ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Zajączku na działce nr 230/1 – etap II roboty wykończeniowe” Drukuj informację Zamówienie publiczne: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Zajączku na działce nr 230/1 – etap II roboty wykończeniowe”

Szczegóły informacji

„Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Zajączku na działce nr 230/1 – etap II roboty wykończeniowe”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Lipinki Łużyckie

Finansowanie: Zadanie dofinansowane na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałania „Wsparcie inwestycji z

Nr UZP: 596309-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-10-26 10:00:00

Ogłoszono dnia: 2020-10-12 przez

Treść:

w załączeniu

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony