ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2017-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-06 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie remontu nawierzchni dróg w Gminie Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 542.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • załączniki do SIWZ (ZIP, 12.7 MiB)
 • załączniki do SIWZ -wersja edytowalna (DOCX, 34.9 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 489.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.9 MiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2017-05-19
Termin składania ofert / wniosków
2017-05-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 383.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ od nr 2 do nr 9 w formacie edytowalnym (DOCX, 58.8 KiB)
 • Informacja o zmianie treści SIWZ (PDF, 194.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 239.8 KiB)
 • SIWZ- aktualizacja 24.05.2017r. (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 394.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 407.4 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2017-01-23
Termin składania ofert / wniosków
2017-02-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do złożenia ofert ,,Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych pod budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Lipinki Łużyckie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Formularz cenowy - oferta (PDF, 650 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 1.9 MiB)
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 657.3 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2016-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-06 09:40:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie (PDF, 513.4 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2016-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2016-07-14 08:40:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie remontu nawierzchni dróg w Gminie Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 622 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 3.2 MiB)
 • Przedmiar robót (ZIP, 779.1 KiB)
 • Specyfikacje techniczne (ZIP, 2.7 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SWIZ (PDF, 343.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 484.1 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2016-06-03
Termin składania ofert / wniosków
2016-06-20 08:40:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie rozbudowy i przebudowy ul. Górnej w m. Lipinki Łużyckie i m. Suchleb
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 622.7 KiB)
 • Załacznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 27 MiB)
 • Załacznik nr 2 do SIWZ - przedmiar robót (ZIP, 496 KiB)
 • Załacznik nr 3 do SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ZIP, 3.6 MiB)
 • Załaczniki do SIWZ od nr 4 do nr 9 - wersja edytowalna (DOCX, 29.9 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 131.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty na wykonanie rozbudowy i przebudowy ul. Górnej w m. Lipinki Łuzyckie (PDF, 584.6 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2015-10-06
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Informacja o wyborze oferty na dostawę oleju opałowego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty na dostawę oleju opałowego (PDF, 387.6 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2015-06-25
Termin składania ofert / wniosków
2015-07-10 08:40:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie remontu nawierzchni dróg w Gminie Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 627.5 KiB)
 • projekt budowlany Osiedle Kolejowe (PDF, 249.7 KiB)
 • Przekroje - Osiedle Kolejowe (PDF, 196.7 KiB)
 • Sytuacja - Osiedle Kolejowe (PDF, 282.6 KiB)
 • przedmiar robót Osiedle Kolejowe (PDF, 238.8 KiB)
 • projekt budowlany ul. Spokojna (PDF, 253.3 KiB)
 • Przekroje - ul. Spokojna (PDF, 196 KiB)
 • Sytuacja - ul. Spokojna (PDF, 1 MiB)
 • Przedmiar robót ul. Spokojna (XLS, 36 KiB)
 • projekt budowlany ul. Łączna (PDF, 253.7 KiB)
 • Przekroje - ul. Łączna (PDF, 194.2 KiB)
 • Sytuacja I- ul. Łączna (PDF, 457.9 KiB)
 • Sytuacja II- ul. Łączna (PDF, 332.6 KiB)
 • Przedmiar robót ul. Łączna (PDF, 247.4 KiB)
 • projekt budowlany Łącznik I (PDF, 253 KiB)
 • Przekroje - Łącznik I (PDF, 194 KiB)
 • Sytuacja - Łącznik I (PDF, 301.5 KiB)
 • projekt budowlany Łącznik II (PDF, 253.4 KiB)
 • Przekroje - Łącznik II (PDF, 193.9 KiB)
 • Sytuacja - Łącznik II (PDF, 314.1 KiB)
 • Przedmiar robót Łącznik I i II (XLS, 35 KiB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 2.1 MiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (DOCX, 15.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ od numeru 4 do numeru 9 (edytowalne) (DOCX, 26.9 KiB)
 • Sprostowanie oczywistej omyłki w SIWZ (DOCX, 16 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (DOC, 29.5 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 480.9 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2015-05-04
Termin składania ofert / wniosków
2015-05-15 08:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lipinki Łużyckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 681.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ od numeru 6 do 12 (edytowalne) (DOCX, 22.6 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 434.2 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2014-10-15
Termin składania ofert / wniosków
2014-11-03 10:40:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie budowy wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami dla miejscowości Sieciejów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 588.4 KiB)
 • dokumentacja projektowa - opis techniczny (PDF, 367.9 KiB)
 • Część rysunkowa - rysunek nr 1 (PDF, 1.3 MiB)
 • Część rysunkowa - rysunek nr 2 (PDF, 3.6 MiB)
 • Część rysunkowa - rysunek nr 3 (PDF, 2.2 MiB)
 • Część rysunkowa - rysunek nr 4 (PDF, 6.3 MiB)
 • Część rysunkowa - rysunek nr 5 (PDF, 6.3 MiB)
 • Część rysunkowa - rysunek nr 6 (PDF, 354.2 KiB)
 • Część rysunkowa - rysunek nr 7 (PDF, 320.6 KiB)
 • Część rysunkowa - rysunek nr 8 (PDF, 176.5 KiB)
 • Część rysunkowa - rysunek nr 9 (PDF, 192.5 KiB)
 • Część rysunkowa - rysunek nr 10 (PDF, 210.1 KiB)
 • Część rysunkowa - rysunek nr 11 (PDF, 173.3 KiB)
 • Część rysunkowa - rysunek nr 12 (PDF, 196.5 KiB)
 • Część rysunkowa - rysunek nr 13 (PDF, 265.6 KiB)
 • Część rysunkowa - rysunek nr 14 (PDF, 153.1 KiB)
 • Część rysunkowa - rysunek nr 15 (PDF, 162.2 KiB)
 • Część rysunkowa - rysunek nr 16 (PDF, 199.6 KiB)
 • Część rysunkowa - rysunek nr 17 (PDF, 192.1 KiB)
 • Część rysunkowa - rysunek nr 18 (PDF, 177.3 KiB)
 • Część rysunkowa - rysunek nr 19 (PDF, 193.1 KiB)
 • Część rysunkowa - rysunek nr 20 (PDF, 186 KiB)
 • Część rysunkowa - rysunek nr 21 (PDF, 168.5 KiB)
 • Część rysunkowa - rysunek nr 22 (PDF, 182.3 KiB)
 • Część rysunkowa - rysunek nr 23 (PDF, 172.8 KiB)
 • Część rysunkowa - rysunek nr 24 (PDF, 192 KiB)
 • Część rysunkowa - rysunek nr 25 (PDF, 242 KiB)
 • Część rysunkowa - rysunek nr 26 (PDF, 242.3 KiB)
 • Część rysunkowa - rysunek nr 27 (PDF, 231.2 KiB)
 • dokumentacja projektowa - opis techniczny (dobór średnic) (PDF, 528.9 KiB)
 • zestawienie długości głównej sieci (PDF, 119.6 KiB)
 • zestawienie długości przyłączy (PDF, 134.3 KiB)
 • przedmiar robót (PDF, 292.4 KiB)
 • specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót (PDF, 349.8 KiB)
 • załączniki do SIWZ od nr 4 do nr 9 (edytowalne) (DOCX, 51.1 KiB)
 • modyfikacja treści siwz (PDF, 347.5 KiB)
 • wyjaśnienie treści siwz (PDF, 133.6 KiB)
 • wyjaśnienie treści siwz nr 2 (PDF, 128.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty na wykonanie budowy wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami dla miejscowości Sieciejów (PDF, 1.4 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji