ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-08-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 157.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • zalaczniki-1-3, 5-10 (ZIP, 133.8 KiB)
 • zalacznik-04-umowa (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 11 (ZIP, 25.3 KiB)
 • Załącznik Nr 12 (ZIP, 21.5 MiB)
 • Załącznik nr 13 do SWZ -Szczegółowa specyfikacja techniczna (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 14 - identyfikator postepowania (DOC, 26 KiB)
 • Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 253.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 495.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 778.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-11-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 259.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 685.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOCX, 42.2 KiB)
 • INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT (PDF, 166.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 415 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-10-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Lipinki Łużyckie w terminie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 259.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 747 KiB)
 • Załączniki do instrukcji dla wykonawców (DOC, 297.5 KiB)
 • TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI (PDF, 3.5 MiB)
 • Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (PDF, 248.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 67.2 KiB)
 • SIWZ PO ZMIANACH (PDF, 579.6 KiB)
 • INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT (PDF, 268.9 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 455.4 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-09-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pietrzyków, Gmina Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 242.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 505.9 KiB)
 • Pietrzyków do nr 44 (ZIP, 7.3 MiB)
 • Pietrzyków od nr 24 (ZIP, 12 MiB)
 • załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOCX, 22.9 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 357.2 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 520.8 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-09-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-29 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA WYBÓR PODMIOTU, KTÓRY ZORGANIZUJE NABYCIE LUB NABĘDZIE NA RACHUNEK WŁASNY OBLIGACJE EMITOWANE PRZEZ GMINĘ LIPINKI ŁUŻYCKIE W LATACH 2020 I 2021 WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW POSTĘPOWANIA
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o postępowaniu (PDF, 4.4 MiB)
 • Formularz oferty cenowej (DOCX, 84.6 KiB)
 • Oświadczenie oferenta (DOCX, 80.2 KiB)
 • Obligacje Uchwała RG (PDF, 774 KiB)
 • Opinia RIO o projekcie budżetu na 2020 rok (PDF, 1007.6 KiB)
 • Obligacje Opinia RIO (PDF, 2 MiB)
 • Opinia RIO o projekcie WPF 2020-2025 (PDF, 983.6 KiB)
 • Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu 2020 (PDF, 612.9 KiB)
 • Opinia RIO o sprawozdaniu za 2019 rok (PDF, 1.7 MiB)
 • Rb-27S II kwartał 2020 GMINA (PDF, 602.8 KiB)
 • Rb-Z II kwartał 2020 GMINA (PDF, 102 KiB)
 • Rb-NDS II kwartał 2020 GMINA (PDF, 160.9 KiB)
 • Rb-28S II kwartał 2020 GMINA (PDF, 1 MiB)
 • Rb-N II kwartał 2020 GMINA (PDF, 263.7 KiB)
 • WPF XVI.112.2020 (PDF, 4.5 MiB)
 • Sprawozdanie finansowe za 2019 rok (PDF, 21.1 MiB)
 • Rb-N IV 2017 GMINA KOR 1 (PDF, 264.5 KiB)
 • Rb-N IV kwartał 2019 GMINA (PDF, 263.4 KiB)
 • Rb-Z IV 2017 GMINA (PDF, 105.6 KiB)
 • Rb-Z IV kwartał 2019 GMINA (PDF, 104.8 KiB)
 • Rb-N IV kwartał 2018 GMINA (PDF, 104.8 KiB)
 • Rb-Z IV kwartał 2018 GMINA (PDF, 105.2 KiB)
 • Opinia RIO o sprawozdaniu za 2018 r. (PDF, 1.9 MiB)
 • SG-01 (PDF, 1.3 MiB)
 • Wyjaśnienia1 (PDF, 545.9 KiB)
 • Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu 2020 uchwalonego budżetu (PDF, 611.9 KiB)
 • Opinia RIO o prawidłowości kwoty długu (PDF, 801.3 KiB)
 • Uchwała RG Nr XVII.115.2020 (PDF, 4.3 MiB)
 • Rb-28S IV kwartał 2019 GMINA (PDF, 1.1 MiB)
 • Rb-27S IV kwartał 2019 GMINA (PDF, 649.8 KiB)
 • Wyjaśnienia 2 (PDF, 278.4 KiB)
 • Opinia RIO I półrocze 2020 r. (PDF, 207.6 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-02-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-02 09:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich w systemie zaprojektuj i wybuduj
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 226.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 436.8 KiB)
 • Audyt efektywności elektrycznej (PDF, 134 KiB)
 • Audyt energetyczny (PDF, 5.1 MiB)
 • PFU (PDF, 22.2 MiB)
 • projekt umowy (RTF, 276 KiB)
 • TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI (PDF, 307.9 KiB)
 • TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI (PDF, 472.8 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 202.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 544.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO EKOTERM DLA OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO NA LATA 2020 - 2022 NA TERENIE GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 575.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1017.1 KiB)
 • INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT (PDF, 110 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 103.2 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2017-11-14
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO EKOTERM PLUS DLA OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO NA LATA 2018 I 2019 NA TERENIE GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE"
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • OGŁOSZENIE (PDF, 346 KiB)
 • SIWZ (PDF, 661.5 KiB)
 • INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT (PDF, 377.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 754.1 KiB)