ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Intendent w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lipinkach Łużyckich

Miejsce pracy: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipinkach Łużyckich

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Zespół Szkolno-Przedszkolny

Data udostępnienia: 2017-08-07

Ogłoszono dnia: 2017-08-07 przez Elżbieta Serwatka

Termin składania dokumentów: 2017-08-22 15:30:00

Nr ogłoszenia: 1

Zlecający: Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie
2. Wykształcenie minimum średnie, (mile widziane wykształcenie kierunkowe - technolog żywienia dietetyk lub wykształcenie gastronomiczne)
3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. Znajomość przepisów HACCAP,
6. Znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw rachunkowości, księgowania.
7. Obsługa komputera ( excel, word),
8. Znajomość zasad żywienia i norm żywieniowych,
b. Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętność analitycznego myślenia
2. Samodzielność jak i umiejętność pracy w zespole
3. Terminowość, rzetelność i odpowiedzialność
4. Komunikatywność i wysoka kultura osobista
5. Odpowiedzialność za realizację zadań

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Umiejętność wykorzystania zasad żywienia i norm żywieniowych
2. Umiejętność układania jadłospisów zgodnie z normami żywieniowymi
3. Przestrzeganie zasad HACCP i DPH w szkole
4. Naliczanie i przyjmowanie odpłatności za posiłki dzieci w szkole i przedszkolu zgodnie z obowiązującą dokumentacją i przepisami.
5. Rozliczanie stanu magazynowego.
6. Składnie zamówień żywieniowych zgodnie z normami.
7. Branie udziału w inwentaryzacji
8. Znajomość przepisów oświatowych dotyczących działalności szkoły

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1. Miejsce pracy: Zespół Szkolno Przedszkolny w Lipinkach Łużyckich
2. Zatrudniony kandydat musi odbyć służbę przygotowawczą zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ).
3. Praca przy monitorze ekranowym,
- możliwość uczestniczenia w szkoleniach,
- bezpieczne warunki pracy.

V. Wymagane dokumenty:

1. Curriculum vitae
2. List motywacyjny
3. Oświadczenie o niekaralności
4. Oświadczenie o prowadzeniu/nie prowadzeniu działalności gospodarczej
5. Oświadczenie o pełnej zdolności prawnej oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych
6. Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku
7. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany poziom wykształcenia
8. Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
9. Kopie świadectw pracy
10. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
11. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13aust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-08-22 15:30:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich ul. Szkolna 7; 68 -213 Lipinki Łużyckie.

VII. Informacje dodatkowe:

Oferty, które wpłyną po terminie do ZSP, będą nieczytelne lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
 
Oferty powinny być opisane „Nabór na stanowisko intendenta w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lipinkach Łużyckich”
 
 
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania rekrutacyjnego, będą informowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefonicznie informacje o tej sprawie. Informacje związane z naborem udzielane będą w dniach i godzinach pracy sekretariatu ZSP pod numerem 68 3752085.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Serwatka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-08-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Serwatka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-08-07 15:26:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-08-07 15:33:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-08-09 15:01:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3159 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony