ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-10-12
Data rozstrzygnięcia
2020-12-01
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Zajączku na działce nr 230/1 – etap II roboty wykończeniowe”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 552.2 KiB)
  • ogłoszenie (PDF, 180.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-07-03
Data rozstrzygnięcia
2020-08-05
Tytuł zamówienia publicznego
Odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 549.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-07-03
Data rozstrzygnięcia
2020-08-04
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi wewnętrznej (Dz.nr 694) w miejscowości Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 534.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-07-03
Data rozstrzygnięcia
2020-08-04
Tytuł zamówienia publicznego
Remont publicznej drogi gminnej w miejscowości Boruszyn działka nr ewidencyjny 148 w Gminie Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 541.7 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-06-03
Data rozstrzygnięcia
2019-06-11
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-03-06
Data rozstrzygnięcia
2019-03-21
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i przebudowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Pietrzykowie w Gminie Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2018-12-31
Data rozstrzygnięcia
2019-01-15
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Skateparku w miejscowości Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2018-12-12
Data rozstrzygnięcia
2018-12-12
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy szkolne dzieci i młodzieży na podstawie miesięcznych biletów do placówek oświatowych na terenie gminy Lipinki Łużyckie w roku 2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2018-06-27
Data rozstrzygnięcia
2018-07-24
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Zajączku w Gminie Lipinki Łużyckie – etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 350.1 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2018-05-23
Data rozstrzygnięcia
2018-06-21
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 491.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji