ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-12-29
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich - Publicznego Przedszkola w Lipinkach Łużyckich
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 134.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 713.6 KiB)
 • załącznik nr 1 do SWZ PFU (PDF, 301.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ Audyt (PDF, 4.4 MiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ (DOCX, 52.1 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ (DOCX, 28.3 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ (DOCX, 31.1 KiB)
 • załącznik nr 5a do SWZ (DOCX, 27.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ (DOCX, 26 KiB)
 • załącznik nr 7 do SWZ (DOCX, 32.8 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ (DOCX, 26.7 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ (DOCX, 42.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do PFU - Rzut parteru (PDF, 232 KiB)
 • Załącznik nr 2 do PFU - Rzut piwnicy (PDF, 124.6 KiB)
 • Identyfikator postępowania na miniPortalu(1) (DOCX, 10.5 KiB)
 • Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania (PDF, 532.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 587.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 424.7 KiB)