ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2018-12-31
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Skateparku w miejscowości Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 256.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 641.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - projekt budowlany (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 2 - przedmiar (PDF, 194.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 1.4 MiB)
 • Klauzula informacyjna -przesłanka przepis prawa (PDF, 83.3 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 279.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 670.6 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2018-12-17
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-31 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i przebudowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Pietrzykowie w Gminie Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 262 KiB)
 • SIWZ (PDF, 663.4 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 32.3 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 15.1 MiB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 765.8 KiB)
 • Klauzula informacyjna -przesłanka przepis prawa (PDF, 83.3 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 187 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 217 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 196.9 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2018-12-12
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Skateparku w miejscowości Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 250.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 645.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - projekt budowlany (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 2 - przedmiar (PDF, 194.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 1.4 MiB)
 • Klauzula informacyjna -przesłanka przepis prawa (PDF, 83.3 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 133.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 256 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2018-12-12
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-20 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy szkolne dzieci i młodzieży na podstawie miesięcznych biletów do placówek oświatowych na terenie gminy Lipinki Łużyckie w roku 2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 247.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 590.1 KiB)
 • Klauzula informacyjna -przesłanka przepis prawa (PDF, 83.3 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 371.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 142.5 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2018-06-27
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Zajączku w Gminie Lipinki Łużyckie – etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 255.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 659.8 KiB)
 • Klauzula informacyjna (PDF, 83.3 KiB)
 • projekt sanitarny-przedmiar (ZIP, 3.9 MiB)
 • projekt budowlany-przedmiar (ZIP, 2.7 MiB)
 • Specyfikacja (PDF, 765.3 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 358.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 350.1 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2018-05-23
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 312.4 KiB)
 • Wyjaśnienia treści siwz (PDF, 609 KiB)
 • ogłoszenie (PDF, 262.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 727.1 KiB)
 • Opisy techniczne (ZIP, 5 MiB)
 • Specyfikacje (ZIP, 4 MiB)
 • Przedmiar (ZIP, 3.1 MiB)
 • Mapy (ZIP, 66.2 MiB)
 • Klauzula informacyjna (PDF, 83.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 491.3 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2017-11-23
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
DOWOZY SZKOLNE DZIECI I MŁODZIEŻY NA PODSTAWIE MIESIĘCZNYCH BILETÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE W ROKU 2018
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE (PDF, 346.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 652.8 KiB)
 • INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT (PDF, 326.8 KiB)
 • Zawiadomienmie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 706.4 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2017-11-14
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO EKOTERM PLUS DLA OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO NA LATA 2018 I 2019 NA TERENIE GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE"
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • OGŁOSZENIE (PDF, 346 KiB)
 • SIWZ (PDF, 661.5 KiB)
 • INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT (PDF, 377.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 754.1 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2017-11-06
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy szkolne dzieci i młodzieży na podstawie miesięcznych biletów do placówek oświatowych na terenie gminy Lipinki Łużyckie w roku 2018
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 278.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 651.7 KiB)
 • Załącznik do SIWZ (RTF, 271 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 424.7 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 375.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniu (PDF, 364.2 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2017-07-17
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci elektrycznej nN-0,4kV oświetlenia drogowego na terenie m.Lipinki Łużyckie, ul. Łączna i ul. Piaskowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 356.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 872.4 KiB)
 • pozwolenie na budowę (ZIP, 3.9 MiB)
 • specyfikacja techniczna (ZIP, 11.5 MiB)
 • przedmiar robót (ZIP, 234.4 KiB)
 • projekt budowlany (ZIP, 25.1 MiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 353.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 758.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji