ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1078

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje ogólne 29458
Charakterystyka ogólna 29408
Mapa Lipinki Łużyckie 10423
Herb i flaga gminy 10283
Historia i turystyka 29098
Aktualności 2066899
Komunikaty meteorologiczne 37890
Honorowi Obywatele 26737
Gmina 21776
Ogłoszenia 18386
Jednostki organizacyjne 34160
Ośrodek Pomocy Społecznej 59111
Wydarzenia/ Ogłoszenia 34908
Zespół Szkolno-Przedszkolny 5025
Gminna Biblioteka Publiczna 14630
Wydarzenia/ Ogłoszenia 3120
Jednostki pomocnicze 19572
Stowarzyszenia i związki międzygminne 17703
Obwieszczenia 215281
Inwestycje 61054
Oferty inwestycyjne 8624
Promocyjny film o Gminie Lipinki Łużyckie 8024
Akty prawne 402740
Uchwały Rady Gminy 2
Zarządzenia Wójta 83611
Uchwały Rady Gminy 2010-2014 554167
Organy 17247
Wójt 19429
Raporty i sprawozdania 5874
Rada 18811
Kadencja 2018 - 2023 2379
Aktualności 33466
Rada Gminy 6395
Składy komisji 3641
Uchwały Rady Gminy 2
Imienne wykazy głosowań 139355
Protokoły z sesji 3710
Interpelacje i zapytania 3201
Wnioski komisji 1084
Transmisja Obrad Sesji 2
Transmisja obrad - archiwum 988
Kadencja 2014 - 2018 16207
Kadencja 2010 - 2014 19478
Prawo lokalne 11342
Statut 10533
Uchwały do 20.06.2012 4584
Budżet 15123
Wieloletni Program Inwestycyjny 6988
Podatki lokalne 24348
Oświata, kultura, sport 14176
Gospodarka wodno-ściekowa 10467
Kadencja RG 2010-2014 128092
Strategia Rozwoju Gminy 12112
Plan zagospodarowania przestrzennego 9137
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipinki Łużyckie 7650
Inne 4617
Akty prawa miejscowego 0
Ogłoszenia 322677
Obwieszczenia 15119
Rodzina 500 36545
Dobry Start 300 7894
Emp@tia 10018
Gospodarka Odpadami 38924
ogłoszenia 57794
formularz deklaracji 19637
opłata 17273
harmonogram 84418
podmiot odbierający odpady komunalne 4879
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 4290
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 11376
poziomy recyklingu 17822
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 2857
zasady segregacji 12466
leki 6647
baterie 6637
żarówki, świetlówki 6012
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 7499
wielkogabaryty 13099
akty prawne 32554
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 6468
przydatne linki 9648
Analiza Systemu Gospodarki 13336
Ochrona środowiska 6403
Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła 7724
Regulamin 8818
Wniosek 7173
Wniosek o płatność 4643
Zgoda współwłaściciela 498
Azbest 5468
Program usuwania azbestu 3848
Wniosek 4777
Informacje dotyczące zadania 20538
Przydatne linki 4842
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 9982
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 307
Deklaracje 1571
Udział społeczeństwa w ochronie środowiska 80
Ankieta w sprawie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym 440
Zawiadomienie o przystąpieniu do prac polegających na weryfikacji granic obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Bory Bogumiłowskie” oraz projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Bory Bogumiłowskie 323
Informacja Ministra Zdrowia w zakresie problematyki zdrowia środowiskowego 396
Zmiany dot. uchwały antysmogowej na obszarze w województwa lubuskiego z wyłączeniem miasta Zielona Góra oraz miasta Gorzów Wlkp. 246
Dofinansowania udzielane przez WFOŚiGW 358
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 512
Przetargi 396597
Wykaz 67614
Informacja z otwarcia ofert 6988
Komunikaty 29185
Zamówienia publiczne 249770
Zamówienia publiczne 2023 1228
Aktualne 276853
W toku 189844
Wyniki 158977
Archiwalne 164603
Wyniki innych postępowań 153236
Wyniki postępowania w trybie z wolnej ręki 17013
Plan postępowania 16831
Gosp. wodno - ściekowa 5633
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 9033
Informacje o jakości wody 40670
Ogłoszenia 16504
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 8877
Wnioski, deklaracje 9876
Podatki 8981
Podatek od nieruchomości 969
Podatek od środków transportowych 682
Podatek rolny 1023
Podatek leśny 746
Zamówienia do 130 000 94153
Regulamin 4870
Urząd Gminy 21130
Elektroniczna skrzynka podawcza 8368
Regulamin urzedu 20581
Struktura organizacyjna 51971
Prowadzone rejestry i ewidencje 7855
Podatki i opłaty lokalne 29006
Interpretacje indywidualne 6614
Kontrole 16499
Raport z badania poziomu satysfakcji klientów 23585
Planowanie przestrzenne 116535
Strategia Rozwoju Gminy 7320
System Informacji Przestrzennej 17
Co i jak załatwić 286967
Wydziały 227716
Organizacje Pozarządowe 178822
Wzory formularzy 63822
Wybory 10503
Przedterminowe wybory wójta gminy Lipinki Łużyckie 2021 8529
Wybory samorządowe 10394
Państwowa Komisja Wyborcza 29266
Obwody i okręgi wyborcze 18291
Gminna Komisja Wyborcza 33884
Obwodowa Komisja Wyborcza 22812
2014 5774
Obwody i okręgi wyborcze 10605
Gminna Komisja Wyborcza 10575
Obwodowa Komisja Wyborcza 9863
Wybory parlamentarne 47082
Wybory prezydenckie 62437
Wybory do parlamentu UE 8541
Klauzula informacyjna 2935
Państwowa Komisja Wyborcza 73
Informacje dla wyborców 12353
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 5342
Obwody głosowania i lokale wyborcze 8432
Komisje wyborcze 15153
2014 755
Informacje dla wyborców 4489
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 2711
Obwody głosowania i lokale wyborcze 2612
Komisje wyborcze 5911
Wybory sołtysów i rad sołeckich 2036
Wybory 2015 5654
Wybory 2019 3378
Wybory ławników 14930
Referendum 24601
Wybory uzupełniające 37098
Rejestry 4
Rejestr informacji o środowisku 3772
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 25628
Rejestr instytucji kultury 14194
Rejestr udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 6909
Oświadczenia majątkowe 764405
Sprawozdania finansowe 113403
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 48161
Stypendia Socjalne 12465
Przydatne linki 37154
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 8375
Orlik 22130
Aktualności 25896
Petycje 39944
Konsultacje społeczne 10822
Sprawy petentów 8438
Ogłoszenia o pracy 147386
Aktualne 46451
W toku 63069
Wyniki 267978
RODO 27024
Ogłoszenia o licytacji 10269
Powszechny Spis Rolny 2020 14036
Projekty realizowane z UE 2737
Koordynator ds spraw dostępności 2174
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 32036

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostępność 6187
Rejestr zmian 3964584
Redakcja biuletynu 8655
Mapa serwisu 8763
Statystyki 8974
Kontakt 150337
Kanały RSS 7464
« powrót do poprzedniej strony