ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 634

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje ogólne 22921
Charakterystyka ogólna 21883
Mapa Lipinki Łużyckie 8570
Herb i flaga gminy 8049
Historia i turystyka 22553
Aktualności 1180757
Komunikaty meteorologiczne 23672
Honorowi Obywatele 21108
Gmina 17031
Ogłoszenia 13267
Jednostki organizacyjne 26600
Ośrodek Pomocy Społecznej 44256
Wydarzenia/ Ogłoszenia 26763
Zespół Szkolno-Przedszkolny 4402
Gminna Biblioteka Publiczna 11064
Wydarzenia/ Ogłoszenia 2632
Jednostki pomocnicze 14168
Stowarzyszenia i związki międzygminne 13240
Obwieszczenia 128590
Inwestycje 44464
Oferty inwestycyjne 6783
Promocyjny film o Gminie Lipinki Łużyckie 5929
Akty prawne 274211
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 61732
Uchwały Rady Gminy 2010-2014 409687
Organy 13384
Wójt 12906
Raporty i sprawozdania 1333
Rada 16899
Kadencja 2018 - 2023 1012
Aktualności 9436
Rada Gminy 2594
Składy komisji 1698
Uchwały Rady Gminy 0
Imienne wykazy głosowań 43190
Protokoły z sesji 1697
Interpelacje i zapytania 586
Wnioski komisji 429
Transmisja Obrad Sesji 0
Transmisja obrad - archiwum 4
Kadencja 2014 - 2018 11081
Kadencja 2010 - 2014 13296
Prawo lokalne 9261
Statut 8230
Uchwały do 20.06.2012 3810
Budżet 10748
Wieloletni Program Inwestycyjny 5496
Podatki lokalne 18549
Oświata, kultura, sport 11094
Gospodarka wodno-ściekowa 8232
Kadencja RG 2010-2014 90931
Strategia Rozwoju Gminy 9335
Plan zagospodarowania przestrzennego 7247
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipinki Łużyckie 6111
Inne 3757
Akty prawa miejscowego 0
Ogłoszenia 232369
Obwieszczenia 738
Rodzina 500 27160
Dobry Start 300 3936
Emp@tia 7352
Gospodarka Odpadami 32832
ogłoszenia 37650
formularz deklaracji 13429
opłata 10449
harmonogram 46830
podmiot odbierający odpady komunalne 2946
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 2625
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 7566
poziomy recyklingu 10506
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 2272
zasady segregacji 7474
leki 4758
baterie 4483
żarówki, świetlówki 4459
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 5049
wielkogabaryty 8801
akty prawne 20008
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 4878
przydatne linki 6845
Analiza Systemu Gospodarki 6054
Ochrona środowiska 4424
Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła 3719
Regulamin 4434
Wniosek 3637
Wniosek o płatność 1864
Azbest 3875
Program usuwania azbestu 2296
Wniosek 2726
Informacje dotyczące zadania 10394
Przydatne linki 2892
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 6515
Przetargi 290964
Wykaz 38923
Informacja z otwarcia ofert 4427
Komunikaty 23647
Zamówienia publiczne 137747
Aktualne 183983
W toku 125679
Wyniki 90575
Archiwalne 94791
Wyniki innych postępowań 85899
Wyniki postępowania w trybie z wolnej ręki 9704
Plan postępowania 6850
Gosp. wodno - ściekowa 3695
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 5042
Informacje o jakości wody 19389
Ogłoszenia 8079
Ogólne warunki umów 3668
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 4752
Wnioski, deklaracje 4397
Podatki 2392
Zamówienia do 30 000 Euro 47404
Regulamin 2267
Urząd Gminy 16637
Elektroniczna skrzynka podawcza 6442
Regulamin urzedu 14144
Struktura organizacyjna 32616
Prowadzone rejestry i ewidencje 6030
Podatki i opłaty lokalne 19783
Interpretacje indywidualne 5090
Kontrole 11778
Raport z badania poziomu satysfakcji klientów 17110
Planowanie przestrzenne 61875
Co i jak załatwić 175364
Wydziały 140950
Organizacje Pozarządowe 113504
Wzory formularzy 51137
Wybory 8356
Wybory samorządowe 8705
Państwowa Komisja Wyborcza 15750
Obwody i okręgi wyborcze 14047
Gminna Komisja Wyborcza 22162
Obwodowa Komisja Wyborcza 15287
2014 2855
Obwody i okręgi wyborcze 5470
Gminna Komisja Wyborcza 5364
Obwodowa Komisja Wyborcza 4960
Wybory parlamentarne 26638
Wybory prezydenckie 32616
Wybory do parlamentu UE 7304
Klauzula informacyjna 1246
Państwowa Komisja Wyborcza 44
Informacje dla wyborców 9021
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 4532
Obwody głosowania i lokale wyborcze 5849
Komisje wyborcze 10393
2014 286
Informacje dla wyborców 2139
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 1246
Obwody głosowania i lokale wyborcze 1213
Komisje wyborcze 2590
Wybory sołtysów i rad sołeckich 1541
Wybory 2015 4122
Wybory 2019 1626
Wybory ławników 9741
Referendum 16922
Wybory uzupełniające 25057
Rejestry 4
Rejestr informacji o środowisku 3068
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 18608
Rejestr instytucji kultury 8230
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 3687
Oświadczenia majątkowe 535075
Sprawozdania finansowe 72009
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 34224
Stypendia Socjalne 8644
Przydatne linki 27202
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 5750
Orlik 16791
Aktualności 17599
Petycje 20611
Konsultacje społeczne 5219
Sprawy petentów 7200
Ogłoszenia o pracy 86631
Aktualne 30739
W toku 38627
Wyniki 161605
RODO 13212
Ogłoszenia o licytacji 3715
Powszechny Spis Rolny 2020 475

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2635847
Redakcja biuletynu 7274
Mapa serwisu 7322
Statystyki 7375
Kanały RSS 6227
Kontakt 110816
« powrót do poprzedniej strony