ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2.2015Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2.2015

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. kadrowych, gospodarczych i obsługi sekretariatu

Miejsce pracy: Urząd Gminy Lipinki Łużyckie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Gminy Lipinki Łużyckie

Data udostępnienia: 2015-06-25

Ogłoszono dnia: 2015-06-25 przez Michał Morżak

Termin składania dokumentów: 2015-07-10 12:00:00

Nr ogłoszenia: 2.2015

Zlecający: Wójt Gminy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1)  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
2)  obywatelstwo polskie,
3)  wykształcenie wyższe,
4) wykazanie się co najmniej 6 miesięcznym okresem zatrudnienia w administracji  samorządowej lub 6 miesięcznym stażem w administracji samorządowej,
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
7)  znajomość regulacji prawnych a w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. komunikatywność i wysoka kultura osobista,
 2. odpowiedzialność i dyspozycyjność,
 3. dobra organizacja pracy,
 4. bardzo dobra znajomość obsługi  komputera w szczególności w zakresie aplikacji biurowych pakietu MS Office,
 5. mile widziane doświadczenie na stanowisku ds. kadrowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   1) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kadry kierowniczej 
       jednostek organizacyjnych Gminy,
   2) obsługa sekretariatu, zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójta oraz spraw
       kancelaryjno – technicznych,
   3) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
   4) prowadzenie spaw organizacyjno – gospodarczych Urzędu,
   5) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami pracowników Urzędu,
   6) zabezpieczanie materiałów i pomocy biurowych,
   7) czuwanie nad zapewnieniem prawidłowych warunków BHP w Urzędzie,
   8) prowadzenie ewidencji skarg i wniosków,
   9) prowadzenie rejestru pieczęci i rejestru upoważnień,
  10) prenumerata czasopism,
  11) przygotowywanie dokumentów w sprawach rent i emerytur pracowników.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) czas pracy: pełen wymiar, przeciętnie 40 – godzin tygodniowo;
2) miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9, 68-213 Lipinki Łużyckie.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 6. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwa skarbowe,
 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku urzędniczym,
 9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz.1182 z późn. zm.).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2015-07-10 12:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Gminy Lipinki Łużyckie lub pocztą w zamkniętej kopercie z  dopiskiem „Konkurs na stanowisko ds. kadrowych, gospodarczych i obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy  Lipinki Łużyckie”
c. Miejsce:
 
Urząd Gminy Lipinki Łużyckie
ul. Główna 9
68-213 Lipinki Łużyckie
Pokój nr 9 ( sekretariat )

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Morżak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Morżak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-25 16:25:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Reszka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-25 16:26:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Reszka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-15 12:40:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11796 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony