyckie 9476
Herb i flaga gminy 9240
Historia i turystyka 26038
Aktualności 1629537
Komunikaty meteorologiczne 30628
Honorowi Obywatele 23840
Gmina 19400
Ogłoszenia 15690
Jednostki organizacyjne 30726
Ośrodek Pomocy Społecznej 52200
Wydarzenia/ Ogłoszenia 31234
Zespół Szkolno-Przedszkolny 4751
Gminna Biblioteka Publiczna 12979
Wydarzenia/ Ogłoszenia 2878
Jednostki pomocnicze 16758
Stowarzyszenia i związki międzygminne 15498
Obwieszczenia 173446
Inwestycje 52278
Oferty inwestycyjne 7647
Promocyjny film o Gminie Lipinki Łużyckie 6986
Akty prawne 344679
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 71616
Uchwały Rady Gminy 2010-2014 488730
Organy 15371
Wójt 15685
Raporty i sprawozdania 3255
Rada 17943
Kadencja 2018 - 2023 1747
Aktualności 19831
Rada Gminy 4377
Składy komisji 2606
Uchwały Rady Gminy 0
Imienne wykazy głosowań 88651
Protokoły z sesji 2750
Interpelacje i zapytania 1779
Wnioski komisji 729
Transmisja Obrad Sesji 0
Transmisja obrad - archiwum 313
Kadencja 2014 - 2018 13584
Kadencja 2010 - 2014 16503
Prawo lokalne 10355
Statut 9429
Uchwały do 20.06.2012 4223
Budżet 13139
Wieloletni Program Inwestycyjny 6334
Podatki lokalne 21665
Oświata, kultura, sport 12785
Gospodarka wodno-ściekowa 9450
Kadencja RG 2010-2014 111675
Strategia Rozwoju Gminy 10734
Plan zagospodarowania przestrzennego 8246
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipinki Łużyckie 6871
Inne 4210
Akty prawa miejscowego 0
Ogłoszenia 278124
Obwieszczenia 2320
Rodzina 500 32286
Dobry Start 300 5671
Emp@tia 8587
Gospodarka Odpadami 35984
ogłoszenia 48234
formularz deklaracji 16729
opłata 13396
harmonogram 65008
podmiot odbierający odpady komunalne 3981
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 3527
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 9475
poziomy recyklingu 13915
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 2579
zasady segregacji 9877
leki 5744
baterie 5660
żarówki, świetlówki 5274
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 6350
wielkogabaryty 11095
akty prawne 26288
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 5712
przydatne linki 8297
Analiza Systemu Gospodarki 9506
Ochrona środowiska 5355
Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła 5644
Regulamin 6833
Wniosek 5490
Wniosek o płatność 3205
Azbest 4829
Program usuwania azbestu 3129
Wniosek 3771
Informacje dotyczące zadania 15719
Przydatne linki 3935
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 8354
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 55
Deklaracje 326
Przetargi 350336
Wykaz 52597
Informacja z otwarcia ofert 5769
Komunikaty 26297
Zamówienia publiczne 189324
Platforma Zakupowa Zamawiającego 431
Aktualne 234386
W toku 156542
Wyniki 124025
Archiwalne 128419
Wyniki innych postępowań 118221
Wyniki postępowania w trybie z wolnej ręki 13224
Plan postępowania 11123
Gosp. wodno - ściekowa 4623
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 7071
Informacje o jakości wody 30351
Ogłoszenia 12432
Ogólne warunki umów 5084
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 7096
Wnioski, deklaracje 6602
Podatki 5134
Zamówienia do 130 000 70187
Regulamin 3640
Urząd Gminy 18826
Elektroniczna skrzynka podawcza 7504
Regulamin urzedu 17542
Struktura organizacyjna 41562
Prowadzone rejestry i ewidencje 6928
Podatki i opłaty lokalne 24621
Interpretacje indywidualne 5863
Kontrole 14136
Raport z badania poziomu satysfakcji klientów 20464
Planowanie przestrzenne 88673
Strategia Rozwoju Gminy 1004
System Informacji Przestrzennej 15
Co i jak załatwić 229756
Wydziały 183706
Organizacje Pozarządowe 145934
Wzory formularzy 58028
Wybory 9712
Przedterminowe wybory wójta gminy Lipinki Łużyckie 2021 3203
Wybory samorządowe 9689
Państwowa Komisja Wyborcza 23243
Obwody i okręgi wyborcze 16533
Gminna Komisja Wyborcza 28797
Obwodowa Komisja Wyborcza 19499
2014 4387
Obwody i okręgi wyborcze 8245
Gminna Komisja Wyborcza 8165
Obwodowa Komisja Wyborcza 7527
Wybory parlamentarne 37194
Wybory prezydenckie 48419
Wybory do parlamentu UE 8070
Klauzula informacyjna 2146
Państwowa Komisja Wyborcza 54
Informacje dla wyborców 10814
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 5014
Obwody głosowania i lokale wyborcze 7199
Komisje wyborcze 13040
2014 523
Informacje dla wyborców 3403
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 2076
Obwody głosowania i lokale wyborcze 1980
Komisje wyborcze 4419
Wybory sołtysów i rad sołeckich 1767
Wybory 2015 4927
Wybory 2019 2556
Wybory ławników 12426
Referendum 20963
Wybory uzupełniające 32465
Rejestry 4
Rejestr informacji o środowisku 3419
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 22268
Rejestr instytucji kultury 11270
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 5068
Oświadczenia majątkowe 662147
Sprawozdania finansowe 91743
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 40916
Stypendia Socjalne 10323
Przydatne linki 32402
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 7026
Orlik 19362
Aktualności 21703
Petycje 29897
Konsultacje społeczne 7899
Sprawy petentów 7801
Ogłoszenia o pracy 115504
Aktualne 38450
W toku 48970
Wyniki 214514
RODO 20232
Ogłoszenia o licytacji 6769
Powszechny Spis Rolny 2020 6885
Projekty realizowane z UE 1181
Koordynator ds spraw dostępności 685
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 8692

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności cyfrowej 2395
Rejestr zmian 3306067
Redakcja biuletynu 7933
Mapa serwisu 8018
Statystyki 8069
Kontakt 129327
Kanały RSS 6866
« powrót do poprzedniej strony