ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 818

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje ogólne 25447
Charakterystyka ogólna 25037
Mapa Lipinki Łużyckie 9318
Herb i flaga gminy 9068
Historia i turystyka 25504
Aktualności 1553250
Komunikaty meteorologiczne 29483
Honorowi Obywatele 23357
Gmina 18876
Ogłoszenia 15241
Jednostki organizacyjne 30100
Ośrodek Pomocy Społecznej 51066
Wydarzenia/ Ogłoszenia 30574
Zespół Szkolno-Przedszkolny 4703
Gminna Biblioteka Publiczna 12692
Wydarzenia/ Ogłoszenia 2833
Jednostki pomocnicze 16417
Stowarzyszenia i związki międzygminne 15166
Obwieszczenia 165979
Inwestycje 51078
Oferty inwestycyjne 7507
Promocyjny film o Gminie Lipinki Łużyckie 6819
Akty prawne 335232
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 69847
Uchwały Rady Gminy 2010-2014 478236
Organy 14858
Wójt 14983
Raporty i sprawozdania 2918
Rada 17689
Kadencja 2018 - 2023 1563
Aktualności 17734
Rada Gminy 3958
Składy komisji 2464
Uchwały Rady Gminy 0
Imienne wykazy głosowań 80599
Protokoły z sesji 2590
Interpelacje i zapytania 1590
Wnioski komisji 688
Transmisja Obrad Sesji 0
Transmisja obrad - archiwum 170
Kadencja 2014 - 2018 13258
Kadencja 2010 - 2014 16009
Prawo lokalne 10147
Statut 9252
Uchwały do 20.06.2012 4153
Budżet 12809
Wieloletni Program Inwestycyjny 6216
Podatki lokalne 21254
Oświata, kultura, sport 12577
Gospodarka wodno-ściekowa 9300
Kadencja RG 2010-2014 109021
Strategia Rozwoju Gminy 10533
Plan zagospodarowania przestrzennego 8098
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipinki Łużyckie 6766
Inne 4144
Akty prawa miejscowego 0
Ogłoszenia 271347
Obwieszczenia 1693
Rodzina 500 31477
Dobry Start 300 5320
Emp@tia 8375
Gospodarka Odpadami 35546
ogłoszenia 46623
formularz deklaracji 16257
opłata 13002
harmonogram 62343
podmiot odbierający odpady komunalne 3834
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 3406
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 9195
poziomy recyklingu 13386
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 2537
zasady segregacji 9434
leki 5595
baterie 5478
żarówki, świetlówki 5157
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 6188
wielkogabaryty 10725
akty prawne 25356
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 5593
przydatne linki 8068
Analiza Systemu Gospodarki 9026
Ochrona środowiska 5224
Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła 5423
Regulamin 6438
Wniosek 5249
Wniosek o płatność 2991
Azbest 4685
Program usuwania azbestu 3006
Wniosek 3636
Informacje dotyczące zadania 14983
Przydatne linki 3790
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 8091
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 22
Deklaracje 179
Przetargi 340333
Wykaz 50478
Informacja z otwarcia ofert 5589
Komunikaty 25885
Zamówienia publiczne 181528
Platforma Zakupowa Zamawiającego 277
Aktualne 226726
W toku 151597
Wyniki 118586
Archiwalne 122545
Wyniki innych postępowań 113104
Wyniki postępowania w trybie z wolnej ręki 12726
Plan postępowania 10468
Gosp. wodno - ściekowa 4472
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 6764
Informacje o jakości wody 28660
Ogłoszenia 11766
Ogólne warunki umów 4869
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 6803
Wnioski, deklaracje 6283
Podatki 4626
Zamówienia do 130 000 66013
Regulamin 3419
Urząd Gminy 18323
Elektroniczna skrzynka podawcza 7344
Regulamin urzedu 17068
Struktura organizacyjna 39882
Prowadzone rejestry i ewidencje 6778
Podatki i opłaty lokalne 23983
Interpretacje indywidualne 5745
Kontrole 13805
Raport z badania poziomu satysfakcji klientów 19991
Planowanie przestrzenne 84131
Strategia Rozwoju Gminy 466
System Informacji Przestrzennej 11
Co i jak załatwić 220663
Wydziały 176983
Organizacje Pozarządowe 141365
Wzory formularzy 56778
Wybory 9050
Przedterminowe wybory wójta gminy Lipinki Łużyckie 2021 1078
Wybory samorządowe 9536
Państwowa Komisja Wyborcza 22218
Obwody i okręgi wyborcze 16185
Gminna Komisja Wyborcza 27901
Obwodowa Komisja Wyborcza 18904
2014 4183
Obwody i okręgi wyborcze 7892
Gminna Komisja Wyborcza 7795
Obwodowa Komisja Wyborcza 7187
Wybory parlamentarne 35618
Wybory prezydenckie 46032
Wybory do parlamentu UE 7975
Klauzula informacyjna 2021
Państwowa Komisja Wyborcza 48
Informacje dla wyborców 10560
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 4957
Obwody głosowania i lokale wyborcze 7011
Komisje wyborcze 12688
2014 494
Informacje dla wyborców 3237
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 1973
Obwody głosowania i lokale wyborcze 1886
Komisje wyborcze 4183
Wybory sołtysów i rad sołeckich 1732
Wybory 2015 4818
Wybory 2019 2432
Wybory ławników 12043
Referendum 20422
Wybory uzupełniające 31330
Rejestry 4
Rejestr informacji o środowisku 3371
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 21645
Rejestr instytucji kultury 10840
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 4870
Oświadczenia majątkowe 643255
Sprawozdania finansowe 88482
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 39852
Stypendia Socjalne 9967
Przydatne linki 31641
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 6848
Orlik 18936
Aktualności 21160
Petycje 28433
Konsultacje społeczne 7432
Sprawy petentów 7707
Ogłoszenia o pracy 109973
Aktualne 36966
W toku 46943
Wyniki 206223
RODO 18996
Ogłoszenia o licytacji 6260
Powszechny Spis Rolny 2020 5778
Projekty realizowane z UE 967
Koordynator ds spraw dostępności 522
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 4892

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności cyfrowej 1952
Rejestr zmian 3190301
Redakcja biuletynu 7826
Mapa serwisu 7911
Statystyki 7967
Kontakt 126613
Kanały RSS 6766
« powrót do poprzedniej strony