ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 587

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje ogólne 22305
Charakterystyka ogólna 21060
Mapa Lipinki Łużyckie 8378
Herb i flaga gminy 7770
Historia i turystyka 21683
Aktualności 1081780
Komunikaty meteorologiczne 22215
Honorowi Obywatele 20596
Gmina 16551
Ogłoszenia 12761
Jednostki organizacyjne 25650
Ośrodek Pomocy Społecznej 42397
Wydarzenia/ Ogłoszenia 25723
Zespół Szkolno-Przedszkolny 4310
Gminna Biblioteka Publiczna 10625
Wydarzenia/ Ogłoszenia 2550
Jednostki pomocnicze 13652
Stowarzyszenia i związki międzygminne 12775
Obwieszczenia 119400
Inwestycje 42599
Oferty inwestycyjne 6571
Promocyjny film o Gminie Lipinki Łużyckie 5691
Akty prawne 254839
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 59826
Uchwały Rady Gminy 2010-2014 388038
Organy 12978
Wójt 12478
Raporty i sprawozdania 928
Rada 16699
Kadencja 2018 - 2023 880
Aktualności 7574
Rada Gminy 2256
Składy komisji 1452
Uchwały Rady Gminy 0
Imienne wykazy głosowań 35062
Protokoły z sesji 1438
Interpelacje i zapytania 386
Wnioski komisji 368
Transmisja Obrad Sesji 0
Transmisja obrad - archiwum 3
Kadencja 2014 - 2018 10568
Kadencja 2010 - 2014 12556
Prawo lokalne 9022
Statut 7928
Uchwały do 20.06.2012 3685
Budżet 10175
Wieloletni Program Inwestycyjny 5241
Podatki lokalne 17707
Oświata, kultura, sport 10631
Gospodarka wodno-ściekowa 7890
Kadencja RG 2010-2014 85216
Strategia Rozwoju Gminy 8990
Plan zagospodarowania przestrzennego 6995
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipinki Łużyckie 5899
Inne 3659
Akty prawa miejscowego 0
Ogłoszenia 223590
Obwieszczenia 518
Rodzina 500 26103
Dobry Start 300 3582
Emp@tia 7007
Gospodarka Odpadami 32063
ogłoszenia 35456
formularz deklaracji 12605
opłata 9871
harmonogram 43076
podmiot odbierający odpady komunalne 2671
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 2413
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 7179
poziomy recyklingu 9835
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 2182
zasady segregacji 7017
leki 4501
baterie 4257
żarówki, świetlówki 4264
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 4747
wielkogabaryty 8316
akty prawne 18969
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 4656
przydatne linki 6518
Analiza Systemu Gospodarki 5223
Ochrona środowiska 4129
Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła 3076
Regulamin 3812
Wniosek 3062
Oświadczenie 2074
Wniosek o płatność 1522
Azbest 3644
Program usuwania azbestu 2078
Wniosek 2444
Informacje dotyczące zadania 9102
Przydatne linki 2623
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 6060
Przetargi 278486
Wykaz 36049
Informacja z otwarcia ofert 4158
Komunikaty 23014
Zamówienia publiczne 127643
Aktualne 174945
W toku 118895
Wyniki 83603
Archiwalne 87405
Wyniki innych postępowań 78658
Wyniki postępowania w trybie z wolnej ręki 8972
Plan postępowania 6005
Gosp. wodno - ściekowa 3368
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 4487
Informacje o jakości wody 17213
Ogłoszenia 7066
Ogólne warunki umów 3358
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 4325
Wnioski, deklaracje 3972
Podatki 1908
Zamówienia do 30 000 Euro 43190
Regulamin 1903
Urząd Gminy 16177
Elektroniczna skrzynka podawcza 6196
Regulamin urzedu 13399
Struktura organizacyjna 30822
Prowadzone rejestry i ewidencje 5794
Podatki i opłaty lokalne 18712
Interpretacje indywidualne 4896
Kontrole 11161
Raport z badania poziomu satysfakcji klientów 16254
Planowanie przestrzenne 56892
Co i jak załatwić 162963
Wydziały 131624
Organizacje Pozarządowe 107544
Wzory formularzy 49598
Wybory 8142
Wybory samorządowe 8505
Państwowa Komisja Wyborcza 14016
Obwody i okręgi wyborcze 13450
Gminna Komisja Wyborcza 20600
Obwodowa Komisja Wyborcza 14313
2014 2498
Obwody i okręgi wyborcze 4848
Gminna Komisja Wyborcza 4742
Obwodowa Komisja Wyborcza 4382
Wybory parlamentarne 24144
Wybory prezydenckie 29292
Wybory do parlamentu UE 7065
Klauzula informacyjna 1008
Państwowa Komisja Wyborcza 43
Informacje dla wyborców 8546
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 4383
Obwody głosowania i lokale wyborcze 5487
Komisje wyborcze 9720
2014 230
Informacje dla wyborców 1840
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 1040
Obwody głosowania i lokale wyborcze 1001
Komisje wyborcze 2209
Wybory sołtysów i rad sołeckich 1475
Wybory 2015 3938
Wybory 2019 1378
Wybory ławników 9143
Referendum 15983
Wybory uzupełniające 23438
Rejestry 4
Rejestr informacji o środowisku 2957
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 18022
Rejestr instytucji kultury 7596
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 3385
Oświadczenia majątkowe 503462
Sprawozdania finansowe 68297
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 33017
Stypendia Socjalne 8243
Przydatne linki 26339
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 5473
Orlik 16279
Aktualności 16726
Petycje 18962
Konsultacje społeczne 4748
Sprawy petentów 7008
Ogłoszenia o pracy 81021
Aktualne 29093
W toku 36472
Wyniki 148042
RODO 11823
Ogłoszenia o licytacji 3042

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2488629
Redakcja biuletynu 7104
Mapa serwisu 7147
Statystyki 7240
Kanały RSS 6075
Kontakt 105370
« powrót do poprzedniej strony