Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 614

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje ogólne 22677
Charakterystyka ogólna 21547
Mapa Lipinki Łużyckie 8501
Herb i flaga gminy 7944
Historia i turystyka 22265
Aktualności 1143321
Komunikaty meteorologiczne 23190
Honorowi Obywatele 20917
Gmina 16806
Ogłoszenia 13020
Jednostki organizacyjne 26265
Ośrodek Pomocy Społecznej 43579
Wydarzenia/ Ogłoszenia 26404
Zespół Szkolno-Przedszkolny 4374
Gminna Biblioteka Publiczna 10911
Wydarzenia/ Ogłoszenia 2600
Jednostki pomocnicze 13983
Stowarzyszenia i związki międzygminne 13062
Obwieszczenia 124865
Inwestycje 43796
Oferty inwestycyjne 6714
Promocyjny film o Gminie Lipinki Łużyckie 5841
Akty prawne 267372
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 61524
Uchwały Rady Gminy 2010-2014 402314
Organy 13218
Wójt 12781
Raporty i sprawozdania 1145
Rada 16837
Kadencja 2018 - 2023 959
Aktualności 8655
Rada Gminy 2456
Składy komisji 1607
Uchwały Rady Gminy 0
Imienne wykazy głosowań 39491
Protokoły z sesji 1579
Interpelacje i zapytania 469
Wnioski komisji 405
Transmisja Obrad Sesji 0
Transmisja obrad - archiwum 4
Kadencja 2014 - 2018 10921
Kadencja 2010 - 2014 13070
Prawo lokalne 9163
Statut 8138
Uchwały do 20.06.2012 3761
Budżet 10564
Wieloletni Program Inwestycyjny 5402
Podatki lokalne 18245
Oświata, kultura, sport 10928
Gospodarka wodno-ściekowa 8129
Kadencja RG 2010-2014 88943
Strategia Rozwoju Gminy 9211
Plan zagospodarowania przestrzennego 7162
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipinki Łużyckie 6036
Inne 3719
Akty prawa miejscowego 0
Ogłoszenia 228982
Obwieszczenia 616
Rodzina 500 26816
Dobry Start 300 3779
Emp@tia 7231
Gospodarka Odpadami 32594
ogłoszenia 36937
formularz deklaracji 13190
opłata 10270
harmonogram 45539
podmiot odbierający odpady komunalne 2852
miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 2542
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 7458
poziomy recyklingu 10270
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 2240
zasady segregacji 7324
leki 4673
baterie 4410
żarówki, świetlówki 4389
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 4966
wielkogabaryty 8659
akty prawne 19691
informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 4800
przydatne linki 6727
Analiza Systemu Gospodarki 5776
Ochrona środowiska 4319
Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła 3499
Regulamin 4225
Wniosek 3460
Wniosek o płatność 1729
Azbest 3813
Program usuwania azbestu 2217
Wniosek 2629
Informacje dotyczące zadania 9941
Przydatne linki 2786
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 6373
Przetargi 286850
Wykaz 37929
Informacja z otwarcia ofert 4317
Komunikaty 23408
Zamówienia publiczne 134349
Aktualne 180839
W toku 123634
Wyniki 88323
Archiwalne 92532
Wyniki innych postępowań 83518
Wyniki postępowania w trybie z wolnej ręki 9446
Plan postępowania 6543
Gosp. wodno - ściekowa 3566
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 4873
Informacje o jakości wody 18638
Ogłoszenia 7662
Ogólne warunki umów 3560
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 4623
Wnioski, deklaracje 4244
Podatki 2208
Zamówienia do 30 000 Euro 45715
Regulamin 2110
Urząd Gminy 16478
Elektroniczna skrzynka podawcza 6342
Regulamin urzedu 13882
Struktura organizacyjna 32129
Prowadzone rejestry i ewidencje 5941
Podatki i opłaty lokalne 19385
Interpretacje indywidualne 5021
Kontrole 11552
Raport z badania poziomu satysfakcji klientów 16771
Planowanie przestrzenne 60088
Co i jak załatwić 171030
Wydziały 137930
Organizacje Pozarządowe 111438
Wzory formularzy 50527
Wybory 8237
Wybory samorządowe 8636
Państwowa Komisja Wyborcza 15149
Obwody i okręgi wyborcze 13824
Gminna Komisja Wyborcza 21650
Obwodowa Komisja Wyborcza 14946
2014 2704
Obwody i okręgi wyborcze 5240
Gminna Komisja Wyborcza 5108
Obwodowa Komisja Wyborcza 4721
Wybory parlamentarne 25617
Wybory prezydenckie 31148
Wybory do parlamentu UE 7210
Klauzula informacyjna 1160
Państwowa Komisja Wyborcza 44
Informacje dla wyborców 8846
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 4475
Obwody głosowania i lokale wyborcze 5694
Komisje wyborcze 10128
2014 264
Informacje dla wyborców 2030
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 1161
Obwody głosowania i lokale wyborcze 1122
Komisje wyborcze 2458
Wybory sołtysów i rad sołeckich 1517
Wybory 2015 4049
Wybory 2019 1537
Wybory ławników 9497
Referendum 16552
Wybory uzupełniające 24459
Rejestry 4
Rejestr informacji o środowisku 3027
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 18388
Rejestr instytucji kultury 8035
Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 3590
Oświadczenia majątkowe 522947
Sprawozdania finansowe 70620
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 33777
Stypendia Socjalne 8482
Przydatne linki 26844
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 5654
Orlik 16618
Aktualności 17302
Petycje 20045
Konsultacje społeczne 5023
Sprawy petentów 7135
Ogłoszenia o pracy 84576
Aktualne 30181
W toku 37874
Wyniki 157433
RODO 12703
Ogłoszenia o licytacji 3458

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2582542
Redakcja biuletynu 7202
Mapa serwisu 7251
Statystyki 7317
Kanały RSS 6161
Kontakt 108647