ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2022-07-20
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-04 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 157.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • zalacznik-1-3, 5-10 (ZIP, 133.8 KiB)
 • zalacznik-04-umowa (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 11a do SWZ - Poglądowy przedmiar robót Łączna (XLSX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 11b do SWZ - Poglądowy przedmiar robót Słoneczna (XLSX, 15.3 KiB)
 • Załącznik Nr 12 cz.1 (ZIP, 10.8 MiB)
 • Załącznik Nr 12 cz.2 (ZIP, 10.7 MiB)
 • Załącznik nr 13 do SWZ -Szczegółowa specyfikacja techniczna (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 14 - identyfikator postepowania (DOC, 26 KiB)
 • Kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 250.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 337.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu zamówienia (PDF, 316.4 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2022-06-30
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 157.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • zalacznik-04-umowa (PDF, 1.3 MiB)
 • zalaczniki-1-3, 5-10 (ZIP, 133.8 KiB)
 • Załącznik nr 11a do SWZ - Poglądowy przedmiar robót Łączna (XLSX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 11b do SWZ - Poglądowy przedmiar robót Słoneczna (XLSX, 15.3 KiB)
 • Załącznik Nr 12 cz.1 (ZIP, 10.8 MiB)
 • Załącznik Nr 12 cz.2 (ZIP, 10.7 MiB)
 • Załącznik nr 13 do SWZ -Szczegółowa specyfikacja techniczna (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 14 - identyfikator postepowania (DOC, 25.5 KiB)
 • kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć (PDF, 442.4 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 456.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 379.8 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2022-06-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
,,Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 129.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • załaczniki_1-3, 5-9 (ZIP, 182.1 KiB)
 • zalacznik-04-wzor umowy (PDF, 570.9 KiB)
 • załącznik- 10- test CPU (PDF, 9.9 MiB)
 • wyjaśnienie SWZ 1 (PDF, 355.4 KiB)
 • zmiana treści SWZ i oświadczenia nr 3 (PDF, 762.6 KiB)
 • SWZ - zmiana1 (PDF, 1.9 MiB)
 • zalacznik-03-oswiadczenie-podstawy-wykluczenia-art125a-ust1 zmiana (DOC, 51.5 KiB)
 • wyjaśnienie SWZ 2 (PDF, 281.8 KiB)
 • kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć (PDF, 440.4 KiB)
 • info z otwarcia ofert (PDF, 448 KiB)
 • info o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 635.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF, 68.2 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2022-04-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipinki Łużyckie w miejscowościach: Suchleb, Lipinki Łużyckie.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 147.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 2.1 MiB)
 • załączniki 1-3,5-10 (ZIP, 121.5 KiB)
 • załącznik Nr 4- wzór umowy (PDF, 925.4 KiB)
 • Załącznik nr 11 (PDF, 875.8 KiB)
 • załącznik nr 12 cz.1 (ZIP, 11.3 MiB)
 • załącznik nr 12 cz.2 (ZIP, 7.8 MiB)
 • załącznik nr 12 cz.3 (ZIP, 11.3 MiB)
 • Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania (PDF, 451 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 501.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert dodatkowych (PDF, 499.5 KiB)
 • Informacja nr 4 o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 701.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 62.7 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2022-03-31
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-15 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 317/, 317/1, 317/21 w miejscowości Suchleb, ulica Sosnowa, w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 147.6 KiB)
 • SWZ - budowa drogi Suchleb (PDF, 2.2 MiB)
 • Załączniki 1-3, 5-10 (ZIP, 121.1 KiB)
 • Załącznik-04-umowa Suchleb (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 11 - PFU (PDF, 183.8 KiB)
 • Załącznik nr 12- mapa (PDF, 183.1 KiB)
 • TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI (PDF, 492 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie SWZ (PDF, 40.1 KiB)
 • SWZ1 - budowa drogi Sosnowa (PDF, 2.2 MiB)
 • załącznik-04-umowa ZMIANA (PDF, 1.3 MiB)
 • wyjaśnienia do pytań (PDF, 4.2 MiB)
 • Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 496.1 KiB)
 • Informacja po otwarciu ofert (PDF, 504.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert dodatkowych (PDF, 501.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 596.1 KiB)
 • ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 66.7 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2022-03-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-30 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja pompowni wody w miejscowości Boruszyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 145.1 KiB)
 • SWZ Pompownia Boruszyn 03. 03.2022 (PDF, 2.2 MiB)
 • Załączniki (ZIP, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 11 PFU- 1,2,4,5,6,7,9 (ZIP, 4.3 MiB)
 • Załącznik nr 11 PFU -3 - CZ.1 (ZIP, 8.8 MiB)
 • Załącznik nr 11 PFU -3 - CZ.2 (ZIP, 13.4 MiB)
 • Załącznik nr 11 PFU - 8 (ZIP, 14.9 MiB)
 • Odpowiedz na pytanie z dn.25.03.2022r (PDF, 366.8 KiB)
 • Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania (PDF, 210.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 494.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 519.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 66.2 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2021-12-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dowozy szkolne dzieci i młodzieży na podstawie miesięcznych biletów do placówek oświatowych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w roku 2022
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 146.9 KiB)
 • SWZ (ZIP, 975.5 KiB)
 • informacja nr 1 (PDF, 207.9 KiB)
 • SWZ - zmiana (PDF, 551.5 KiB)
 • INFORMACJA nr 2 (PDF, 203.4 KiB)
 • Informacja nr 3 (PDF, 206 KiB)
 • Informacja nr 4 (PDF, 553.3 KiB)
 • Ogłoszenie wyniku postepowania (PDF, 61.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 39.5 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2021-12-03
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-13 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 125.1 KiB)
 • Załączniki (DOCX, 33.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 1 MiB)
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 467.3 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 481.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 578.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 63.5 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2021-11-25
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-03 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 347.8 KiB)
 • Załączniki (DOCX, 37.5 KiB)
 • Załączniki (PDF, 611.6 KiB)
 • Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie (PDF, 419.6 KiB)
 • INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJACY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA (PDF, 213.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 627.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 580.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 65.3 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2020-11-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 273.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 755.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOCX, 37.9 KiB)
 • PFU 2020r (ZIP, 8.6 MiB)
 • Studnia nr 4 SUW Lip. Łuż (ZIP, 4.8 MiB)
 • TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI (PDF, 281.3 KiB)
 • TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI (PDF, 456.9 KiB)
 • TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI (PDF, 479.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 95.3 KiB)
 • TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI (PDF, 301.4 KiB)
 • INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT (PDF, 347.8 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 545.8 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 483.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji