ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-06-15
Data rozstrzygnięcia
2022-08-25
Tytuł zamówienia publicznego
,,Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF, 68.2 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-04-29
Data rozstrzygnięcia
2022-07-13
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipinki Łużyckie w miejscowościach: Suchleb, Lipinki Łużyckie.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 62.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-03-31
Data rozstrzygnięcia
2022-06-28
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 317/, 317/1, 317/21 w miejscowości Suchleb, ulica Sosnowa, w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 66.7 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-03-15
Data rozstrzygnięcia
2022-04-25
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja pompowni wody w miejscowości Boruszyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 66.2 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-12-15
Data rozstrzygnięcia
2022-01-20
Tytuł zamówienia publicznego
„Dowozy szkolne dzieci i młodzieży na podstawie miesięcznych biletów do placówek oświatowych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w roku 2022
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie wyniku postepowania (PDF, 61.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 39.5 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-12-03
Data rozstrzygnięcia
2022-01-20
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 63.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-11-25
Data rozstrzygnięcia
2022-01-04
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 65.3 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-11-20
Data rozstrzygnięcia
2022-01-03
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 483.1 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-10-12
Data rozstrzygnięcia
2020-12-01
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Zajączku na działce nr 230/1 – etap II roboty wykończeniowe”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 552.2 KiB)
 • ogłoszenie (PDF, 180.5 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-07-03
Data rozstrzygnięcia
2020-08-05
Tytuł zamówienia publicznego
Odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 549.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji