ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2020-09-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pietrzyków, Gmina Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 242.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 505.9 KiB)
 • Pietrzyków do nr 44 (ZIP, 7.3 MiB)
 • Pietrzyków od nr 24 (ZIP, 12 MiB)
 • załączniki do SIWZ-wersja edytowalna (DOCX, 22.9 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 357.2 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 520.8 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2020-09-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-29 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA WYBÓR PODMIOTU, KTÓRY ZORGANIZUJE NABYCIE LUB NABĘDZIE NA RACHUNEK WŁASNY OBLIGACJE EMITOWANE PRZEZ GMINĘ LIPINKI ŁUŻYCKIE W LATACH 2020 I 2021 WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW POSTĘPOWANIA
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o postępowaniu (PDF, 4.4 MiB)
 • Formularz oferty cenowej (DOCX, 84.6 KiB)
 • Oświadczenie oferenta (DOCX, 80.2 KiB)
 • Obligacje Uchwała RG (PDF, 774 KiB)
 • Opinia RIO o projekcie budżetu na 2020 rok (PDF, 1007.6 KiB)
 • Obligacje Opinia RIO (PDF, 2 MiB)
 • Opinia RIO o projekcie WPF 2020-2025 (PDF, 983.6 KiB)
 • Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu 2020 (PDF, 612.9 KiB)
 • Opinia RIO o sprawozdaniu za 2019 rok (PDF, 1.7 MiB)
 • Rb-27S II kwartał 2020 GMINA (PDF, 602.8 KiB)
 • Rb-Z II kwartał 2020 GMINA (PDF, 102 KiB)
 • Rb-NDS II kwartał 2020 GMINA (PDF, 160.9 KiB)
 • Rb-28S II kwartał 2020 GMINA (PDF, 1 MiB)
 • Rb-N II kwartał 2020 GMINA (PDF, 263.7 KiB)
 • WPF XVI.112.2020 (PDF, 4.5 MiB)
 • Sprawozdanie finansowe za 2019 rok (PDF, 21.1 MiB)
 • Rb-N IV 2017 GMINA KOR 1 (PDF, 264.5 KiB)
 • Rb-N IV kwartał 2019 GMINA (PDF, 263.4 KiB)
 • Rb-Z IV 2017 GMINA (PDF, 105.6 KiB)
 • Rb-Z IV kwartał 2019 GMINA (PDF, 104.8 KiB)
 • Rb-N IV kwartał 2018 GMINA (PDF, 104.8 KiB)
 • Rb-Z IV kwartał 2018 GMINA (PDF, 105.2 KiB)
 • Opinia RIO o sprawozdaniu za 2018 r. (PDF, 1.9 MiB)
 • SG-01 (PDF, 1.3 MiB)
 • Wyjaśnienia1 (PDF, 545.9 KiB)
 • Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu 2020 uchwalonego budżetu (PDF, 611.9 KiB)
 • Opinia RIO o prawidłowości kwoty długu (PDF, 801.3 KiB)
 • Uchwała RG Nr XVII.115.2020 (PDF, 4.3 MiB)
 • Rb-28S IV kwartał 2019 GMINA (PDF, 1.1 MiB)
 • Rb-27S IV kwartał 2019 GMINA (PDF, 649.8 KiB)
 • Wyjaśnienia 2 (PDF, 278.4 KiB)
 • Opinia RIO I półrocze 2020 r. (PDF, 207.6 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2020-07-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-17 09:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 156.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 723 KiB)
 • projekt techniczny wraz z STWiOR i przedmiarem robót (PDF, 420.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 23.6 KiB)
 • INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT (PDF, 368.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 549.7 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2020-07-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-17 09:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi wewnętrznej (Dz.nr 694) w miejscowości Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 157.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 696.7 KiB)
 • kosztorys ofertowy (PDF, 116.4 KiB)
 • opis techniczny (PDF, 167.9 KiB)
 • przedmiar robót (PDF, 128.1 KiB)
 • Rys. 1. - Plan Orientacyjny (PDF, 647.4 KiB)
 • Rys. 2. - Plan Sytuacyjny (PDF, 1.8 MiB)
 • Rys. 3. - Przekroje normalne, szczegóły konst. (PDF, 453.8 KiB)
 • Rys. 4. - Profil podłużny (PDF, 382 KiB)
 • Rys. 5. - Przekroje poprzeczne (PDF, 323.3 KiB)
 • STWiOR - Lipinki Łużyckie (PDF, 3 MiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 23.6 KiB)
 • INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT (PDF, 367.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 534.9 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2020-07-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-17 09:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont publicznej drogi gminnej w miejscowości Boruszyn działka nr ewidencyjny 148 w Gminie Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 242.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 702.5 KiB)
 • Boruszyn Plan Sytuacyjny (PDF, 2.1 MiB)
 • Kosztorys ofertowy Boruszyn - br drogowa (PDF, 175 KiB)
 • Opis Techniczny (PDF, 3.2 MiB)
 • ORIENTACJA-Arkusz1 (PDF, 738.7 KiB)
 • Przekroje normalne, szczegóły (PDF, 580 KiB)
 • SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (PDF, 1.9 MiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 25 KiB)
 • INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT (PDF, 377 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 541.7 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2020-02-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-02 09:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich w systemie zaprojektuj i wybuduj
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 226.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 436.8 KiB)
 • Audyt efektywności elektrycznej (PDF, 134 KiB)
 • Audyt energetyczny (PDF, 5.1 MiB)
 • PFU (PDF, 22.2 MiB)
 • projekt umowy (RTF, 276 KiB)
 • TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI (PDF, 307.9 KiB)
 • TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI (PDF, 472.8 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 202.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 544.5 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2019-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO EKOTERM DLA OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO NA LATA 2020 - 2022 NA TERENIE GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 575.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1017.1 KiB)
 • INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT (PDF, 110 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 103.2 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2019-06-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 274.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 793.7 KiB)
 • załącznik do SIWZ nr 11 (PDF, 86.2 KiB)
 • formularz oferty (RTF, 145.1 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 417.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 475.8 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2019-03-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i przebudowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Pietrzykowie w Gminie Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 254.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 636.5 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 35.3 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 15.1 MiB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 765.8 KiB)
 • Klauzula informacyjna -przesłanka przepis prawa (PDF, 83.3 KiB)
 • INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT (PDF, 323.5 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY (PDF, 446 KiB)
 • ODWOŁANIE (PDF, 1.1 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 200.6 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2019-01-07
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i przebudowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Pietrzykowie w Gminie Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 262.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 668.7 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 32.3 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 15.1 MiB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 765.8 KiB)
 • Klauzula informacyjna -przesłanka przepis prawa (PDF, 83.3 KiB)
 • Uzupełnienie dokumentacji projektowej (ZIP, 3 MiB)
 • Informacja o zmianie treści SIWZ (PDF, 193.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 314.7 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 152.3 KiB)
 • INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT (PDF, 133.2 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 470.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji