ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 884

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje ogólne 26483
Charakterystyka ogólna 25991
Mapa Lipinki Łużyckie 9541
Herb i flaga gminy 9299
Historia i turystyka 26248
Aktualności 1667973
Komunikaty meteorologiczne 31099
Honorowi Obywatele 24092
Gmina 19629
Ogłoszenia 15893
Jednostki organizacyjne 31041
Ośrodek Pomocy Społecznej 52879
Wydarzenia/ Ogłoszenia 31612
Zespół Szkolno-Przedszkolny 4768
Gminna Biblioteka Publiczna 13141
Wydarzenia/ Ogłoszenia 2892
Jednostki pomocnicze 16990
Stowarzyszenia i związki międzygminne 15669
Obwieszczenia 176839
Inwestycje 52893
Oferty inwestycyjne 7720
Promocyjny film o Gminie Lipinki Łużyckie 7054
Akty prawne 350279
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 73404
Uchwały Rady Gminy 2010-2014 495076
Organy 15576
Wójt 15921
Raporty i sprawozdania 3466
Rada 18016
Kadencja 2018 - 2023 1810
Aktualności 20805
Rada Gminy 4506
Składy komisji 2678
Uchwały Rady Gminy 0
Imienne wykazy głosowań 92658
Protokoły z sesji 2822
Interpelacje i zapytania 1870
Wnioski komisji 753
Transmisja Obrad Sesji 0
Transmisja obrad - archiwum 362
Kadencja 2014 - 2018 13784
Kadencja 2010 - 2014 16741
Prawo lokalne 10463
Statut 9530
Uchwały do 20.06.2012 4253
Budżet 13333
Wieloletni Program Inwestycyjny 6395
Podatki lokalne 21923
Oświata, kultura, sport 12914
Gospodarka wodno-ściekowa 9545
Kadencja RG 2010-2014 113417
Strategia Rozwoju Gminy 10837
Plan zagospodarowania przestrzennego 8335
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipinki Łużyckie 6930
Inne 4246
Akty prawa miejscowego 0
Ogłoszenia 281614
Obwieszczenia 2940
Rodzina 500 32654
Dobry Start 300 5822
Emp@tia 8698
Gospodarka Odpadami 36184
ogłoszenia 49156
formularz deklaracji 16980
opłata 13612
harmonogram 66320
podmiot odbierający odpady komunalne 4044
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 3587
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 9621
poziomy recyklingu 14228
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 2590
zasady segregacji 10097
leki 5817
baterie 5740
żarówki, świetlówki 5340
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 6437
wielkogabaryty 11269
akty prawne 26830
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 5779
przydatne linki 8403
Analiza Systemu Gospodarki 9826
Ochrona środowiska 5432
Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła 5741
Regulamin 7001
Wniosek 5624
Wniosek o płatność 3295
Azbest 4880
Program usuwania azbestu 3173
Wniosek 3821
Informacje dotyczące zadania 16306
Przydatne linki 4007
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 8506
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 76
Deklaracje 408
Przetargi 354752
Wykaz 53950
Informacja z otwarcia ofert 5854
Komunikaty 26533
Zamówienia publiczne 193826
Platforma Zakupowa Zamawiającego 560
Aktualne 238131
W toku 159947
Wyniki 127276
Archiwalne 131511
Wyniki innych postępowań 121360
Wyniki postępowania w trybie z wolnej ręki 13504
Plan postępowania 11456
Gosp. wodno - ściekowa 4724
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 7230
Informacje o jakości wody 31287
Ogłoszenia 12771
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 7278
Wnioski, deklaracje 6853
Podatki 5385
Zamówienia do 130 000 72225
Regulamin 3722
Urząd Gminy 19055
Elektroniczna skrzynka podawcza 7567
Regulamin urzedu 17825
Struktura organizacyjna 42486
Prowadzone rejestry i ewidencje 6998
Podatki i opłaty lokalne 24974
Interpretacje indywidualne 5917
Kontrole 14287
Raport z badania poziomu satysfakcji klientów 20695
Planowanie przestrzenne 90927
Strategia Rozwoju Gminy 1257
System Informacji Przestrzennej 15
Co i jak załatwić 234754
Wydziały 188200
Organizacje Pozarządowe 148886
Wzory formularzy 58630
Wybory 9813
Przedterminowe wybory wójta gminy Lipinki Łużyckie 2021 3618
Wybory samorządowe 9748
Państwowa Komisja Wyborcza 23790
Obwody i okręgi wyborcze 16690
Gminna Komisja Wyborcza 29258
Obwodowa Komisja Wyborcza 19794
2014 4479
Obwody i okręgi wyborcze 8416
Gminna Komisja Wyborcza 8366
Obwodowa Komisja Wyborcza 7722
Wybory parlamentarne 37952
Wybory prezydenckie 49562
Wybory do parlamentu UE 8112
Klauzula informacyjna 2215
Państwowa Komisja Wyborcza 54
Informacje dla wyborców 10943
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 5036
Obwody głosowania i lokale wyborcze 7273
Komisje wyborcze 13224
2014 535
Informacje dla wyborców 3500
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 2121
Obwody głosowania i lokale wyborcze 2019
Komisje wyborcze 4578
Wybory sołtysów i rad sołeckich 1780
Wybory 2015 4975
Wybory 2019 2621
Wybory ławników 12611
Referendum 21226
Wybory uzupełniające 32961
Rejestry 4
Rejestr informacji o środowisku 3446
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 22582
Rejestr instytucji kultury 11478
Rejestr udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 5239
Oświadczenia majątkowe 671878
Sprawozdania finansowe 93360
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 41474
Stypendia Socjalne 10473
Przydatne linki 32721
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 7127
Orlik 19536
Aktualności 22009
Petycje 30722
Konsultacje społeczne 8092
Sprawy petentów 7868
Ogłoszenia o pracy 118211
Aktualne 39005
W toku 50372
Wyniki 219176
RODO 20825
Ogłoszenia o licytacji 7003
Powszechny Spis Rolny 2020 7371
Projekty realizowane z UE 1286
Koordynator ds spraw dostępności 766
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 10529

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dostępność 2670
Rejestr zmian 3363888
Redakcja biuletynu 7988
Mapa serwisu 8059
Statystyki 8142
Kontakt 130454
Kanały RSS 6914