ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2021-10-22
Termin składania dokumentów
2021-11-03 12:00:00
Stanowisko
ds. obsługi kasy
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Finansowy
Lp: 2
Data ogłoszenia
2021-06-18
Termin składania dokumentów
2021-06-29 13:00:00
Stanowisko
ds. rachuby płac
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Finansowy
Lp: 3
Data ogłoszenia
2021-02-08
Termin składania dokumentów
2021-02-19 10:00:00
Stanowisko
ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Administracyjno-Gospodarczy, Ochrony Środowiska i Promocji
Lp: 4
Data ogłoszenia
2020-11-09
Termin składania dokumentów
2020-11-23 10:00:00
Stanowisko
ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Administracyjno-Gospodarczy, Ochrony Środowiska i Promocji
Lp: 5
Data ogłoszenia
2020-01-10
Termin składania dokumentów
2020-01-24 10:00:00
Stanowisko
ds.gospodarki odpadami
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Administracyjno-Gospodarczy, Ochrony Środowiska i Promocji
Lp: 6
Data ogłoszenia
2019-02-06
Termin składania dokumentów
2019-02-20 10:00:00
Stanowisko
ds. gospodarki odpadami, egzekucji podatków i opłat
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Finansowy
Lp: 7
Data ogłoszenia
2016-11-15
Termin składania dokumentów
2016-11-29 14:00:00
Stanowisko
ds. obywatelskich
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Gminy Lipinki Łużyckie
Lp: 8
Data ogłoszenia
2016-06-03
Termin składania dokumentów
2016-06-20 10:00:00
Stanowisko
ds. gospodarki odpadami, egzekucji podatków i opłat
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Administracyjno-Gospodarczy, Ochrony Środowiska i Promocji
Lp: 9
Data ogłoszenia
2016-04-15
Termin składania dokumentów
2016-05-04 12:00:00
Stanowisko
ds. wodociągów i kanalizacji
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Infrastruktury
Lp: 10
Data ogłoszenia
2016-02-10
Termin składania dokumentów
2016-02-25 12:00:00
Stanowisko
ds. rozliczeń gospodarki wodno-ściekowej i oświaty
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Gminy Lipinki Łużyckie

Nawigacja między stronami listy informacji