ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-12-29
Data rozstrzygnięcia
2023-02-10
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich - Publicznego Przedszkola w Lipinkach Łużyckich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku (PDF, 66.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-12-16
Data rozstrzygnięcia
2023-01-12
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 65.1 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-12-05
Data rozstrzygnięcia
2023-01-12
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy szkolne dzieci i młodzieży na podstawie miesięcznych biletów do placówek oświatowych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w roku kalendarzowym 2023
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 64.3 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-11-28
Data rozstrzygnięcia
2023-01-12
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 66.1 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-10-12
Data rozstrzygnięcia
2022-12-02
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych w ramach projektu grantowego: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 66 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-08-05
Data rozstrzygnięcia
2022-10-20
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 87 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-06-15
Data rozstrzygnięcia
2022-08-25
Tytuł zamówienia publicznego
,,Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF, 68.2 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-04-29
Data rozstrzygnięcia
2022-07-13
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipinki Łużyckie w miejscowościach: Suchleb, Lipinki Łużyckie.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 62.7 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-03-31
Data rozstrzygnięcia
2022-06-28
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 317/, 317/1, 317/21 w miejscowości Suchleb, ulica Sosnowa, w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 66.7 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-03-15
Data rozstrzygnięcia
2022-04-25
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja pompowni wody w miejscowości Boruszyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 66.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji