ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 637

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje ogólne 22994
Charakterystyka ogólna 21921
Mapa Lipinki Łużyckie 8593
Herb i flaga gminy 8068
Historia i turystyka 22671
Aktualności 1193877
Komunikaty meteorologiczne 23770
Honorowi Obywatele 21147
Gmina 17068
Ogłoszenia 13334
Jednostki organizacyjne 26725
Ośrodek Pomocy Społecznej 44557
Wydarzenia/ Ogłoszenia 26889
Zespół Szkolno-Przedszkolny 4413
Gminna Biblioteka Publiczna 11094
Wydarzenia/ Ogłoszenia 2636
Jednostki pomocnicze 14255
Stowarzyszenia i związki międzygminne 13271
Obwieszczenia 129604
Inwestycje 44635
Oferty inwestycyjne 6801
Promocyjny film o Gminie Lipinki Łużyckie 5944
Akty prawne 276589
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 62009
Uchwały Rady Gminy 2010-2014 412151
Organy 13419
Wójt 12946
Raporty i sprawozdania 1379
Rada 16915
Kadencja 2018 - 2023 1026
Aktualności 9633
Rada Gminy 2627
Składy komisji 1714
Uchwały Rady Gminy 0
Imienne wykazy głosowań 44140
Protokoły z sesji 1718
Interpelacje i zapytania 607
Wnioski komisji 437
Transmisja Obrad Sesji 0
Transmisja obrad - archiwum 8
Kadencja 2014 - 2018 11123
Kadencja 2010 - 2014 13339
Prawo lokalne 9277
Statut 8275
Uchwały do 20.06.2012 3816
Budżet 10831
Wieloletni Program Inwestycyjny 5518
Podatki lokalne 18627
Oświata, kultura, sport 11134
Gospodarka wodno-ściekowa 8257
Kadencja RG 2010-2014 91431
Strategia Rozwoju Gminy 9359
Plan zagospodarowania przestrzennego 7271
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipinki Łużyckie 6133
Inne 3764
Akty prawa miejscowego 0
Ogłoszenia 233393
Obwieszczenia 781
Rodzina 500 27292
Dobry Start 300 3987
Emp@tia 7379
Gospodarka Odpadami 32894
ogłoszenia 37834
formularz deklaracji 13503
opłata 10486
harmonogram 47160
podmiot odbierający odpady komunalne 2969
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 2643
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 7593
poziomy recyklingu 10566
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 2274
zasady segregacji 7517
leki 4778
baterie 4507
żarówki, świetlówki 4479
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 5071
wielkogabaryty 8826
akty prawne 20090
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 4889
przydatne linki 6869
Analiza Systemu Gospodarki 6136
Ochrona środowiska 4434
Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła 3742
Regulamin 4477
Wniosek 3674
Wniosek o płatność 1898
Azbest 3901
Program usuwania azbestu 2313
Wniosek 2741
Informacje dotyczące zadania 10510
Przydatne linki 2919
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 6550
Przetargi 292361
Wykaz 39217
Informacja z otwarcia ofert 4468
Komunikaty 23692
Zamówienia publiczne 139002
Aktualne 184913
W toku 126396
Wyniki 91377
Archiwalne 95608
Wyniki innych postępowań 86477
Wyniki postępowania w trybie z wolnej ręki 9789
Plan postępowania 6945
Gosp. wodno - ściekowa 3724
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 5093
Informacje o jakości wody 19579
Ogłoszenia 8165
Ogólne warunki umów 3713
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 4782
Wnioski, deklaracje 4426
Podatki 2455
Zamówienia do 30 000 Euro 47765
Regulamin 2297
Urząd Gminy 16678
Elektroniczna skrzynka podawcza 6463
Regulamin urzedu 14218
Struktura organizacyjna 32877
Prowadzone rejestry i ewidencje 6055
Podatki i opłaty lokalne 19876
Interpretacje indywidualne 5106
Kontrole 11828
Raport z badania poziomu satysfakcji klientów 17191
Planowanie przestrzenne 62432
Co i jak załatwić 176532
Wydziały 142041
Organizacje Pozarządowe 114284
Wzory formularzy 51422
Wybory 8377
Wybory samorządowe 8724
Państwowa Komisja Wyborcza 15940
Obwody i okręgi wyborcze 14097
Gminna Komisja Wyborcza 22334
Obwodowa Komisja Wyborcza 15363
2014 2897
Obwody i okręgi wyborcze 5558
Gminna Komisja Wyborcza 5458
Obwodowa Komisja Wyborcza 5042
Wybory parlamentarne 26922
Wybory prezydenckie 33053
Wybory do parlamentu UE 7330
Klauzula informacyjna 1273
Państwowa Komisja Wyborcza 44
Informacje dla wyborców 9078
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 4547
Obwody głosowania i lokale wyborcze 5891
Komisje wyborcze 10477
2014 292
Informacje dla wyborców 2181
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 1263
Obwody głosowania i lokale wyborcze 1233
Komisje wyborcze 2674
Wybory sołtysów i rad sołeckich 1546
Wybory 2015 4131
Wybory 2019 1653
Wybory ławników 9780
Referendum 17010
Wybory uzupełniające 25199
Rejestry 4
Rejestr informacji o środowisku 3076
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 18655
Rejestr instytucji kultury 8274
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 3723
Oświadczenia majątkowe 537828
Sprawozdania finansowe 72468
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 34318
Stypendia Socjalne 8682
Przydatne linki 27323
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 5776
Orlik 16850
Aktualności 17701
Petycje 20742
Konsultacje społeczne 5281
Sprawy petentów 7226
Ogłoszenia o pracy 87313
Aktualne 30995
W toku 38867
Wyniki 162980
RODO 13347
Ogłoszenia o licytacji 3777
Powszechny Spis Rolny 2020 579

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2653660
Redakcja biuletynu 7292
Mapa serwisu 7340
Statystyki 7396
Kanały RSS 6245
Kontakt 111305
« powrót do poprzedniej strony